PGP in de Raad

Op 14, 15 en 16 maart stemde Valkenburg aan de Geul voor een nieuwe gemeenteraad. De stemmen zijn geteld. De PGP is de derde partij geworden met 4% meer van de uitgebrachte stemmen dan in 2018. Hoera!

De periode 2022 – 2026 starten wij in de oppositie. Net zoals de afgelopen 4 jaar, maken wij ons ook de komende 4 jaar sterk voor een nog socialer, groener en duurzamer Valkenburg aan de Geul!

Op deze pagina zullen wij verslag doen van onze activiteiten in de raadszaal.

Hilde Baaij

Fractievoorzitter en raadslid

Hilde Baaij

Raadslid en fractievoorzitter

Sociaal Domein
Algemene Zaken en Middelen
Presidium
Werkgroep Raadzaal

Lees meer over Hilde.

Corry Fulmer

Raadslid en vicefractievoorzitter

Economisch Domein
Klankbordgroep Wonen

Lees meer over Corry.

Pat-Jos Huisman

Raadslid

Fysiek Domein
Klankbordgroep Omgevingswet

Lees meer over Pat-Jos.

Hieronder staan de komende vier jaar onze verslagen, onze moties, onze initiatief raadsvoorstellen en onze artikel 32 brieven.

Bekijk wanneer we vergaderen.
Bekijk onze resultaten tot nu toe.
Bekijk ons volledige team. 
Vragen of opmerkingen? Mail ons!

Ook derde commissie vraagt veel geduld

Op maandag 26 september vergaderde opnieuw een gecombineerde commissie Economisch Domein en Algemene Zaken en Middelen. Eigenlijk was het een Economisch Domein gezien de agenda. Daarom voerde Corry Fulmer namens de PGP het woord. Pat-Jos Huisman en Hilde Baaij waren...

Magere agenda en weinig actie in Commissie Fysiek Domein

Op de agenda van de commissie Fysiek Domein van 20 september stonden 3 voorstellen: aanpassing van de starterslening, aanpassing van de verduurzaam je huis lening en het uitvoeringsprogramma visie Valkenburg Oost. Namens de PGP waren Pat-Jos Huisman, Marlieke...

Op jacht naar concrete antwoorden in commissie Sociaal Domein

Op de agenda van de eerste commissie Sociaal Domein na het zomerreces stond maar weinig. Een voorstel over de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz. De Progressieve Groene Partij begint zich een beetje af te vragen waar de wethouders mee bezig zijn sinds hun...

Zomerreces 2022

Morgenmiddag start de zomervakantie van de basisscholen en ook de gemeenteraad houdt dan reces. Het was al wat rustiger op onze website en social media de afgelopen week en dat zal deze zomer ook zo zijn. Eind augustus starten wij langzaam weer op. Het bestuur en de...

Korte kadernota met korte raadsvergadering

Twee keer per jaar vergadert de raad overdag. Voor de zomervakantie over de jaarverantwoording en de kadernota. Hierin worden kaders afgesproken voor de begroting. Deze begroting wordt vervolgens in november behandeld. Deze vergadering nemen meestal een hele dag en...

Commissie AZM over financiën en natuur

Op 6 juli vond de commissie AZM ofwel Algemene Zaken en Middelen plaats. In principe bedoeld om de accountant een toelichting te laten geven op de jaarrekening 2021, maar er was ook een raadsvoorstel toegevoegd. Namens de fractie PGP alledrie de raadsleden in de zaal....

Reactie PGP op coalitieakkoord 2022-2026

Raadzaal Valkenburg aan de Geul20 juni 2022Fractievoorzitter Hilde Baaij Voorzitter, aanwezigen, kijkers thuis, Onze reactie op het coalitieakkoord van AB, VSP en VVD genaamd Valkenburg aan de Geul veert op. De belangrijkste vragen voor ons zijn: Wat betekent dit voor...

PGP voert oppositie in de raad

Op maandagavond 20 juni 2022 vergaderde de gemeenteraad ruim 4 uur over 6 hamerstukken, 7 bespreekpunten en de bespreking van het coalitieakkoord. Namens de PGP Hilde Baaij, Corry Fulmer en Pat-Jos Huisman in de zaal. Alle stukken en geluidsfragmenten van de...

Antwoordbrief Ingendael

Op 4 april jl. stuurde de PGP een brief artikel 32 uit naar college van Burgemeester en Wethouders over Ingendael. Geen gemakkelijke situatie, dat blijkt ook uit het feit dat de beantwoording ruim 2 maanden op zich liet wachten én dat het antwoord nog niet concreet...

Commissie AZM met burgerleden

In de raadsperiode 2018-2022 heette deze commissie ABA ofwel Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden en namen alleen de fractievoorzitters hieraan deel. Met ingang van deze periode is de naam veranderd naar AZM ofwel Algemene Zaken en Middelen, daarmee is ook de inhoud...

Uit de kranten: