PGP in de Raad

Op 14, 15 en 16 maart stemde Valkenburg aan de Geul voor een nieuwe gemeenteraad. De stemmen zijn geteld. De PGP is de derde partij geworden met 4% meer van de uitgebrachte stemmen dan in 2018. Hoera!

De periode 2022 – 2026 starten wij in de oppositie. Net zoals de afgelopen 4 jaar, maken wij ons ook de komende 4 jaar sterk voor een nog socialer, groener en duurzamer Valkenburg aan de Geul!

Op deze pagina zullen wij verslag doen van onze activiteiten in de raadszaal.

Hilde Baaij

Fractievoorzitter en raadslid

Hilde Baaij

Raadslid en fractievoorzitter

Sociaal Domein
Algemene Zaken en Middelen
Presidium
Werkgroep Raadzaal

Lees meer over Hilde.

Corry Fulmer

Raadslid en vicefractievoorzitter

Economisch Domein
Klankbordgroep Wonen

Lees meer over Corry.

Pat-Jos Huisman

Raadslid

Fysiek Domein
Klankbordgroep Omgevingswet

Lees meer over Pat-Jos.

Hieronder staan de komende vier jaar onze verslagen, onze moties, onze initiatief raadsvoorstellen en onze artikel 32 brieven.

Bekijk wanneer we vergaderen.
Bekijk onze resultaten tot nu toe.
Bekijk ons volledige team. 
Vragen of opmerkingen? Mail ons!

PGP krijgt bijval in commissie AZM

Maandag 20 maart vond de commissie AZM ofwel Algemene Middelen en Zaken plaats. Namens de PGP Hilde Baaij en Doeke Krikke. Op de agenda slechts twee voorstellen en rondvragen. Bekijk hier de stukken.  Bekijk hier de vergadering. Op verzoek van de wethouders werd de...

Commissie Fysiek Domein steunt groen

Op dinsdag 14 maart kwam de commissie Fysiek Domein weer bij elkaar. Op de agenda stonden 2 voorstellen: het Groenbeleidsplan en de verklaring van geen bedenkingen voor perceel Cauberg tussen huisnummer 22 en 24. Door 3 mensen was spreekrecht aangevraagd. Namens de...

Raad start 2023 met unanieme besluiten

Op maandag 13 februari vond de eerste raadsvergadering van 2023 plaats. Op de agenda een aantal hamerstukken, raadsvoorstellen waarover de fracties nog vragen wilden stellen en twee moties.  De eerste motie werd bij wijze van uitzondering aan het begin van de avond al...

Duidelijke taal in commissie AZM

Vanwege de diversiteit aan onderwerpen was de voltallige raadsfractie maandag aanwezig bij de commissie Algemene Zaken en Middelen. Vijf voorstellen, drie bespreekpunten en enkele rondvragen. Bekijk hier de stukken.  Bekijk hier de vergadering. Over twee voorstellen...

Eindelijk meer duidelijkheid over de Visie Vrijetijdseconomie

Corry Fulmer, Doeke Krikke en Brigitte Stolk waren aanwezig om de groene, sociale en duurzame stem van de PGP te laten horen tijdens deze vergadering. De agenda van de commissievergadering is ook dit keer aan de magere kant en wordt vlak na de opening van de...

PGP stelde veel vragen in commissie Fysiek Domein

De agenda van de fysiek domein commissie op 24 januari was niet vol met twee presentaties en één raadsvoorstel toch werd er tot 22 uur vergaderd. Namens de PGP Pat-Jos Huisman en Ruud Engels in de raadzaal.  Wij hadden veel vragen met betrekking tot de actie- en...

PGP deels tevreden in Commissie Sociaal Domein

In deze eerste commissie Sociaal Domein van 2023 ging het vooral over armoedebestrijding en inburgering. Maar een ogenschijnlijk simpel voorstel, namelijk een krediet om bij te dragen aan mytylschool Encanto (voorheen Adelante) liet de wenkbrauwen fronsen...

Raad neemt laatste besluiten van 2022

Op maandag 12 december vond de laatste raadsvergadering van 2022 plaats. Hilde Baaij en Corry Fulmer vertegenwoordigden samen de PGP. Ze wisselden elkaar af met inbrengen en interrupties. Tot verwarring van de voorzitter, die er schijnbaar niet aan kan wennen dat de...

Veel hamerstukken in commissie AZM

Op maandag 28 november vond de commissie AZM ofwel Algemene Zaken en Middelen. De vierde en laatste commissie voor de raadsvergadering op 12 december as. Namens de PGP raadslid Corry Fulmer en burgerlid Klaas Spoelstra. Op de agenda enkele raadsvoorstellen en...

Eerste commissie Economisch Domein in 2022

De laatste vergadering van de commissie Economisch Domein (destijds nog de commissie Economie, Financiën, Toerisme en Recreatie) vond plaats innovember 2021. Met het verkorten van de naam, leek ook de agenda uitgedund. De commissievergadering werd een aantal keer...

Uit de kranten: