Ja voor Kinderspeelboerderij Hekerbeekweg in laatste commissie SOB

Vanavond vond de laatste commissie SOB ofwel Stedelijke Ontwikkeling en Beheer van deze raadsperiode plaats. Dus ook voor het laatst voorgezeten door onze eigen Hub Aussems.

De PGP-fractie was vanavond met drie vrouw sterk aanwezig in de personen van Corry Fulmer, Pat-Jos Huisman en Hilde Baaij. De nummers 2, 3 en 4 op de kieslijst voor 21 maart aanstaande. Op de publieke tribune zaten onder andere Remy Meijers en Mirthe Tetsch, onze stagiaire uit Sibbe.

Op de agenda stond onder andere het vaststellen van het bestemmingsplan voor een kinderspeelboerderij aan de Hekerbeekweg 84. Een prachtig initiatief dat door bijna alle fracties toegejuicht werd en waar onze Pat-Jos het woord over voerde. Hierbij wees ze ook nog mooi op de groene en duurzame onderdelen van het plan zoals de voorgenomen beplanting. De enige vraag die overbleef, wanneer is de opening?

Via de reconstructie van de Valkenbergerstraat waarover Corry liet optekenen dat de PGP liever gezien had dat men binnen de begroting was gebleven, ging het over naar de bespreekpunten waarbij Hilde een paar vragen stelde over de woningvoorraad en het aantal ongebruikte bouwvergunningen die de woningmarkt op slot houden. Echt concrete acties volgden hier niet uit.

Een korte vergadering. Prima, want morgenavond is de presentatie over energietransitie waarvoor ook alle raadsleden en commissieleden zijn uitgenodigd die normaal niet bij de commissie EFTR aanwezig zijn. Daarover dus later deze week meer.