Lichte verwarring in commissie AZM

door | sep 27, 2023 | Nieuws, Raadswerk

Op maandag 25 september vond de commissie Algemene Zaken en Middelen plaats. Met de voltallige raadsfractie in de zaal. Op de agenda verschillende voorstellen, maar het voorstel Advies aanwijzing lokale publieke media-instelling was wel de meest spraakmakende.

De burgemeester leidde als portefeuillehouder dit voorstel in. De gemeente moet advies geven aan het Commissariaat voor de Media welke organisatie de licentie voor de komende jaren gaat krijgen. Eind van de middag was er namelijk via de griffier nog een bericht verspreid naar alle fractievoorzitters dat het ernaar uitziet dat RTV Valkenburg zich terugtrekt als aanvrager en dus het SLOV ofwel de Stichting Lokale Omroep Valkenburg de enige aanvrager is. Tot begin 2023 vormden de stichtingen van Falcon Radio en TV Valkenburg samen het SLOV, maar ze zijn gebrouilleerd en dus vroegen ze elk een licentie aan. De ene als SLOV en de andere als RTV Valkenburg. Burgemeester heeft meerdere lijmpogingen ondernomen, maar die zijn mislukt. Tot nu toe blijkbaar. De vraag is nu wel, wie zijn degenen die het nu wel samen denken te gaan organiseren en welke invloed heeft de gemeente nog als het niet gaat zoals zou moeten. Dat is heel helder, we kunnen als gemeente een klacht indienen als de gemeente van mening is dat de SLOV zich niet houdt aan de voorwaardes. Op deze maandagavond nog zou de SLOV met elkaar vergaderen om te komen tot een overeenkomst. Wordt vervolgd dus. Op 9 oktober aanstaande zal de raad, als er geen onverwachte dingen gebeuren, een besluit nemen over een aangepast raadsvoorstel waarin de zendmachtiging vergund wordt aan SLOV. 

(Redactie: Inmiddels is uitkomst bekend over de eventuele samenwerking: klik.) 

Corry Fulmer stelde over VVTH ofwel Veiligheid Vergunningen Toezicht Handhaving een aantal vragen. Deze afdelingen zijn onlangs samengevoegd. De vragen zullen schriftelijk beantwoord worden. Tot slot sprak ze namens de PGP dank uit voor het verlenen van alle informatie en wensen team VVTH veel succes met het uitvoeringsplan.

Er wordt op verzoek van het CDA nog gesproken over de jaarrekening van de Polfermolen BV en dan met name over dat deze altijd komt na de jaarrekening van de gemeente. Uitleg van de wethouder is dat ruimte-tijdgebrek bij het kantoor de reden is. Indien de raad deze twee jaarrekeningen samen wil bespreken met de accountant zal de raad als opdrachtgever deze opdracht moeten verstrekken aan de accountant.

Wij hebben dit keer geen rondvragen gesteld.

Voor de volledigheid nog het rijtje hamerstukken ofwel voorstellen waar overeenstemming over is en over de meeste is weinig gediscussieerd:

  • Voorstel college betreffende aanpassing Verordening Fysieke Leefomgeving gemeente Valkenburg aan de Geul 2022.
  • Voorstel college betreffende wijziging Gemeenschappelijke Regeling Geul en Maas.
  • Voorstel college betreffende wijziging Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz.
  • Voorstel college betreffende wijziging Gemeenschappelijke Regeling GGD Zuid-Limburg.
  • Voorstel college betreffende wijziging Gemeenschappelijke Regeling WOZL.
  • Voorstel college betreffende wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg.
  • Voorstel college betreffende wijziging Gemeenschappelijke Regeling BsGW.
  • Voorstel college betreffende herziening inkoop- en aanbestedingsbeleid 2023 hamerstuk omdat de wethouder toegezegd heeft na een jaar in een evaluatie stukken aan te dragen hoe college omgegaan is met local return on investment (lokale  bedrijven) zodat de raad hier inhoudelijk op kan reageren.

    Meer nieuws