Korte eerste commissievergadering met nieuwe raad

door | apr 26, 2022 | Nieuws, Raadswerk

Op maandag 25 april kwam een algemene raadsadviescommissie samen. Dit was in plaats van de vier aparte commissies die normaal gesproken plaatsvinden ter voorbereiding op een raadsvergadering. De reden voor één vergadering is dat er weinig agendapunten waren. Dat is gebruikelijk in een periode waarin de nieuwe coalitie gevormd wordt na verkiezingen. Namens de Progressieve Groene Partij namen Hilde Baaij en Pat-Jos Huisman deel. 

De vergadering werd nog korter dan verwacht. Het raadsvoorstel over de Keutenberg werd teruggetrokken door wethouder Vankan. Dit raadsvoorstel gaat over het verbouwen van een vervallen veldschuur in beschermde natuur naar een vakantiewoning. Maar een zienswijze ingediend door een groot deel van de bewoners op de Keutenberg was kwijtgeraakt en dus niet meegenomen in de procedure. Dat gebeurt alsnog. Pat-Jos Huisman vroeg of er nog onderzocht gaat worden hoe dit kan gebeuren. Hierop werd geantwoord dat de opdracht hiervoor reeds is gegeven.

Ook vroeg zij in het algemeen naar de voorwaarden voor principemedewerking door het college. Hierop volgde een wollig antwoord dat het college dat deed volgens alle richtlijnen ooit door de raad vastgesteld. Hierop merkte Pat-Jos terecht op dat het voor een raadslid niet te doen is om alle stukken te bekijken die van toepassing zouden kunnen zijn. Afgesproken is dat de griffier als ondersteuner van de raad deze vraag zal oppakken.

Dezelfde wethouder kondigde aan dat hij de rondvragen over zijn portefeuille schriftelijk wilde beantwoorden omdat veel van zijn ambtenaren met vakantie zijn. Onze fractievoorzitter Hilde Baaij vroeg of het antwoord op onze rondvraag over het pad van Schin op Geul naar de Drie Beeldjes wel beantwoord kon worden:

“Volgens Waterschap Limburg zou dit Oostervoetpad begin maart heropend worden. Nu is er wel weer sprake geweest van slechte omstandigheden voor herstel, maar we lopen nu al richting eind april en het pad is nog steeds afgesloten. Kan de wethouder ons hier meer informatie over geven?”

Hierop gaf de wethouder het positieve antwoord dat volgens de laatste berichten het pad eind volgende week eindelijk weer open gaat!

Onze rondvragen over het Sprookjesbos, Croix de Bourgogne en  Wandelpad Emmabergweg worden dus schriftelijk beantwoord.

Wethouder Dauven beantwoordde wel onze rondvraag over de energietoeslag. Het klopt dat een paar dagen geleden de mensen in de bijstand de eerste uitbetaling van 400 euro hebben gekregen. De tweede uitbetaling gaat ook komen. Vanuit het rijk gaat het allemaal erg traag helaas, we wachten nog op de aanvullende regels. Dat betekent dat mensen buiten de bijstand nog moeten wachten. Op onze vraag hoe de gemeente naar deze groep gaat communiceren waar ze recht op hebben, antwoordde de wethouder via alle bekende kanalen zoals Mazjerang, website en facebook.

Over onze zorg over ondernemers met eenjarige energiecontracten die geconfronteerd worden met nieuwe contracten waarin de energierekening leidt tot dubbele of driedubbele kosten, antwoordde de wethouder dat het rijk hiervoor niets geregeld heeft. Wat wij als gemeente wel hebben, is een pilot schuldhulpverlening voor ondernemers. Ondernemers met financiële problemen kunnen zich daar melden. Voor ondernemers die rond moeten komen van een minimuminkomen geldt dat ze moeten wachten op die aanvullende regels vanuit het rijk. 

Ook werd gesproken over het raadsvoorstel van de WOZL ofwel de Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg. Zij helpen mensen aan passend werk en bieden werk in een beschutte omgeving. Onze gemeente betaalt hier deels aan mee voor de mensen die vanuit Valkenburg aan de Geul deelnemen. Dit kostte nu 100.000 euro minder dan begroot en dit gaat terug naar onze  pot sociaal domein waar tekorten zijn. De PGP was het eens met dit voorstel. Wel stelde Hilde Baaij enkele vragen over goed bestuur. Er is namelijk een onderzoek geweest afgelopen zomer waarin staat:

“De bestaande governance van de ketenpartners is bij samenvoeging niet dienend aan een optimale uitvoeringsstructuur. De diversiteit van rechtsvormen van de entiteiten in de huidige samenwerking alsmede de ongelijke participatie door drie versus zes gemeenten Maastricht-Heuvelland vragen, in de situatie dat wordt gekozen voor organisatievariant 3 of 4, om een nieuwe governance. De uitwerking van de nieuwe governance vraagt om een zorgvuldig en goed gekozen ontwerp.”

De gemeente Valkenburg aan de Geul gaat door met de samenwerking en de PGP vraagt zich af wat hiervoor de onderbouwing is en hoe de andere gemeentes hiermee omgaan.

Wethouder Dauven antwoordde dat het onderzoek in opdracht van de gemeente Maastricht is uitgevoerd en dat het voordeel van wijziging vooral kostentechnisch is en dan ook juist voor die gemeente. Valkenburg aan de Geul is heel erg tevreden over de samenwerking en dat geldt ook voor Vaals en Gulpen-Wittem. Ook is voor deze kwetsbare doelgroep verandering heel ingrijpend. Uittreding is geen must, het kost alleen meer papierwerk om door te gaan zoals nu. 

Hierop reageerde Hilde Baaij dat ook voor de PGP het welzijn voorop staat. Zoals bekend is de PGP – net als collega-raadslid Jef Kleijnen – niet heel gelukkig met hoe de sociale werkvoorziening tegenwoordig is geregeld. Tegelijkertijd is het wel de taak van een raad om te controleren op goed bestuur. Het is goed om te horen dat het college hierover geen zorgen heeft. Wel hopen wij dat het college het goed bestuur wel in de gaten blijft houden.  

Tot slot waren er nog enkele mededelingen van de wethouders. Zo komt er een raadsinformatiebulletin over de stand van zaken van de omgevingswet, hierin is landelijk veel aan de hand qua planning. Over duurzaamheid werd verteld dat men eindelijk in gesprek is met een potentiële leverancier voor isoleer je huis. En voor het laadpalenbeleid van de gemeente werd medegedeeld dat er alsnog een contract is gesloten met Vattenfall. Hierover had PGP afgelopen december gevraagd waarom onze gemeente de eerste collectieve aanbesteding had gemist: Lees dat hier terug. 

Lees hier alle stukken van de vergadering.

Bekijk hier de vergadering.

Meer nieuws