Ook derde commissie vraagt veel geduld

door | sep 27, 2022 | Nieuws, Raadswerk

Op maandag 26 september vergaderde opnieuw een gecombineerde commissie Economisch Domein en Algemene Zaken en Middelen. Eigenlijk was het een Economisch Domein gezien de agenda. Daarom voerde Corry Fulmer namens de PGP het woord. Pat-Jos Huisman en Hilde Baaij waren ook aanwezig. 

Agenda en stukken: website van de gemeente.
Vergadering terugkijken: YouTube.

Deze raadscyclus werken we voor het eerst met een nieuwe actie/toezeggingenlijst voor alle vergaderingen. Hét moment om eens te vragen naar stand van zaken. In dit geval van deze drie punten. 

  • Uitstallingenbeleid (1) 

Reactie wethouder Rouwette: Dit heeft stilgelegen vanwege corona. Er moet worden bekeken wat de stand van zaken nu is. Antwoorden komen via het verslag. Bij doorvragen bleek dat wethouder niet op de hoogte was, dus we wachten het schriftelijke antwoord af. 

  • Gemeenschapsvoorzieningen/gemeenschapshuizen nieuw beleid (8) 

Reactie wethouder Dauven: Bij de begroting gaat het college een projectbudget vragen, daarna wil men zo spoedig mogelijk starten. 

  • Keurmerksticker/Valkpas (23-24) 

Reactie wethouder Rouwette: De Valkpas is niet opgepakt, wel staat het op zijn lijst om besproken te worden met de Bizz. Bij doorvragen lijkt het erop of ook wethouder Rouwette denkt dat de Valkpas hetzelfde is als de Valkenburgerpas. Die laatste is voor parkeren. Corry Fulmer licht het nog eens toe. De Valkpas is bedoeld om lokaal kopen en recreëren te stimuleren door middel van aanbiedingen, dat is het voordeel voor de ondernemer. Tegelijk biedt het kansen om mensen met een laag inkomen gebruik te maken van goederen en activiteiten die ze anders niet zouden kunnen betalen.

Raadslid Vankan begon een betoog dat dit een toezegging is van de vorige wethouder. Corry Fulmer benoemt dat het toch niet zo kan zijn dat na elke verkiezing alle toezeggingen weggestreept worden. Uiteindelijk reageert de wethouder zelf dat er geen capaciteit is om hiermee aan de slag te gaan. Waarop Corry Fulmer reageert dat ze zich hier grote zorgen over maakt, want dat horen we de hele tijd. Als er meer capaciteit moet komen, dan kan de raad daarvoor budget vrijmaken. Hier kwam geen reactie op. Over de keurmerksticker voor lokaal ondernemen. Er wordt momenteel gewerkt aan een regionaal keurmerk. Daar horen we later meer over. 

Vervolgens leidde wethouder Rouwette de presentatie Toelichting proces Projectplan Visie Vrijetijdseconomie in. Ambtenaar Marijke Embregts nam ons vervolgens mee door het plan. Het bestaat uit 5 fases: 1. Vliegende start, 2. Verkenning lokale dynamiek, 3. Scenariovorming, 4. Visievorming, 5. Besluitvorming. De raad zal in de zomer van 2023 een besluit nemen over de visie. 

Dit onderwerp kwam ook nog ter sprake  bij de rondvraag van CDA. Eind van dit jaar besluit de raad over het overnachtingenbeleid. Wij vroegen of dat dan niet meegenomen wordt in de Visie Vrijetijdseconomie. Volgens de wethouder stellen we het overnachtingenbeleid in december vast en kijken we er opnieuw naar tegen de zomer. 

De Jaarrekening en accountantsverslag exploitatiemaatschappij Polfermolen B.V. stond als bespreekpunt op de agenda. Wij hebben daar kort op gereageerd. Het tekort van 454.602 euro was bekend. Het tekort is beperkt gebleven door het zwembad per 1 januari 2021 te sluiten. Wel vroegen wij ons of het aandachtspunt de scheiding statutair bestuurder en portefeuillehouder gemeente door het college wordt overgenomen.  Wethouder Kleijnen reageerde dat de stuurgroep besloten heeft om dat niet te scheiden. Een bestuurder kost namelijk extra geld. Het college wacht in elk geval af tot het plan van aanpak voor de definitieve besluitvorming over de Polfermolen. Wij vinden dat een vreemde keuze. 

Wij stelden twee rondvragen:

1. Mountainbikewedstrijd: Volgens de kalender van de UCI wordt er op 5-7 mei 2023 een short track en cross country wedstrijd in Valkenburg gehouden. Waar vindt dat plaats? Wanneer wordt de raad hier verder over geïnformeerd?

Reactie wethouder Rouwette: Het is een initiatief van Shimano, niet van de gemeente. De gemeente heeft wel een positieve grondhouding. Het is een internationaal evenement met grote uitstraling. Men is nu in gesprek over de randvoorwaarden. De provincie is ook daarbij betrokken. Het parcours zal rondom Kuurpark zijn. Hierop spraken wij onze zorgen uit. De vorige keer is het Natura 2000 gebied enorm aangetast. Het college deelt onze zorgen. We horen het als er meer bekend is. Overigens was er volgens de wethouder nog geen vergunning aangevraagd, toch staat het al op de website van de UCI.

2. Mural: Voormalig wethouder Vermeer zou nog uitzoeken wat de kosten van het onderhoud van een mural was, want dat was huizenhoog volgens hem, maar hij wist geen bedrag. Weet de huidige wethouder hier wellicht meer over? Wij horen wensen van de Katacomben om ook de grijze muur in de Plenkertstraat op te sieren. Is de wethouder op de hoogte van deze wens en wil de wethouder hiermee aan de slag? 

Reactie wethouder Rouwette: Dit is niet uitgezocht. Het college kiest liever niet voor losse projecten want dat kost veel tijd. Zij willen een kunst en cultuur beleid maken. Daarmee starten ze als de Visie Vrijetijdseconomie klaar is. Raadslid Vankan interrumpeerde weer. Hetzelfde verhaal dat hij ook als wethouder steeds herhaalde. Heerlen heeft murals, wij niet, dat past niet bij ons. We hebben wel Teekens aan de Wand. Raadslid Brune vroeg hardop of alles dan maar in grote visies moet, veel blijft nu liggen, dat kan toch niet de bedoeling zijn. Over de muur verfraaien in de Plenkertstraat is de wethouder helemaal niet ingegaan. Jammer, een gemiste kans volgens ons. 

Kortom. Op 10 oktober vallen de besluiten over de raadsvoorstellen uit de drie commissies die nu zijn geweest. Het is bijzonder hoe weinig aan de gemeenteraad wordt voorgelegd ter besluitvorming. We zijn dan ook benieuwd wat er in de begroting staat. Deze verschijnt begin oktober. 

Meer nieuws