PGP in de Raad

Op 14, 15 en 16 maart stemde Valkenburg aan de Geul voor een nieuwe gemeenteraad. De stemmen zijn geteld. De PGP is de derde partij geworden met 4% meer van de uitgebrachte stemmen dan in 2018. Hoera!

De periode 2022 – 2026 starten wij in de oppositie. Net zoals de afgelopen 4 jaar, maken wij ons ook de komende 4 jaar sterk voor een nog socialer, groener en duurzamer Valkenburg aan de Geul!

Op deze pagina zullen wij verslag doen van onze activiteiten in de raadszaal.

Hilde Baaij

Fractievoorzitter en raadslid

Hilde Baaij

Raadslid en fractievoorzitter

Sociaal Domein
Algemene Zaken en Middelen
Presidium
Werkgroep Raadzaal

Lees meer over Hilde.

Corry Fulmer

Raadslid en vicefractievoorzitter

Economisch Domein
Klankbordgroep Wonen

Lees meer over Corry.

Pat-Jos Huisman

Raadslid

Fysiek Domein
Klankbordgroep Omgevingswet

Lees meer over Pat-Jos.

Hieronder staan de komende vier jaar onze verslagen, onze moties, onze initiatief raadsvoorstellen en onze artikel 32 brieven.

Bekijk wanneer we vergaderen.
Bekijk onze resultaten tot nu toe.
Bekijk ons volledige team. 
Vragen of opmerkingen? Mail ons!

Reactie PGP op coalitieakkoord 2022-2026

Raadzaal Valkenburg aan de Geul20 juni 2022Fractievoorzitter Hilde Baaij Voorzitter, aanwezigen, kijkers thuis, Onze reactie op het coalitieakkoord van AB, VSP en VVD genaamd Valkenburg aan de Geul veert op. De belangrijkste vragen voor ons zijn: Wat betekent dit voor...

PGP voert oppositie in de raad

Op maandagavond 20 juni 2022 vergaderde de gemeenteraad ruim 4 uur over 6 hamerstukken, 7 bespreekpunten en de bespreking van het coalitieakkoord. Namens de PGP Hilde Baaij, Corry Fulmer en Pat-Jos Huisman in de zaal. Alle stukken en geluidsfragmenten van de...

Antwoordbrief Ingendael

Op 4 april jl. stuurde de PGP een brief artikel 32 uit naar college van Burgemeester en Wethouders over Ingendael. Geen gemakkelijke situatie, dat blijkt ook uit het feit dat de beantwoording ruim 2 maanden op zich liet wachten én dat het antwoord nog niet concreet...

Commissie AZM met burgerleden

In de raadsperiode 2018-2022 heette deze commissie ABA ofwel Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden en namen alleen de fractievoorzitters hieraan deel. Met ingang van deze periode is de naam veranderd naar AZM ofwel Algemene Zaken en Middelen, daarmee is ook de inhoud...

Commissie Fysiek Domein: Wonen

De verslagen van de commissie Fysiek Domein van 31 mei jongstleden delen we op in twee delen. Het algemene deel kunt u hier lezen. In dit verslag gaan wij in op de behandeling van het door ons geschreven en ingediende initiatief raadsvoorstel om tot passende woningen...

Commissie Fysiek Domein: Algemeen verslag

De laatste dag van mei vond de commissie Fysiek Domein plaats. De nieuwe naam voor deze commissie, voormalig bekend als SOB ofwel Stedelijke Ontwikkeling en Beheer. Namens de PGP nemen raadsleden Pat-Jos Huisman en Corry Fulmer en burgerlid Marlieke Baggermans deel....

Antwoord college op PGP brief Bierset en MAA

Op 10 mei jl schreef de PGP fractie een artikel 32 brief naar het college van Burgemeester en Wethouders over de voorgenomen uitbreiding van vliegveld Bierset bij Luik en het verzet van 12 gemeenten hiertegen. Ook de situatie van vliegveld MAA stipten we aan....

Commissie Sociaal Domein kent geen rustige start

De eerste commissie Sociaal Domein met nieuwe raadsleden, nieuwe burgerleden en een nieuwe wethouder. Namens de PGP twee bekende gezichten, raadslid Hilde Baaij en burgerlid Harm Kornegoor en een nieuw gezicht, burgerlid Janneke vd Linden. Op de agenda vier...

Ceremoniële raadsvergadering: afscheid en welkom

Deze extra raadsvergadering is uitgeroepen door de nieuwe coalitie AB, VSP en VVD. Zij zijn in de afgelopen maanden gekomen tot een coalitieakkoord. Op de agenda deze vergadering: overhandiging coalitieakkoord, installatie nieuwe wethouders, installatie nieuwe...

Nagekomen antwoorden op rondvragen 25 april

Tijdens de laatste raadsadviescommissie van 25 april jl. kon demissionair wethouder Vankan onze rondvragen niet beantwoorden, omdat zijn ambtenaren met vakantie waren. Hij stelde voor om deze schriftelijk via het verslag te communiceren. De Progressieve Groene Partij...

Uit de kranten: