PGP in de Raad

Op 14, 15 en 16 maart stemde Valkenburg aan de Geul voor een nieuwe gemeenteraad. De stemmen zijn geteld. De PGP is de derde partij geworden met 4% meer van de uitgebrachte stemmen dan in 2018. Hoera!

De periode 2022 – 2026 starten wij in de oppositie. Net zoals de afgelopen 4 jaar, maken wij ons ook de komende 4 jaar sterk voor een nog socialer, groener en duurzamer Valkenburg aan de Geul!

Op deze pagina zullen wij verslag doen van onze activiteiten in de raadszaal.

Hilde Baaij

Fractievoorzitter en raadslid

Hilde Baaij

Raadslid en fractievoorzitter

Sociaal Domein
Algemene Zaken en Middelen
Presidium
Werkgroep Raadzaal

Lees meer over Hilde.

Corry Fulmer

Raadslid en vicefractievoorzitter

Economisch Domein
Klankbordgroep Wonen

Lees meer over Corry.

Pat-Jos Huisman

Raadslid

Fysiek Domein
Klankbordgroep Omgevingswet

Lees meer over Pat-Jos.

Hieronder staan de komende vier jaar onze verslagen, onze moties, onze initiatief raadsvoorstellen en onze artikel 32 brieven.

Bekijk wanneer we vergaderen.
Bekijk onze resultaten tot nu toe.
Bekijk ons volledige team. 
Vragen of opmerkingen? Mail ons!

Sociaal Domein met korte maar belangrijke agenda

In verband met tweede pinksterdag vond de commissie Sociaal Domein dit keer op een donderdag plaats. Namens de PGP Hilde Baaij, Harm Kornegoor en Janneke van der Linden. Op de agenda 4 voorstellen, een korte presentatie over jeugdbeleid en rondvragen. Lees de stukken...

 Vinger aan de pols op Economisch Domein

Op de agenda van deze Commissie Economisch Domein (CIE ED) geen voorstellen, maar wel een aantal updates en presentaties. Corry, Doeke en Brigitte zijn namens de PGP aanwezig om de informatie met een kritisch oor te beluisteren en bij te dragen aan het inhoudelijke...

Commissie Fysiek Domein bespreekt 10 voorstellen

Op de agenda van de Fysiek Domein commissievergadering van 30 mei stonden maar liefst 10 voorstellen! Ondanks de volle agenda lukte het de commissie om alle voorstellen naar behoren te behandelen én om 22.40 klaar te zijn. Namens de PGP waren raadslid Pat-Jos Huisman...

Oppositie stemt tegen WMO Beleidsplan

Op maandagavond 3 april vond een raadsvergadering plaats. Op de agenda vier hamerstukken en twee bespreekstukken. Bij het vaststellen van de agenda werd het ene bespreekstuk van de agenda gehaald, daarmee bleef er één bespreekstuk over: WMO. Namens de PGP een...

PGP krijgt bijval in commissie AZM

Maandag 20 maart vond de commissie AZM ofwel Algemene Middelen en Zaken plaats. Namens de PGP Hilde Baaij en Doeke Krikke. Op de agenda slechts twee voorstellen en rondvragen. Bekijk hier de stukken.  Bekijk hier de vergadering. Op verzoek van de wethouders werd de...

Commissie Fysiek Domein steunt groen

Op dinsdag 14 maart kwam de commissie Fysiek Domein weer bij elkaar. Op de agenda stonden 2 voorstellen: het Groenbeleidsplan en de verklaring van geen bedenkingen voor perceel Cauberg tussen huisnummer 22 en 24. Door 3 mensen was spreekrecht aangevraagd. Namens de...

Raad start 2023 met unanieme besluiten

Op maandag 13 februari vond de eerste raadsvergadering van 2023 plaats. Op de agenda een aantal hamerstukken, raadsvoorstellen waarover de fracties nog vragen wilden stellen en twee moties.  De eerste motie werd bij wijze van uitzondering aan het begin van de avond al...

Duidelijke taal in commissie AZM

Vanwege de diversiteit aan onderwerpen was de voltallige raadsfractie maandag aanwezig bij de commissie Algemene Zaken en Middelen. Vijf voorstellen, drie bespreekpunten en enkele rondvragen. Bekijk hier de stukken.  Bekijk hier de vergadering. Over twee voorstellen...

Eindelijk meer duidelijkheid over de Visie Vrijetijdseconomie

Corry Fulmer, Doeke Krikke en Brigitte Stolk waren aanwezig om de groene, sociale en duurzame stem van de PGP te laten horen tijdens deze vergadering. De agenda van de commissievergadering is ook dit keer aan de magere kant en wordt vlak na de opening van de...

PGP stelde veel vragen in commissie Fysiek Domein

De agenda van de fysiek domein commissie op 24 januari was niet vol met twee presentaties en één raadsvoorstel toch werd er tot 22 uur vergaderd. Namens de PGP Pat-Jos Huisman en Ruud Engels in de raadzaal.  Wij hadden veel vragen met betrekking tot de actie- en...

Uit de kranten: