Terugblik 2021

door | dec 31, 2021 | Nieuws

Voor de derde keer blikt de Progressieve Groene Partij kort terug op haar politieke jaar. Net als in 2020 verliep ook 2021 anders dan gehoopt. Naast de maatregelen rondom Covid, stroomde in juli een deel van onze gemeente onder. Inwoners en ondernemers werden hard geraakt. En waar sommigen hun leven weer opgepakt hebben, worstelen anderen nog elke dag met de gevolgen hiervan. Wij zijn trots op onze gemeente, haar inwoners en haar ondernemers, haar bestuur en haar ambtenaren die zich samengepakt hebben en elkaar geholpen hebben bij deze watersnoodramp. En we zijn er nog niet. Nog lange niet. De gemeenteraad heeft in november een nafaseplan goedgekeurd dat de komende jaren uitgerold gaat worden. En achter de schermen blijven wij waar mogelijk helpen.  

Waar en wanneer mogelijk dragen we bij aan een socialer, groener en duurzamer Valkenburg aan de Geul. De belangrijkste ontwikkelingen van afgelopen jaar:

 1. We hebben een nieuwe burgemeester: In januari voerde de Vertrouwenscommissie van vijf raadsleden gesprekken met burgemeesterskandidaten. Namens de PGP nam Hilde Baaij hieraan deel. Onder de kandidaten Daan Prevoo. Een daadkrachtig en energiek persoon met een sterk moreel kompas. Hij werd begin februari voorgedragen door de gemeenteraad en begin april beëdigd.
 2. Coalitieverandering: In de laatste weken van het burgemeesterschap van Jan Schrijen brak de coalitie. AB en PGP zeiden het vertrouwen op in het CDA. Een nieuw college met VVD werd gevormd voor het laatste jaar tot de verkiezingen.
 3. Veel discussie en debat over het gebouw Polfermolen. Wij schreven daarover een duidelijke vraag en antwoord. Zo duidelijk dat zelfs het gemeentehuis ons document gebruikte.
 4. Wij vroegen veel aandacht voor een beter groenbeheer. Natuurvriendelijk maaien, aantrekkelijke bermen voor insecten, meer aandacht voor de bomen, meer groen in het centrum. Goed nieuws is dat per 2022 afscheid genomen wordt van onze huidige groenontzorger. De gemeente kiest in plaats daarvan om met meerdere lokale bedrijven te gaan werken. Wij blijven dit nauwlettend volgen.
 5. Voldoende betaalbare woningen is een belangrijk onderwerp in onze gemeente. Elke fractie roept daar iets over. Feit is dat de PGP hier al vier jaar aan meewerkt. We nemen deel aan alle bijeenkomsten van de woonvisiegroep bestaande uit alle fracties, de wethouder en ondersteunende ambtenaren. Hierin stellen wij kritische vragen en doen wij voorstellen. Wat ons betreft gaan de ontwikkelingen veel te langzaam en niet altijd op de juiste plek. Stimuleer realisatie van  woningen op plekken waar de behoefte leeft, is ons devies. Daarnaast is onze motie voor een zelfbewoningsplicht unaniem aangenomen door de gemeenteraad in oktober. Dat is een middel om te voorkomen dat investeerders huizen opkopen om vervolgens te verhuren of dat kopers huizen als tweede huis gaan gebruiken. Maar er zal nog meer nodig zijn, zoals het voorrang geven aan de eigen jeugd en het omzetten van leegstaande gebouwen naar woningen voor jong en oud.
 6. Wij maakten ons hard voor burgerparticipatie. Al jaren vragen wij om een evaluatie van de kernoverleggen. Om deze te versterken en beter te ondersteunen. Helaas is het daar nog niet van gekomen, maar het is nu wel concreet toegezegd door de burgemeester. Daarnaast vinden wij dat belanghebbenden meegenomen moeten worden in grote toekomstplannen. Zoals met de visies Oost en West waarbij iedereen zijn zegje heeft kunnen doen bij de container van Deerhunter en de rondleidingen. Ook in de nieuwe omgevingswet wordt hier meer aandacht aan gegeven. Aan ons als raadsleden om de kwaliteit van de inspraak te controleren en naar de uitkomsten te luisteren.
 1. Ook in 2021 gave wij handen en voeten aan onze sociale, groene en duurzame idealen. Bestuur, fractie en steunfractie staken maandelijks de handen uit de mouwen. Voorbeelden:
 • In de Blindentuin Zuid-Limburg van Esther Crombach in Berg.
 • In pluktuin De Groene Bloem van Berbke Brouwer in Vilt.
 • In voedselbos ‘t Uleböske naast de basisschool in Sibbe.
 • In het postzegelbos het Imbos in Schin op Geul.
 • Zwerfafval opruimen ofwel sprokkelen door de gehele gemeente.
 • Deelnemen aan diverse wakes voor vluchtelingen bij de Vredesvlam in Valkenburg.
 • Meedenken over de invulling van Vroenhof in Houthem.
 • Bijwonen van de Klimaatbijeenkomst op 4 november in Valkenburg.
 • Meeplakken aan de social sofa met het thema Vrede Veiligheid Valkenburg in de Polfermolen.

Tot slot. De Progressieve Groene Partij kiest ervoor om vier jaar lang actief te zijn binnen en buiten de raadszaal. In maart 2022 kiezen de inwoners van Valkenburg aan de Geul voor de komende vier jaar weer hun gemeenteraad. Wij hopen op veel stemmen zodat wij ook in 2022 en de jaren erna door kunnen gaan met onze positieve politiek, samen op pad voor een sociaal, groen en duurzaam Valkenburg aan de Geul! Iedereen een goed 2022 toegewenst 🍀 !

Meer nieuws