Oppositie stemt tegen WMO Beleidsplan

door | apr 4, 2023 | Nieuws, Raadswerk

Op maandagavond 3 april vond een raadsvergadering plaats. Op de agenda vier hamerstukken en twee bespreekstukken. Bij het vaststellen van de agenda werd het ene bespreekstuk van de agenda gehaald, daarmee bleef er één bespreekstuk over: WMO. Namens de PGP een voltallige fractie met Hilde Baaij, Corry Fulmer en Pat-Jos Huisman.

Lang werd er gesproken over het Voorstel College betreffende Beleidsplan maatschappelijke ondersteuning Maastricht-Heuvelland 2023-2026. Gesproken werd er vooral door de fractie PGP en CDA, want de coalitiepartijen stonden klaar om te tekenen bij het kruisje. 

In dit plan staat de visie beschreven op hoe de gemeente om wil gaan met het verlenen van zorg aan inwoners die thuis hulp nodig hebben. Valkenburg aan de Geul werkt hierin samen met de gemeenten Maastricht, Meerssen, Gulpen-Wittem, Eijsden-Margraten en Vaals. Later volgt er een uitvoeringsplan met concretere informatie.

Wat gisteravond opviel: 

 • Veerkracht inwoners:
  ‘Zorg voor wie het echt nodig heeft en zo lang het duurt’ en ‘zelfredzaamheid’ en ‘veerkracht’. Dat zijn de termen die door het hele plan staan. Dit is een nobel streven en iedereen is voor veerkrachtige inwoners. Zoals we allemaal weten, streeft onze regering al jaren naar het langer zelfstandig thuis blijven wonen. Daar moet echter dan wel de juiste hulp tegenover staan. En daaraan wordt steeds meer geknabbeld. Steeds minder minuten voor het helpen aantrekken van steunkousen, steeds minder minuten voor het dweilen van de vloer en steeds minder tijd voor geestelijke nood. Een steeds groter beroep wordt er gedaan op zelfredzaamheid en op hulp door mantelzorgers. Maar hoe zelfredzaam is een mens als hij of zij de halve buurt moet mobiliseren om te helpen? En wat gebeurt er met de mensen die niemand kunnen mobiliseren? Niet iedereen is altijd zelfredzaam. En welke nog grotere impact gaat dit hebben op mantelzorgers? Deze zorg werd in het geheel niet gedeeld door wethouder Kleijnen en hij verwees naar het coalitieakkoord waarin dit ook afgesproken is. 
 • Adviesraden Sociaal Domein:
  Waar in de vorige raadsperiode door alle fracties hard geroepen werd dat de Adviesraad Sociaal Domein meer serieus genomen moest worden, werd hun advies nu zonder pardon aan de kant gelegd door de coalitiepartijen en het college. Redenen: Ze zijn te laat en hun argumenten zijn ongegrond. Ongelooflijk. Wij vinden het definitieve advies ook laat, tegelijkertijd zijn wij juist dankbaar dat naar aanleiding van de behandeling van dit stuk in de commissie Sociaal Domein op 13 maart de adviesraad de moeite heeft genomen om voor 3 april een duidelijk en onderbouwd advies te geven. Drie van de zes adviesraden hebben overigens een negatief advies gegeven. De adviesraden spreken voor de inwoners en die mening wordt nu gewoon aan de kant geschoven. 
 • Burgerparticipatie:
  Inwoners zijn niet gevraagd om hun mening. Hen is niet gevraagd waar hun behoeftes, knelpunten en wensen liggen. De mening van de adviesraad is aan de kant gelegd. Inwoners mogen via de ketenpartners gaan meepraten over de uitvoering. Dat is fijn. Maar de uitvoering is op basis van het beleidsplan. En hoe die participatie eruit gaat zien, is nu nog niet bekend.
 • Haastige spoed is zelden goed
  Als het uitkomt, zijn we te snel en als het niet uitkomt, zijn we te langzaam. Sprak de raad zich nog uit voor een zorgvuldige procedure als het gaat om het voorstel Cauberg dat van de agenda werd gehaald, dit WMO voorstel konden we toch echt niet aanhouden. Het had al klaar moeten zijn in januari 2023 betoogde de wethouder, er is al uitstel aangevraagd. Vervolgens dreigde wethouder Kleijnen ook nog met een boete. Per wanneer die boete zou gelden, wist hij echter niet. Het voorstel van het CDA gesteund door PGP om dit voorstel aan te houden ofwel de besluitvorming uit te stellen, werd door de coalitie geweigerd. 

Bij de stemming per fractie stemde PGP tegen. Onze stemverklaring:“De PGP is voor een goed WMO plan dat onze inwoners die hulp geeft die nodig is. Wij vinden dit plan niet goed. En daar staan wij niet alleen in. Drie van de zes adviesraden geven een negatief advies. Dat vinden wij toch een duidelijk signaal. De behandelingen in de andere gemeenten vinden deze maand plaats. Wij willen dat het voorstel aangehouden wordt.” Ook het CDA stemde tegen en vulde onze stemverklaring aan met het belang dat burgers worden betrokken bij het opstellen van dit soort beleid. 

Eerste termijn PGP WMO voorstel:

Beste voorzitter, raadsleden, wethouders en toehoorders, maar bovenal alle mensen in Valkenburg aan de Geul die gebruik maken van de WMO,

In een gezamenlijke regeling met andere gemeenten kun je alleen aan de voorkant invloed uitoefenen. Wordt de regeling uitgevoerd en ben je niet tevreden, dan hol je achter de feiten aan. Vanavond bepaalt de raad van Valkenburg aan de Geul of dit beleidsplan maatschappelijke ondersteuning goed is voor onze inwoners die hulp krijgen en hulp nodig gaan hebben. De PGP kan hier kort over zijn. Nee. Wij vinden dit beleidsstuk niet rijp voor behandeling. Onze redenen: 

 • Dit beleid is geschreven op een kantoor en dat zie je. In de eerste alinea is al duidelijk dat dit plan een verplichting is volgens de wet WMO2015. Maar neem dan op zijn minst de moeite om een plan te maken dat raakt aan de realiteit. 
 • De overheid in Den Haag wil dat oudere mensen langer thuis blijven wonen en het liefst met zo weinig mogelijk hulp, want dat kost geld. Dáár gaat dit beleid over. Het nobele doel van zelfredzaamheid is een middel om de begroting sluitend te krijgen en niet het doel. Maar hoe zelfredzaam is een mens als hij of zij de halve buurt moet mobiliseren om te helpen? En wat gebeurt er met de mensen die niemand kunnen mobiliseren? En welke nog grotere impact gaat dit hebben op mantelzorgers? 
 • Er is alleen gesproken met de adviesraden sociaal domein. Hun aanbevelingen zijn maar minimaal overgenomen.
 • Ook nu weer missen wij cijfers die dit beleid uitleggen en onderbouwen. Er zijn cijfers toegevoegd aan het verslag van Sociaal Domein, maar dat geeft ons nog steeds geen beeld van hoe groot de groep gebruikers is en hoe groot de groep onterechte gebruikers op het totaal van onze bevolking. En zonder uitvoeringsplan weten we ook niet hoe dit in de praktijk eruit gaat zien. 

Kortom. Wij als PGP steunen dit plan niet. Ook de Adviesraad Sociaal Domein Valkenburg aan de Geul geeft een negatief advies af. Zij geven zes aanbevelingen waar wij ons geheel in kunnen vinden, met de eerste als belangrijkste uitgangspunt. Wij zullen deze niet hier herhalen, maar verwijzen naar pagina 3 en 4 van hun advies. 

Ook van omliggende gemeenten horen wij dat meerdere politieke partijen zich zorgen maken. Kijk bijvoorbeeld naar de brief van Nuj Lies uit Vaals op de D lijst van ingekomen stukken, nummer 2023 105. Overigens hebben de andere deelnemende gemeenten de behandeling van dit plan later dan wij. 

Tot slot. Wij hopen dat de andere fracties onze zorgen delen en nu niet instemmen met dit plan. Wij stellen voor om de wethouders en ambtenaren terug naar de tekentafel te sturen, eerst informatie in de praktijk op te halen, dan beleid te maken en de aanbevelingen van het laatste advies van de Adviesraad Sociaal Domein hierin mee te nemen. 

Onze enige vragen aan de wethouder: 

 • Deelt u onze zorgen over de impact van dit plan op onze kwetsbare ouderen en grotere belasting op mantelzorgers die dit tot gevolg heeft? 
 • En bent u bereid om u in het samenwerkingsverband in te zetten voor een beter plan? 

Tot zover in eerste termijn. 

Meer nieuws