PGP in de Raad

Op 14, 15 en 16 maart stemde Valkenburg aan de Geul voor een nieuwe gemeenteraad. De stemmen zijn geteld. De PGP is de derde partij geworden met 4% meer van de uitgebrachte stemmen dan in 2018. Hoera!

De periode 2022 – 2026 starten wij in de oppositie. Net zoals de afgelopen 4 jaar, maken wij ons ook de komende 4 jaar sterk voor een nog socialer, groener en duurzamer Valkenburg aan de Geul!

Op deze pagina zullen wij verslag doen van onze activiteiten in de raadszaal.

Hilde Baaij

Fractievoorzitter en raadslid

Hilde Baaij

Raadslid en fractievoorzitter

Sociaal Domein
Algemene Zaken en Middelen
Presidium
Werkgroep Raadzaal

Lees meer over Hilde.

Corry Fulmer

Raadslid en vicefractievoorzitter

Economisch Domein
Klankbordgroep Wonen

Lees meer over Corry.

Pat-Jos Huisman

Raadslid

Fysiek Domein
Klankbordgroep Omgevingswet

Lees meer over Pat-Jos.

Hieronder staan de komende vier jaar onze verslagen, onze moties, onze initiatief raadsvoorstellen en onze artikel 32 brieven.

Bekijk wanneer we vergaderen.
Bekijk onze resultaten tot nu toe.
Bekijk ons volledige team. 
Vragen of opmerkingen? Mail ons!

Lichte verwarring in commissie AZM

Op maandag 25 september vond de commissie Algemene Zaken en Middelen plaats. Met de voltallige raadsfractie in de zaal. Op de agenda verschillende voorstellen, maar het voorstel Advies aanwijzing lokale publieke media-instelling was wel de meest spraakmakende.Lees...

PGP blijft prikkelen in stroperige Commissie Economie

Raadslid Corry en burgerleden Doeke en Brigitte vertegenwoordigden de PGP tijdens deze vergadering. Weliswaar stond er wederom weinig op de agenda, maar er waren genoeg bespreekpunten om toch voldoende input te kunnen leveren. Ook is er door de PGP goed gebruik...

Interessante commissie Fysiek Domein

Fysiek Domein start na het reces met een interessante commissie vergadering.Voorstellen op de agenda: het waterprogramma 2024-2027 en ondersteuning van Energiecoöperatie het Geuldal. Namens de PGP aanwezig: Pat-Jos en Marlieke.    Als eerste was Dhr. Sprangers van...

Raad vergadert 11 uur over financiën

Op maandag 11 juli kwam de gemeenteraad om 10.00 uur in de ochtend samen voor drie voorstellen: verhoging toeristenbelasting per 2024, goedkeuren jaarstukken 2022 en vaststellen kadernota 2023. Tegen 21.00 uur sloot de voorzitter de vergadering. Graag zouden wij...

Raad besluit over Polfermolen

Maandag 19 juni vond een lange raadsvergadering plaats in het gemeentehuis. Er stond veel op de agenda en er zijn belangrijke besluiten genomen. Namens de PGP Hilde Baaij en Corry Fulmer. Het eerste half uur werd besteed aan ingekomen stukken en voorstellen die als...

Meld overlast bij commissie AZM

Op maandag 5 juni kwam de commissie Algemene Zaken en Middelen samen. De portefeuillehouders zijn burgemeester Daan Prevoo en wethouder Niels Dauven. Laatstgenoemde was afwezig omdat hij net getrouwd is. Daardoor werd de beantwoording over sommige onderwerpen door een...

Sociaal Domein met korte maar belangrijke agenda

In verband met tweede pinksterdag vond de commissie Sociaal Domein dit keer op een donderdag plaats. Namens de PGP Hilde Baaij, Harm Kornegoor en Janneke van der Linden. Op de agenda 4 voorstellen, een korte presentatie over jeugdbeleid en rondvragen. Lees de stukken...

 Vinger aan de pols op Economisch Domein

Op de agenda van deze Commissie Economisch Domein (CIE ED) geen voorstellen, maar wel een aantal updates en presentaties. Corry, Doeke en Brigitte zijn namens de PGP aanwezig om de informatie met een kritisch oor te beluisteren en bij te dragen aan het inhoudelijke...

Commissie Fysiek Domein bespreekt 10 voorstellen

Op de agenda van de Fysiek Domein commissievergadering van 30 mei stonden maar liefst 10 voorstellen! Ondanks de volle agenda lukte het de commissie om alle voorstellen naar behoren te behandelen én om 22.40 klaar te zijn. Namens de PGP waren raadslid Pat-Jos Huisman...

Oppositie stemt tegen WMO Beleidsplan

Op maandagavond 3 april vond een raadsvergadering plaats. Op de agenda vier hamerstukken en twee bespreekstukken. Bij het vaststellen van de agenda werd het ene bespreekstuk van de agenda gehaald, daarmee bleef er één bespreekstuk over: WMO. Namens de PGP een...

Uit de kranten: