Korte agenda veel gepraat bij commissie AZM

door | mei 23, 2024 | Nieuws, Nieuwsbericht

In verband met Pinkstermaandag vond de commissie Algemene Zaken en Middelen dit keer op een dinsdag plaats. 21 mei 2024 om precies te zijn. Namens de Progressieve Groene Partij raadslid en vice fractievoorzitter Corry Fulmer. Een korte agenda en toch werd er veel gezegd. 

Er stonden drie raadsvoorstellen op de agenda.

1. Zienswijze ontwerpbegroting 2025 en meerjarenraming

2. Jaarstukken 2023 en het voorstel structurele bijdrage Cao-loonkosten vanaf 2024 en de begroting 2025 Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

3. Derde wijzigingen Algemene Plaatselijke Verordening Valkenburg aan de Geul 2022.

Duidelijke voorstellen die bij ons geen vragen opleverde en als hamerstuk afgetikt hadden kunnen worden. Vandaar dat alleen Corry bij de vergadering aanwezig was. De vergadering verliep echter anders dan verwacht. Zo werden er de nodige vragen gesteld en opmerkingen gemaakt bij zowat alle raadsvoorstellen.

Kort samengevat; werd bij het BsGW voorstel nogmaals herhaald dat de raad niet blij is met de nu gehanteerde staffels. Hierbij werd de wethouder aan zijn toezegging herinnerd dat hij hierover met het bestuur van BsGW in gesprek moet. Corry maakte nog even de opmerking dat staffels nadelig kunnen werken, hoe je ze ook splitst en dat betaling voor het werkelijke verbruik van water eigenlijk de voorkeur zou moeten hebben. Nogmaals toegezegd door de wethouder dat hij erover in gesprek gaat, maar geen hamerstuk.

Voorstel Veiligheidsregio kort besproken: hamerstuk.

Voorstel APV leidde vreemd genoeg tot een hele discussie over het verbieden van ‘wielernudisme’. Wat verstaan we hieronder? We zullen de discussie kort samenvatten in een zin. Men is het erover eens dat dit beter en nader omschreven moet worden in de APV zodat men weet wanneer men in overtreding is. Dit is toegezegd. Geen hamerstuk.

Bij de bespreking stand van zaken samenwerking werd gevraagd hoe het college staat in het mede bekostigen van het openhouden van Mosaqua. Dit ook naar aanleiding van de artikel brief van AB. Er werden verschillende partners benoemd die hier een rol in zouden kunnen spelen en dat wij als gemeente hiervoor open moeten staan. De wethouder liet zich niet verleiden hier diep op in te gaan. Corry heeft wel fijntjes de opmerking geplaatst dat als andere gemeenten niet mee willen bijdragen onze gemeente dit ook niet moet doen. Zeker niet als we daarvoor de toeristenbelasting met 10% moeten verhogen.

De geagendeerde ingekomen brief Gemeente Kerkrade inzake gelijke subsidieregelingen voor landelijke en lokale partijen werd kort besproken. Iedereen is het erover eens dat dit gelijk getrokken dient te worden. De griffie zal hiermee aan de slag gaan om te bekijken hoe dit het beste aan te pakken.

De vergadering sloot om 20.45 uur.

 

Meer nieuws