PGP aan de slag met Ongehinderd door de gemeente

door | okt 18, 2022 | Nieuws

Op 10 november 2020 diende de fractie PGP een motie in over Ongehinderd. Een initiatief om onze gemeente toegankelijker te maken voor mensen met een beperking door ons aan te sluiten bij Ongehinderd, een organisatie die zich inzet voor toegankelijkheid van gebouwen en openbare ruimte. De fracties AB, CDA en VSP dienden mee in, de fractie VVD stemde uiteindelijk ook voor. Raadsbreed dus. 

De uitvoering van de motie gaat niet heel snel . Mede door Corona en de Watersnood is er weinig capaciteit over op het gemeentehuis. Omdat de PGP dit onderwerp wel heel belangrijk vindt, zijn we er zelf op kleine schaal ook mee aan de slag. Zoals met de bewoners van woonzorgcentrum Oosterbeemd in Valkenburg Oost. 

31 mei 2022

Met het motto ‘verenig het nuttige met het aangename’ maakten 10 bewoners van Oosterbeemd in rolstoel, twee medewerkers en 7 PGP’ers ofwel rolstoelduwers een wandeling rondom Oosterbeemd. Onder de bezielende leiding van PGP lid Paul de Jong inventariseren we kleine obstakels die eenvoudig te verhelpen zijn en de bewegingsvrijheid met een rolstoel enorm vergroten. Het Geulpark ligt bijvoorbeeld om de hoek, maar de paden zijn nauwelijks toegankelijk en een fijne zitplek ontbreekt ook. Ondertussen werden er fijne gesprekken gevoerd en op het eind genoten we op het zonnige terras van De Bongerd van koffie met vlaai. Los van onze missie om Valkenburg aan de Geul toegankelijker te maken voor iedereen, was het ook reuzegezellig. En de eerste oplossingen zijn al in zicht ?.

17 oktober 2022

Vandaag liepen we weer door het park. Vergezeld door wethouder Niels Dauven en een ambtenaar om te kijken naar wat veranderd is en naar welke verbeterpunten er nog zijn. Beiden hebben beurtelings ook in een rolstoel gezeten om het zelf te ervaren.

Er is een stuk pad verbreed gelijk achter Oosterbeemd en de gleuven tussen de bruggetjes en paden zijn gedicht. Heel fijn. Er is vandaag afgesproken dat er ook nog bankjes worden bijgeplaatst.
Het grootste struikelpunt blijft het materiaal van het eerste stuk pad achter Oosterbeemd. Dat is grof grint met vervuiling erin van glas, tegeltjes en scherp plastic. Dat valt binnen de norm die de gemeente hanteert, maar Oosterbeemd en PGP zouden dat nog wel graag aangepast zien. Dat verhoogt de toegankelijkheid nog meer. Loopt en rolt fijner en geen kans op lekke banden. Ongehinderd door de eigen gemeente.
Fijn dat de wethouder en ambtenaar hier tijd voor hebben willen vrijmaken. Dat wordt door iedereen zeer gewaardeerd ?.

Waarom vind ik het belangrijk dat dit aangepakt wordt?

  1. Het gaat niet alleen om de bewoners, maar ook om de bezoekers en het (duwend) zorgpersoneel. Dat is tijdens een eerder bezoek aan Oosterbeemd gezegd. Een bezoeker of zorgmedewerkster moet de rolstoel duwen als de bewoner geen scootmobiel heeft. Daarom is het erg belangrijk dat een wethouder ook een rolstoel duwt en er niet alleen gaat inzitten.
  2. Oosterbeemd moet gezien worden als een woonkern (als een dorp). Het verschil is echter dat deze woonkern geen beroep kan doen op gemeentelijke financiën van bewonersparticipatie (burgerkracht). Toch zou dit zo moeten zijn. Houthem kan wel een (nutteloze) uitkijktoren krijgen, maar Oosterbeemd geen normale paden voor scootmobielen en rolstoelen. Dat zou vreemd zijn.
  3. Als de gemeente bewoners meer wil laten bewegen (bijvoorbeeld met rollator of als bezoeker) en meer wil laten beleven met activiteiten, dan moet voor een ouderendorp als Oosterbeemd de infrastructuur daaraan meewerken.
  4. Het (prachtige) Geulpark is er niet alleen voor toeristen en mensen die mobiel zijn, maar ook voor de direct aanwonenden die minder mobiel zijn. Het zou doodzonde zijn als het (prachtige) Geulpark, dat direct aan Oosterbeemd grenst, niet optimaal door de aanwonenden benut kan worden.
  5. Bezoek aan het Geulpark draagt bij aan de geestelijke gezondheid van de bewoners van Oosterbeemd.
  6. Bewoners moeten in het Geulpark kunnen zitten aan een voor hen geschikte tafel. Zoals mobielkrachtige mensen op het strand, in de natuur of op een terrasje gaan zitten, zo moeten bewoners van Oosterbeemd in (hun) Geulpark kunnen zitten.
  7. Mensen willen graag een rondje maken. Ik vind dat een rondje als volgt moet kunnen: langs hospice – bruggetje over – links- bruggetje over rechts – steeds links aanhouden en terug. Dit rondje zou in zijn geheel een geschikte deklaag moeten hebben.
Paul de Jong

Meer nieuws