Raadsvergadering in 20 minuten klaar

door | mei 10, 2022 | Nieuws, Raadswerk

Of het een record is, durven we niet te zeggen, maar dat de raadsvergadering van 9 mei kort en bondig was, is duidelijk. Binnen 20 minuten was de vergadering klaar. En zonder de vragen van de PGP was het nog sneller afgelopen geweest. 

Er stond slechts één raadsvoorstel op de agenda en dat was een hamerstuk. Een voorstel over de WOZL ofwel de Werkvoorziening Oostelijk Zuid-Limburg.

Over de voortgangscontrolelijst vroeg fractievoorzitter Hilde Baaij naar de situatie van camping Vinkenhof. De Raad van State heeft zich uitgesproken tegen de aangevraagde en niet vergunde uitbreiding op het naastgelegen perceel, maar er ligt ook nog een handhavingsverzoek over drie houten vakantiewoningen. Burgemeester Daan Prevoo antwoordde dat het college daar de volgende dag (10 mei dus) een beslissing over gaat nemen.

Verder vroegen wij naar de stand van zaken van enkele moties. Hierbij staat al een tijdje dat het dossier loopt. De PGP hoort graag of er ontwikkelingen zijn:

1. Verhuurdersheffing

Op landelijke niveau is aangegeven te gaan sleutelen aan de heffing. Misschien zelfs afschaffen. VNG heeft daarbij adviserende rol. Wethouder Vankan verwacht op niet al te lange termijn duidelijkheid over hoe om te gaan wordt met afschaffing. Dan zal ook bekeken worden welke impact dit voor onze gemeente zal hebben. 

2.  Toerisme en leefomgeving

Wethouder Vermeer legde uit dat het vooral gaat over de overlast van toeristische bewegingen. Met de omliggende gemeentes wordt erover gesproken door de wethouders economie, maar er is nog geen oplossing. 

De burgemeester voegde hieraan toe dat het ook onderwerp van gesprek is bij het driehoeksoverleg Heuvelland. Dat is een overleg met burgemeesters, justitie en politie. Er is wel een toename van handhaving op snelheid en gedrag. 

Corry Fulmer uitte namens de PGP blijdschap over dat Valkenburg aan de Geul nu wel aan tafel zit met de drie andere gemeentes die eerst samen optrokken.  

3. Seniorenhuisvesting

De woonvisie gaat geëvalueerd worden, daarin zal dit onderdeel in meegenomen worden. De PGP stelde hierover twee vervolgvragen:
a. Wanneer komt deze evaluatie? Dat hangt af van de nieuwe coalitie, hopelijk dit jaar nog.
b. De motie ging over het 
contact leggen met belangengroepen, zijn die contacten al gelegd? De wethouder gaf aan dat hij eerst wilde weten wat mogelijk was, voordat de belangengroepen met wensen kwam die toch niet vervuld konden worden.

Bekijk hier de vergadering. 

Lees hier alle stukken.

 

Meer nieuws