Alle vergaderingen vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis in Valkenburg en starten om 19.00 uur, tenzij anders aangegeven.

Wegens de Corona maatregelen is het niet mogelijk om deze vergaderingen momenteel bij te wonen. De openbaarheid van de vergaderingen wordt nu gerealiseerd middels een Livestream via YouTube (klik). 

Alle agenda’s en stukken staan op de website (klik)  van de gemeente.

Raadsvergadering kadernota: 12 juli 10:00 uur

Zomerreces 26 juli  – 5 september

Commissie Sociaal Domein – 20 september
Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer – 21 september
Commissie Economie, Financiën, Toerisme en Recreatie – 22 september
Commissie Algemeen Bestuurlijke Aangelegenheden – 27 september
Raadsvergadering – 11 oktober

Raadsvergadering Begroting 2022 – 9 november 10:00 uur

Commissie Sociaal Domein – 20 november
Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer – 21 november
Commissie Economie, Financiën, Toerisme en Recreatie – 22 november
Commissie Algemeen Bestuurlijke Aangelegenheden – 27 november
Raadsvergadering – 13 december

Kerstreces 24 december 2021 – 9 januari 2022