Alle vergaderingen vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis in Valkenburg en starten om 19.00 uur, tenzij anders aangegeven.

Wegens de Corona maatregelen is het niet mogelijk om deze vergaderingen momenteel bij te wonen. De openbaarheid van de vergaderingen wordt nu gerealiseerd middels een Livestream via YouTube (klik). 

Alle agenda’s en stukken staan op de website (klik)  van de gemeente.

 

Commissie Sociaal Domein: 1 februari

 

Commissie Economie, Financiën, Toerisme en Recreatie: 3 februari

 

Commissie Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden: 8 februari

 

Raadsvergadering: 22 februari