PGP in de Raad

Op 14, 15 en 16 maart stemde Valkenburg aan de Geul voor een nieuwe gemeenteraad. De stemmen zijn geteld. De PGP is de derde partij geworden met 4% meer van de uitgebrachte stemmen dan in 2018. Hoera!

De periode 2022 – 2026 starten wij in de oppositie. Net zoals de afgelopen 4 jaar, maken wij ons ook de komende 4 jaar sterk voor een nog socialer, groener en duurzamer Valkenburg aan de Geul!

Op deze pagina zullen wij verslag doen van onze activiteiten in de raadszaal.

Hilde Baaij

Fractievoorzitter en raadslid

Hilde Baaij

Raadslid en fractievoorzitter

Sociaal Domein
Algemene Zaken en Middelen
Presidium
Werkgroep Raadzaal

Lees meer over Hilde.

Corry Fulmer

Raadslid en vicefractievoorzitter

Economisch Domein
Klankbordgroep Wonen

Lees meer over Corry.

Pat-Jos Huisman

Raadslid

Fysiek Domein
Klankbordgroep Omgevingswet

Lees meer over Pat-Jos.

Hieronder staan de komende vier jaar onze verslagen, onze moties, onze initiatief raadsvoorstellen en onze artikel 32 brieven.

Bekijk wanneer we vergaderen.
Bekijk onze resultaten tot nu toe.
Bekijk ons volledige team. 
Vragen of opmerkingen? Mail ons!

Eerste commissie Economisch Domein in 2022

De laatste vergadering van de commissie Economisch Domein (destijds nog de commissie Economie, Financiën, Toerisme en Recreatie) vond plaats innovember 2021. Met het verkorten van de naam, leek ook de agenda uitgedund. De commissievergadering werd een aantal keer...

Geen beweging in de Kei in commissie Fysiek Domein

Op dinsdag 22 november kwam de commissie Fysiek Domein bij elkaar. Er stonden 3 voorstellen op de agenda: gebiedsvisie Valkenburg-West, de transitie visie warmte en de  evaluatie van het actieprogramma lokale woonvisie. Alleen gebiedsvisie Valkenburg-West zal nog...

Enkele toezeggingen in commissie Sociaal Domein

Geen drukke agenda in de commissie Sociaal Domein van maandag 21 november. Na ruim anderhalf uur sloot de voorzitter dan ook de vergadering. Alsnog hebben namens de PGP Hilde Baaij, Janneke van der Linden en Harm Kornegoor toch enkele onderwerpen succesvol onder de...

Uitkomsten Algemene Beschouwing 2022

Op dinsdag 8 november vergaderde de raad van 10.0 uur in de ochtend tot 19.00 uur in de avond over de begroting 2023. Een sluitende begroting die op zich netjes in elkaar zat, maar waar wij toch wel onze bedenkingen bij hebben. Namens de PGP Hilde Baaij. Corry Fulmer...

Algemene Beschouwing 2022

Beste inwoners van Valkenburg aan de Geul, geachte voorzitter en aanwezigen, De verkiezingen zijn voorbij. Een nieuwe coalitie is aangetreden. In juni heeft de gemeenteraad een beleidsarme kadernota gepresenteerd gekregen met de mededeling dat in de begroting meer zou...

Geen reden om op tafel te dansen

Afgelopen vrijdag ontbeet groep 4 van OBS Broekhem in de raadszaal samen met de burgemeester. Het eindigde met dansen op tafel. De Progressieve Groene Partij hoopte ook op tafel te kunnen dansen na de raadsvergadering, maar helaas, de sfeer eindigde zeer bedrukt.  Het...

Ook derde commissie vraagt veel geduld

Op maandag 26 september vergaderde opnieuw een gecombineerde commissie Economisch Domein en Algemene Zaken en Middelen. Eigenlijk was het een Economisch Domein gezien de agenda. Daarom voerde Corry Fulmer namens de PGP het woord. Pat-Jos Huisman en Hilde Baaij waren...

Magere agenda en weinig actie in Commissie Fysiek Domein

Op de agenda van de commissie Fysiek Domein van 20 september stonden 3 voorstellen: aanpassing van de starterslening, aanpassing van de verduurzaam je huis lening en het uitvoeringsprogramma visie Valkenburg Oost. Namens de PGP waren Pat-Jos Huisman, Marlieke...

Op jacht naar concrete antwoorden in commissie Sociaal Domein

Op de agenda van de eerste commissie Sociaal Domein na het zomerreces stond maar weinig. Een voorstel over de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz. De Progressieve Groene Partij begint zich een beetje af te vragen waar de wethouders mee bezig zijn sinds hun...

Zomerreces 2022

Morgenmiddag start de zomervakantie van de basisscholen en ook de gemeenteraad houdt dan reces. Het was al wat rustiger op onze website en social media de afgelopen week en dat zal deze zomer ook zo zijn. Eind augustus starten wij langzaam weer op. Het bestuur en de...

Uit de kranten: