Progressieve Groene Partij
Valkenburg aan de Geul

Corry Fulmer (raadslid EFTR, fractievz)

Fractievoorzitter en raadslid PGP, commissie EFTR

Vroenhof 88B
Valkenburg aan de Geul


0436041523
Mail naar Corry Fulmer (raadslid EFTR, fractievz)

Ik ga voor:

  • Behoud van ons 5 sterrenlandschap.
  • Waarborgen van een prettig en veilig leefklimaat voor onze inwoners.
  • Aandacht en ondersteuning voor de minder bedeelden en mensen die zorg nodig hebben.
  • Ondersteunen van onze economie.

Wie ben ik?

Ik woon in Houthem en ben gehuwd met Troy Fulmer. Moeder van Jami en Tessa Fulmer en trotse oma van Daphne, Rick, Ila, Jasper, Marijn en Robin.

Ik hoop de komende periode wederom de gelegenheid te krijgen me sterk te maken voor Valkenburg aan de Geul.

Oorspronkelijk was ik werkzaam in het onderwijs, maar de laatste 18 jaar ben ik actief in de lokale politiek. Sinds maart 2014 ben ik fractievoorzitter van de PGP. De PGP maakt deel uit van de huidige coalitie en onze (recent opgerichte) lokale partij gaat meedoen met de verkiezingen onder de naam Progressieve Groene Partij.

Wat wil ik?

Valkenburg aan de Geul is een mooie gemeente waar het goed leven en vertoeven is. Als raadslid wil ik me wederom inzetten voor het behoud van ons 5 sterrenlandschap, het waarborgen van een prettig en veilig leefklimaat voor onze inwoners, aandacht en ondersteuning voor de minder bedeelden en mensen die zorg nodig hebben in onze gemeente en voor het ondersteunen van onze economie. In de afgelopen periode heb ik me (met mijn fractie) sterk gemaakt voor zeer uitlopende zaken op het gebied van armoedebestrijding, burgerkracht, veiligheid in de breedste betekenis van het woord, toezicht en handhaving, adequaat wegen en groenonderhoud, duurzaamheid, gratis verlenen van bewonersparkeervergunningen en ontheffingen in het autoluwe centrum,  versoepeling uitstallingbeleid, vuurwerkbeleid en zo kan ik wel even door gaan. Kortom op allerlei vlakken is onze stem gehoord en hebben we resultaten bereikt. We hebben nog niet al onze speerpunten kunnen verzilveren. Ik hoop de komende periode wederom de gelegenheid te krijgen me sterk te maken voor een veilig, sociaal, duurzaam, groen en ondernemend Valkenburg aan de Geul.

Wist je dat?

In mijn vrije tijd wandel, lees en puzzel ik graag.


De website van PGP Valkenburg aan de Geul is gebouwd door vrijwilligers, met behulp van openbare software. De informatie op deze site mag vrij gedeeld worden volgens een Creative Commons licentie.

Volg PGP op:

PGP, copyright 2018. | [popup_trigger id=”1232″ tag=”span”]Privacy statement[/popup_trigger] | ANBI Status