Enkele toezeggingen in commissie Sociaal Domein

door | nov 23, 2022 | Nieuws, Raadswerk

Geen drukke agenda in de commissie Sociaal Domein van maandag 21 november. Na ruim anderhalf uur sloot de voorzitter dan ook de vergadering. Alsnog hebben namens de PGP Hilde Baaij, Janneke van der Linden en Harm Kornegoor toch enkele onderwerpen succesvol onder de aandacht van de wethouders weten te brengen. 

Twee medewerkers van Sevragram vertelden over hun project Community Care. In dat driejarig traject willen ze proberen om mensen langer thuis te laten wonen. Noodgedwongen door de vergrijzing en door tekort aan personeel. Maar de kwaliteit van de leven moet wel goed zijn. Vanuit de commissie klonken wel wat kritische geluiden. Zo ook uit de PGP fractie. Sinds de veranderingen in de zorg bijna 10 jaar geleden zijn de bejaardenhuizen en verzorgingshuizen al afgebouwd. Men moet een behoorlijke zorgvraag hebben om überhaupt nog in een instelling te kunnen komen wonen. Natuurlijk zal er hier en daar nog wel winst te behalen zijn door vroegtijdige woningaanpassing of betere begeleiding van mantelzorg. De vraag is of dit meer zal zijn dan een druppel op een gloeiende plaat. Natuurlijk wensen wij Sevagram alle succes en over twee jaar komen zij terug om ons bij te praten over hun bevindingen. Ook tipten wij ze nog Jongeren voor Ouderen. Daarover stelden wij een rondvraag.

De twee raadsvoorstellen werden al snel door alle fracties bestempeld als hamerstuk. Het eerste gaat over Omnibuzz. De deur tot deur voorziening voor inwoners die geen gebruik kunnen maken van eigen vervoer of openbaar vervoer. De administratie van de ritjes gaat veranderen, voor de gebruikers verandert er de komende jaren niets. Het tweede ging over de WOZL, een werkvoorziening voor mensen met afstand van de arbeidsmarkt. Voorheen sociale werkplaats. Wij zijn niet blij met de sterfhuisconstructie hiervan, maar wachten landelijke veranderingen af.

Daarna spraken we kort over het jaarverslag van de Adviesraad Sociaal Domein 2021. Een moeilijk jaar door corona en watersnood. Toch hebben ze veel werk verricht en als PGP zijn wij altijd blij met hun adviezen. De wethouder gaf aan dat het overzicht over gegeven adviezen en wat de gemeente hiermee doet een vertekend beeld geeft. De gemeente heeft gevraagd om dit voortaan beter te toe te lichten. Nu lijkt het alsof de gemeente soms niet reageert, maar de categorie anders betekent bijvoorbeeld ook dat er gesprekken hebben plaatsgevonden ipv schriftelijke reacties.  Zowel CDA als PGP hebben nogmaals gepleit voor het tijdig betrekken van de adviesraad bij belangrijke raadsvoorstellen en de commissie en raad ook tijdig de adviezen te verstrekken. De wethouder zegde dit toe.

Over burgerkracht stelden wij enkele vragen:

  • Waarom is er van de begrote 687.400 euro 194.600 euro blijven liggen, toch horen wij dat initiatieven vaak een nee horen en wat gebeurt ermee? Reactie: Wethouder betreurde dit ook. Ook heeft het te maken met dat verzoeken over Fysiek Domein gaan. Het geld is in elk geval gereserveerd voor burgerkracht en kan dus de komende jaren alsnog gebruikt worden.
  • Opvallend is de 2000 euro die Emmaberg niet krijgt. Wethouder vroeg 8 november tijdens de begrotingsvergadering nog aan ons welke voordelen het wijkoverleg dan niet had tov kernoverleggen. Nou dat bijvoorbeeld dus. En wij weten dat in 2009 een lijst is gemaakt van kernen en wijken, is het niet eens tijd voor een herijking? Emmaberg heeft bijvoorbeeld wel een blauw bordje. Reactie wethouder: Toezegging dat ze de wijken en kernen gaan herijken, er gaat sowieso gepraat worden over de structuur, want ook bepaalde doelgroepen zoals jongeren komen nu niet bij de beschikbare gelden en ondersteuning.

Verder toezeggingen:

  • Via het verslag informeert de wethouder ons over de stand van zaken fusie ambulancezorg.
  • Via het verslag licht de wethouder toe waarom het gebruik van aanvullende maatregelen door mensen met een uitkering is toegenomen. Wij zijn daar blij mee, maar zijn benieuwd naar het waarom.
  • Onze zorgen over de 100 euro per jaar die mensen kunnen krijgen voor sport en cultuur neemt de wethouder mee naar de inmiddels geplande sessie over armoede op 19 december as. Want wat kun je nou met 100 euro doen?
  • Op ons verzoek heeft de wethouder een afspraak gemaakt met vertegenwoordigers van de Young Leaders. Ofwel jongeren die een voorbeeldrol proberen te vervullen voor jongeren in onze gemeente. De aanleiding is dat zij in maart 2021 hebben aangegeven een ontmoetingsplek te willen, geldt dat nog steeds en zo ja hoe/wat/waar?

Onze rondvragen:

1. Eenzaamheid.

  • Is het college bekend met de Stichting Jongeren voor Ouderen?
  • Is het wellicht een idee dat wij als gemeente onze jongeren op de hoogte stellen dat deze stichting zich inzet voor jongeren en ouderen?

Reactie wethouder: Hij gaf toe het nog niet goed bekeken te hebben. De rol van jongeren is wel belangrijk. Er start een nieuw digitaal infocentrum in de bieb. Daar worden mensen ook geholpen met digitale vaardigheden. Hij zegde toe het beter te gaan bekijken en er later op terug te komen.

2. Energiearmoede. Zondag 13 november organiseerde de PGP een energiemarkt in de bibliotheek. Hieruit komen een aantal vragen waar de wethouder ons misschien mee kan helpen:

  • Hoe gaan we om met bijzonder woonsituaties en energietoeslag? Zo zijn er mensen die deels eigen energie hebben en deels gezamenlijke energie en tot nu toe komen zij niet in aanmerking voor de energietoeslag en voor de twee keer 180 euro. In de kranten leest men dat men er mee bezig is. Weet de wethouder al meer? Wat kan de gemeente betekenen voor deze inwoners? Reactie wethouder: Na een verhelderende uitleg. Dit is ingewikkeld inderdaad. de overheid is hiermee bezig en de gemeente wacht dat af.  
  • De woonwijzerwinkel uit Kerkrade was aanwezig. Op hun website staat een overzicht van gemeenten met wie zij samenwerken. In onze regio zijn dat onder andere Maastricht, Gulpen-Wittem, Eijsden-Margraten, Vaals, Voerendaal, Heerlen, Landgraaf. Grote afwezige is Valkenburg aan de Geul. Waarom is dat en kunnen we hier iets mee gaan doen? Reactie wethouder:  Er wordt wel samengewerkt, maar op projectbasis. En voor de uitbesteding werken wij nu samen met Susteen. Wellicht dat de andere gemeentes wel een bredere samenwerking hebben.  

Lees hier alle stukken.

Bekijk hier de uitzending van de vergadering.

Meer nieuws