Terugblik 2022

door | dec 31, 2022 | Nieuws

2022 was een jaar van verandering voor de Valkenburgse politiek en ook voor de Progressieve Groene Partij. 

Het eerste kwartaal stond in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen. Wij waren trots op onze 19 kandidaten. 10 vrouwen en 9 mannen. Van 19 tot 87 jaar. Uit alle kernen en wijken. Van student tot ondernemer. Van ambtenaar tot thuisblijfmoeder. Van gepensioneerd tot huisarts. Met als grote overeenkomst een sociaal en groen hart.

Onze lijsttrekker Hilde Baaij vertelde overal ons sociale groene duurzame verhaal, won de dirigentenwedstrijd tussen lijsttrekkers van Maestro in Sibbe en hield onze positieve houding vast van begin tot einde. Achter de schermen werd met dezelfde inzet allerlei werk verricht. Van fotograferen tot koekjes bakken en uitdelen. Van brieven verspreiden tot het timmeren van verkiezingsborden. Van het monteren van filmpjes tot het voorbereiden van het debat. Verkiezingstijd is teamwork. 

Met 1477 stemmen wonnen wij ten opzichte van 2018 en werden daarmee de derde partij van Valkenburg aan de Geul. Eind maart werden de nieuwe raadsleden geïnstalleerd en daarmee veranderde er voor de PGP niets. Ons trio Corry Fulmer, Pat-Jos Huisman en Hilde Baaij gingen door. Alleen het fractievoorzitterschap wisselde van Corry naar Hilde.

Het tweede kwartaal werd duidelijk dat de PGP niet gewenst was als partner in een nieuwe coalitie. Al voor ons eerste gesprek met de grootste partij was de zaak beklonken. Daarmee leverden wij ook geen nieuwe wethouder. Bij het installeren van de nieuwe wethouders nam onze PGP wethouder Remy Meijers dan ook definitief afscheid.

Onze burgerleden werden geïnstalleerd. Bekende en nieuwe gezichten. Janneke vd Linden en Harm Kornegoor voor Sociaal Domein. Ruud Engels en Marlieke Baggermans voor Fysiek Domein. Brigitte Stolk en Doeke Krikke voor Economisch Domein. Klaas Spoelstra voor Algemene Zaken en Middelen.

De PGP zocht haar weg in de nieuwe rol als oppositiepartij in de raadszaal. Buiten de raadszaal stopte de PGP haar energie in sociale projecten. Zoals de Blindentuin in Berg, wandelen met bewoners van Oosterbeemd en daarbij in kaart brengen welke obstakels er in de buurt liggen voor mensen in een rolstoel of met een rollator. En wij poetsten de huisjes en sanitaire voorzieningen van Stichting Wigwam die voor het eerst sinds de watersnood in 2021 weer gezinnen en groepen met gehandicapte minderjarigen ontvingen.

Het derde kwartaal probeerden wij de raad en het college te overtuigen van de noodzaak om de pijn van de oplopende armoede te verzachten. Door de oplopende prijzen van energie, brandstof, levensmiddelen en kleding kampen steeds meer inwoners met financiële problemen. Wij deden 8 concrete voorstellen. Van het distribueren van pakketten uit de voedselbank in Valkenburg aan de Geul zelf zodat mensen niet naar Maastricht hoeven te gaan tot het uitdelen van kledingbonnen aan gezinnen met kinderen. Van het uitdelen van ledlampen en tochtstrips tot het schrappen van de eigen bijdrage voor bijzondere bijstand. Wij vonden geen gehoor. Voor de bühne, achterhaald, losse flodders en onnadenkend en dat moet regionaal worden opgepakt, reageerden de drie coalitiepartijen en de wethouders.

Het vierde kwartaal pakten wij de handdoek zelf op. Wij organiseerden een energiemarkt in de bibliotheek met informatie en een luisterend oor. En er kwam wel wat beweging in de politiek door de invoering van een noodfonds energiearmoede, maar nu op 31 december zien wij dat omliggende gemeentes wel allerlei maatregelen getroffen hebben en hier tot nu toe alleen mensen die zichzelf melden geholpen worden. Wij vinden dat nogal karig.

Tot slot. De Progressieve Groene Partij kiest ervoor om vier jaar lang actief te zijn binnen en buiten de raadszaal. In maart 2022 hebben inwoners van Valkenburg aan de Geul laten zien dat ze onze inzet steunen. Ook al werken wij nu vanuit de oppositie, ook in 2023 kunt u rekenen op onze positieve politiek. Samen op pad voor een sociaal, groen en duurzaam Valkenburg aan de Geul voor iedereen! Wij wensen iedereen veel kracht, warmte en liefde voor het nieuwe jaar!

Meer nieuws