Agenda

Ik steek graag de handen uit de mouwen en ben regelmatig te vinden als vrijwilliger in de Blindentuin Zuid-Limburg, pluktuin De Groene Bloem en de natuurspeeltuin in Vilt. Daarnaast ruim ik zwerfafval op met mijn partijgenoten. Ook buiten de raadszaal laat de Progressieve Groene Partij zien waar zij voor staan. Een socialer groener en duurzamer Valkenburg aan de Geul!

Pat-Jos Huisman

Raadslid

In de raadszaal

24 juni 19.00 Commissie AZM

1 juli 10.00 Raadsvergadering Kadernota

Zomerreces

16 sept 19.00 Commissie SD

17 sept 19.00 Commissie FD

18 sept 19.00 Commissie ED

23 sept 19.00 Commissie AZM

Afkortingen:
SD = Sociaal Domein
FD = Fysiek Domein
ED = Economisch Domein
AZM = Algemene Zaken en Middelen

Alle vergaderingen zijn vrij toegankelijk voor publiek en pers. Ze zijn vanuit huis te volgen via het youtube kanaal van de gemeente.

 

 

Buiten de raadszaal

  • Doorlopende activiteiten: Afval sprokkelen, Blindentuin Zuid-Limburg, Ongehinderd door de gemeente, Social Sofa’s, Taalcafé.
  • 23 maart Landelijke Opschoondag en Ledenvergadering
  • 3 november Valkenburg Fair: informatiemarkt