Raad klaar met proces Croix de Bourgogne

door | apr 9, 2024 | Nieuws, Raadswerk

Op maandag 8 april was de voltallige raadsfractie aanwezig bij de raadsvergadering in de raadzaal in Valkenburg. Op de agenda veel hamerstukken, ofwel voorstellen waarover de partijen al genoeg hebben gedebatteerd in de commissies. Verder twee voorstellen ter bespreking en enkele moties. 

Hilde Baaij voerde het woord over het voorstel Beleidsplan Armoedebestrijding en Schuldhulpverlening. Op zich een prima plan. Wel stoorden wij ons aan het gebruik van de term recidivisten. Dit stond in een stukje over wanneer mensen voor de tweede keer binnen een bepaalde periode in de schulden raken. De tekst zelf legde goed uit hoe men daarmee om wil gaan. Het gebruik van de term recidivisten vonden wij daarom overbodig en daarnaast ook kwetsend, het doet denken aan criminelen die weer in de fout gaan. En daar gaat het hier niet over. Gelukkig was wethouder Kleijnen het uiteindelijk toch met ons eens, de term wordt geschrapt.

Daarnaast vragen wij al jaren aandacht voor een Volwassenfonds Sport en Cultuur. Hiermee kunnen mensen met een kleine portemonnee toch deelnemen aan dit soort activiteiten. Er bestaat al een regeling maatschappelijke participatie, maar die is erg laag. Maastricht doet bijvoorbeeld hier ook aan mee. We hebben nu de toezegging dat bij de kadernota een bedrag wordt gereserveerd om dit te gaan onderzoeken in het vierde kwartaal. Dat is fijn. Maar de wethouder wil voor de eventuele uitvoering niets gaan reserveren. Helaas betekent dit dat de invoering pas per 1 januari 2026 in zou gaan. Ambtelijke molens draaien langzaam, maar dit vinden we wel heel erg lang duren. We gaan kijken of we daar nog iets slims voor kunnen bedenken.

Verder discussieerden we nog over de reserve Sociaal Domein, over de hoogte en het gebruik. Wij zouden zo graag zien dat we een keer om de tafel gaan als raad en college om concrete projecten te kiezen om niet op dit geld te blijven zitten, maar om het daadwerkelijk in te zetten voor onze inwoners. Dat laatste werd gesteund door de fracties van CDA en VVD, dus een meerderheid. 

Het voorstel werd aangenomen. 

Over het voorstel Laadpalenbeleid voerden wij niet het woord, al snel werd ook dit voorstel aangenomen. 

Vervolgens twee moties vreemd aan de orde van de dag:

1. De opdracht aan de wethouder om de staffels van de rioolbelasting voor 2025 proberen te veranderen. Er is momenteel veel ophef over de belasting van 2024 omdat eenpersoonshuishoudens ineens een stuk meer moeten betalen. Wethouder Dauven had in de commissie al toegezegd dit met zijn collega wethouder uit de regio bespreekbaar te maken. Voor ons was deze motie dan ook wat overbodig. De wethouder gaf echter aan dat deze motie hem wel zou helpen, daarom stemden wij voor. Overigens gaf Pat-Jos Huisman aan dat de PGP het een nog beter idee vindt om per gebruik te betalen, dat is eerlijker ėn stimuleert inwoners om minder te verbruiken. De motie werd met algemene stemmen aangenomen.

2. Op initiatief van CDA en gesteund door PGP, VSP en AB lag er een motie voor over het proces rondom de bouw van Croix de Bourgogne. Een project waar niemand op zit te wachten, maar de vergunning is nu eenmaal een voldongen feit. Echter, de start van de bouw schuift steeds vooruit en veel dingen zijn nog erg onduidelijk. Bijvoorbeeld wie de de aannemer is en wat de planning wordt. Dat is voor inwoners en ondernemers heel erg vervelend. Vaak moet men in de media lezen dat er bijvoorbeeld weer vertraging is.  Ook de gemeenteraad is dit inmiddels erg zat. In de motie geeft de raad zichzelf de opdracht om zo snel mogelijk de initiatiefnemers van het project te vragen om de gemeenteraad bij te praten. Verder geeft de raad het college de opdracht om 

    1. Ons als gemeenteraad ook via de ambtelijke weg nog een keer uitvoerig te informeren over de laatste stand van zaken vanuit het gemeentelijke oogpunt. 
    2. De projectontwikkelaar op te roepen om inwoners en ondernemers te informeren middels een informatiebijeenkomst en niet alleen per brief.  

Namens de PGP stelde Corry Fulmer dat het fijn zou zijn als bijvoorbeeld niet alleen een datum van uitstel genoemd wordt, maar ook het waarom uitgelegd wordt. Dat zou veel onrust wegnemen. Ook deze motie werd aangenomen.

Meer nieuws