Pat-Jos Huisman

Ik ga voor:

 • Verduurzamen van de gemeente op het vlak van energie, afval en natuur.
 • Stimuleren van biodiversiteit. 
 • Zorgen dat burgerparticipatie gestimuleerd wordt en de erkenning krijgt die ze verdient.
 • Duidelijke informatieverschaffing over gemeentelijke besluitvorming zodat iedereen weet wat er speelt.

   Raadslid 

   Hallo! Ik ben Pat-Jos (Patricia José) Huisman. Ik ben 39 jaar oud en woon al 31 jaar, met een paar onderbrekingen, in gemeente Valkenburg aan de Geul. Ik heb, zoals veel jongeren in Valkenburg, bijbaantjes gehad in de toerismesector. Ik ben begonnen als gids bij het grottenaquarium van Franjo, heb in de afwaskeuken van restaurant de Kei gestaan, rondleidingen gegeven in de Gemeentegrot en mijn moeder geholpen met haar bed & breakfast. 

   In 2007 ben ik samen met mijn man Matthijs verhuisd naar Vilt. Onze kinderen Hiddo (2011) en Jinte (2015) zijn geboren Viltenaren. Sinds de schoolsluiting in Vilt, gaan zij naar Basisschool Valkenburg. U zult me misschien al zijn tegengekomen op mijn elektrische bakfiets als ik de kinderen naar school breng of ophaal. 

   Via het kernoverleg van Vilt ben ik in aanraking gekomen met de politiek. In juni 2018 ben ik begonnen als raadslid voor de Progressieve Groene Partij. Ik ben woordvoerder over het Fysieke Domein en zit in de klankbordgroep invoering Omgevingswet. Het mooiste aan het raadswerk vind ik de mensen die ik ontmoet. Ik spreek graag met inwoners over concrete problemen. Van verkeerd gemaaide bermen en fietsveilige paden tot onduidelijkheid over de gangenstelsels in Sibbe. Ik waardeer het als iemand tijd vrijmaakt om een en ander toe te lichten. Dat geeft me meer inzicht in een bepaalde situatie. 

   Ik steek graag de handen uit de mouwen en ben regelmatig te vinden als vrijwilliger in de Blindentuin Zuid-Limburg, pluktuin De Groene Bloem en de natuurspeeltuin in Vilt. Daarnaast ruim ik zwerfafval op met mijn partijgenoten.  

   Naast het raadswerk studeer ik de master van natuur en milieuwetenschappen aan de Open Universiteit. De ervaring en kennis die ik opdoe bij mijn studie kan ik goed gebruiken voor het raadswerk en andersom. Mijn passie ligt in de natuur en ik blijf dan ook graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Maar oude kennis is net zoveel, en soms nog wel meer, waard! Zo weten mensen die al lang op dezelfde plek wonen veel meer over hun woonomgeving dan beleidsmakers ooit kunnen weten. Ik ben er dan ook van overtuigd dat als iedereen elkaar helpt, we heel ver kunnen komen. Ver in het creëren van een leefomgeving die voor iedereen wat te bieden heeft en ver in het verduurzamen van de wereld.

   Volg mij op social media of bekijk één van de filmpjes hieronder