PGP in de Raad

Op 14, 15 en 16 maart stemde Valkenburg aan de Geul voor een nieuwe gemeenteraad. De stemmen zijn geteld. De PGP is de derde partij geworden met 4% meer van de uitgebrachte stemmen dan in 2018. Hoera!

De periode 2022 – 2026 starten wij in de oppositie. Net zoals de afgelopen 4 jaar, maken wij ons ook de komende 4 jaar sterk voor een nog socialer, groener en duurzamer Valkenburg aan de Geul!

Op deze pagina zullen wij verslag doen van onze activiteiten in de raadszaal.

Hilde Baaij

Fractievoorzitter en raadslid

Hilde Baaij

Raadslid en fractievoorzitter

Sociaal Domein
Algemene Zaken en Middelen
Presidium
Werkgroep Raadzaal

Lees meer over Hilde.

Corry Fulmer

Raadslid en vicefractievoorzitter

Economisch Domein
Klankbordgroep Wonen

Lees meer over Corry.

Pat-Jos Huisman

Raadslid

Fysiek Domein
Klankbordgroep Omgevingswet

Lees meer over Pat-Jos.

Hieronder staan de komende vier jaar onze verslagen, onze moties, onze initiatief raadsvoorstellen en onze artikel 32 brieven.

Bekijk wanneer we vergaderen.
Bekijk onze resultaten tot nu toe.
Bekijk ons volledige team. 
Vragen of opmerkingen? Mail ons!

Raad klaar met proces Croix de Bourgogne

Op maandag 8 april was de voltallige raadsfractie aanwezig bij de raadsvergadering in de raadzaal in Valkenburg. Op de agenda veel hamerstukken, ofwel voorstellen waarover de partijen al genoeg hebben gedebatteerd in de commissies. Verder twee voorstellen ter...

Korte commissie Algemene Zaken en Middelen

De commissievergadering Algemene Zaken en Middelen op maandag 25 maart was kort van agenda met twee voorstellen en één bespreekpunt en wat rondvragen. Namens de PGP vice fractie voorzitter Corry Fulmer. Wegens technische problemen met de livestream is alleen het...

Goede hoop op behoud Yuverta voor Valkenburg

Raadslid Corry en burgerlid Brigitte zaten woensdagavond vol goede moed en met een flinke rondvragenlijst klaar voor de commissievergadering Economisch Domein (Cie ED). Met weliswaar wederom geen voorstellen op de agenda, maar wel enkele presentaties en...

Goede voorstellen in Fysiek Domein

Op dinsdag 19 maart 2024 stonden er 4 voorstellen op de agenda: de verhuurverordening arbeidsmigranten, het speelruimteplan, de laadinfrastrategie en de woonzorgvisie. Wij kunnen ons in alle voorstellen vinden. Namens de PGP waren Marlieke Baggermans en Pat-Jos...

Nog geen volwassenfonds in Sociaal Domein

Eindelijk weer een commissie Sociaal Domein. 20 november 2023 was de laatste. Toch was er geen overvolle agenda en waren we net na half negen al klaar. Namens de PGP Janneke van der Linden, Harm Kornegoor en Hilde Baaij. Bekijk de opname. Lees de stukken. Presentatie...

Motie van treurnis of wegkijken?

Ofschoon het een raadsvergadering was met een aantal hamerstukken en 3 bespreekpunten heeft de vergadering langer geduurd dan gedacht. Er werden 2 moties en een amendement ingediend. PGP had zich terdege voorbereid op het bespreekpunt ‘onttrekken aan openbaarheid...

Burgerparticipatiebeleid en georganiseerde vuurwerkshow in het verschiet?

Op maandag 22 januari vond de Algemene Zaken en Middelen commissievergadering plaats. Het verloop van deze tweede en laatste commissievergadering van deze cyclus stemde de PGP tot tevredenheid. De door ons geagendeerde brieven en ingezonden rondvraag hebben ertoe...

Sluiting Wilhelminatorenvoetpad en Gebösjkevoetpad wederom ter discussie bij Fysiek Domein

Op dinsdag 16 januari was de eerste commissievergadering van het jaar met commissie Fysiek Domein. Een goed begin van het nieuwe jaar met 2 presentaties en 4 voorstellen op de agenda. Bij het voorstel over de sluiting van het Wilhelminatorenvoetpad en Gebösjkevoetpad...

Politiek voor de bühne?

Tijdens de laatste raadsvergadering in 2023 werden een aantal hamerstukken afgetikt, een aantal voorstellen besproken en enkele amendementen en moties ingediend. Namens de PGP was alleen Corry Fulmer aanwezig, zij verdedigde met verve de PGP standpunten.  Voorstel...

Rustige vergadering waar de gemoederen aan het eind hoog opliepen

Op 27 november was commissie Algemene Zaken en Middelen. Het was een rustige vergadering totdat we de rondvraag gingen behandelen. Alle fracties hadden vragen gesteld over het weghalen van de herdenkingsborden aan de Tweede Wereldoorlog. De gemoederen liepen hoog op...

Uit de kranten: