Initiatief Boshommellandschap Geuldal

door | jul 5, 2022 | Nieuws

Op dinsdagavond 28 juni organiseerde Stichting Natuurlijk Geuldal in ‘t Geboew in Schin op Geul een bijeenkomst voor geïnteresseerden over het boshommelproject. De stichting is zelf geen partij in dit project, maar volgt het wel met grote interesse. In de zaal zo’n 40 aanwezigen. Inwoners van Valkenburg aan de Geul en Gulpen-Wittem, boeren, natuurbeheerders van Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Natuurrijk Limburg en Stichting het Limburgs landschap en enkele lokale politici uit beide gemeentes. Namens de PGP raadslid Hilde Baaij en burgerlid Marlieke Baggermans. 

De hoofdrolspeler van de avond, prof. ir. David Kleijn van de Universiteit van Wageningen, was helaas niet in staat om fysiek aanwezig te zijn. Maar dankzij de hulp van Hilde’s echtgenoot Raoul was er een verbinding via zoom gelegd en was zowel de presentatie als het vraag en antwoord erna prima te volgen.

De professor nam ons mee in het project wat bestaat uit een samenwerking tussen verschillende partijen om bepaalde delen van de twee gemeentes zo te onderhouden dat het gebied geschikt is voor de boshommel om zich daar te vestigen. Er vinden tellingen plaats om te kijken hoe het effect is. Natuurlijk gaat het niet alleen om de boshommel, maar deze is gekozen omdat deze makkelijk te identificeren is, niet kritisch is als het gaat om welke bloemen hij nodig heeft en een indicator voor een gezonde bijengemeenschap is. Ook andere hommels en bijen profiteren hiervan.

Er wordt gewerkt met zes landschapselementen: soortenrijk grasland,  waterbuffers, natuurweides, wegbermen, akkerzomen en scheerhegge. Elk terrein trekt bepaalde soorten aan. Hommels leven in betrekkelijk kleine gebieden, binnen 300 meter van hun nest moet voedsel te vinden zijn. Daarom is gefaseerd maaien zo belangrijk.

Opvallend is dat de gemeente Gulpen-Wittem zo enthousiast is over het natuurlijk beheer dat zij dat op meerdere plekken aan het doen zijn, ook buiten de afgesproken plekken. Nadeel is dat daardoor de tellingen van hoeveelheid hommels en bijen binnen en buiten het werkgebied minder betrouwbaar zijn. Maar voor de natuur is het alleen maar goed. Hopelijk gaat Valkenburg aan de Geul ook verder aan de slag.

Soms spelen er ook verschillende belangen. In het kader van cultuurhistorie worden heggen in Limburg kort geschoren, maar voor de insecten is het beter als de heg mag bloeien. Dat kun je oplossen door af en toe een stuk heg niet te scheren. Ook speelt het mee dat er subsidies verkrijgbaar zijn voor bijvoorbeeld het inzaaien van akkerzomen door boeren. Zoiets heeft alleen zin als het een meerjarig project betreft.

De belangrijkste waarneming vond plaats op de Luytenweg in Schin op Geul. Daar werd daadwerkelijk een boshommel waargenomen dit voorjaar.

Na de presentatie werden er nog vragen gesteld en beantwoord en spraken de deelnemers na over het belang van natuurlijk beheer. Een geslaagde avond. Bedankt Stichting Natuurlijk Geuldal en in het bijzonder Peter Visser en Wilma Peeters. Bekijk hieronder de presentatie van de professor voor beeldmateriaal en nog wat meer informatie.

Klik voor de presentatie BoshommelInitiatief juni2022.

De belangrijkste boodschap is dat je met kleine acties veel kunt winnen in de natuur. De PGP blijft natuurlijk strijden om dit ook in onze gemeente steeds meer te laten plaatsvinden. Gefaseerd maaien is daarin een heel belangrijk onderdeel. Op sommige plekken gaat dat goed, maar lang niet overal. 

 

Meer nieuws