Ceremoniële raadsvergadering: afscheid en welkom

door | mei 24, 2022 | Nieuws, Raadswerk

Deze extra raadsvergadering is uitgeroepen door de nieuwe coalitie AB, VSP en VVD. Zij zijn in de afgelopen maanden gekomen tot een coalitieakkoord. Op de agenda deze vergadering: overhandiging coalitieakkoord, installatie nieuwe wethouders, installatie nieuwe raadsladen, akkoord nieuwe verordening raadsadviescommissies, installatie nieuwe burgerleden en tot slot het afscheid van vertrekkende wethouders. Dit alles in een overvolle raadszaal. 

Formateur Niels Dauven vertelde kort iets over het proces vanaf verkiezingen tot vandaag. Opvallend is dat de coalitie gesproken heeft met de sportclubs in Valkenburg aan de Geul. De PGP is namelijk teleurgesteld in dit proces. Want ondanks toezeggingen is er tot op heden niet met de oppositiepartijen gesproken. Wij hebben dan ook geen letter van het akkoord kunnen lezen of geen wens kunnen inbrengen. De inhoudelijke behandeling van het coalitieakkoord is gepland op 20 juni aanstaande in de eerstvolgende reguliere raadsvergadering. Hierna bood nieuwe fractievoorzitter Veerle Marx het akkoord aan de burgemeester en werd het uitgedeeld aan de fracties. 

Vervolgens werden de vier nieuwe wethouders voor gedragen en geïnstallleerd. Voor AB Niels Dauven (0,9fte) en Wim Weerts (0,6fte), voor VSP jef Kleijnen (0,9fte) en voor VVD Kevin Rouwette (0,9fte). Dit betekent dat er voor meer uren wethouders werden voorgedragen dan in de periode 2018-2022. Van 2,7fte naar 3,3fte. 

Door de installatie van de nieuwe wethouders kwamen twee plekken in de raad vrij. Dus er werden twee nieuwe raadsleden geïnstalleerd: Ilona Lamerichs voor AB en Chrétien Jamin voor VSP. 

De voltallige raad stemde vervolgens in met de nieuwe verordening raadscommissies 2022-2026. Hierin staat hoe we gaan vergaderen. De grootste veranderingen: 
1. De namen van de vier commissies: Sociaal Domein, Fysiek Domein, Economisch Domein, Algemene Zaken en Middelen (AZM). De vierde commissie is hiermee uitgebreid. 
2. Voorheen waren er 6 burgerleden per fractie, nu mogen dat er 9 zijn die vrij rouleren door alle commissies. 
3. Voorheen nam per fractie 1 raadslid en 2 burgerleden deel (voor fracties van 4 of meer raadsleden 2 raadsleden en 2 burgerleden). Nu is de eis alleen minimaal 1 raadslid per commissie en bij AZM is dat de fractievoorzitter. Nieuw is dus dat aan AZM (voorheen ABA) niet alleen meer de fractievoorzitter deelneemt.

Daarna werden alle burgerleden geïnstalleerd. Voor PGP zijn dat op dit moment 6 burgerleden: 

Tot slot namen we afscheid van de drie vertrekkende wethouders: Jan Vermeer, Carlo Vankan en onze eigen Remy Meijers. De burgemeester sprak ze mooi toe en spelde ze d’n Ingel op, een zilveren speld voor speciale verdienste. Alle fracties spraken een woord van dank uit. Namens de PGP Corry Fulmer omdat zij het langst met de drie heren heeft samengewerkt. Naast het bedanken van Jan Vermeer en Carlo Vankan sprak zij Remy toe:

“Beste Remy, Je bent begonnen als burgerlid van de Pvda en je had het destijds vaak over fietsen. In 2012 werd je wethouder financiën en toen had je het voornamelijk veel over geld. In 2013 heb je het initiatief genomen om een samenwerkingsverband PPGV en Pvda op te richten om de linkse partijen een breder speelveld te bieden. Mede door het aansluiten van Groen Links is de Progressieve Groene Partij ontstaan. Achteraf gezien was het samenwerkingsverband een hele goede zet. Dit heeft uiteindelijk geleid tot het oprichten van een lokale linkse partij waar deze verschillende bloedstromen heel goed gedijen en tot hun recht komen.

 

In 2018 kon je als wethouder SD je rode sociale hart laten spreken. Ons lang gewenste armoedebeleid is door jou gestalte gegeven en ook toen duidelijk werd dat het SD met tekorten te maken had werd op jouw initiatief door de raad besloten tot investeren aan de voorkant om zodoende het tij hopelijk te keren.


Naast SD was je wethouder milieu en duurzaamheid waar je veel mee op hebt en grote stappen gezet hebt. J
ij hebt de koers uitgezet voor een duurzaam Valkenburg aan de Geul door het aannemen van een ambtenaar duurzaamheid en het opstellen een meerjarenprogramma duurzaamheid.


Je zou denken dat je met zo’n drukke werkweek geen tijd meer zou hebben voor sport en ontspanning. Nou ja ontspanning het is een pré dat jij fietsen en ploggen als ontspanning ziet anders zou dat erbij ingeschoten zijn……..


Een intensieve taak kun je niet uitvoeren zonder een sterk thuisfront. Je vrouw en 3 dochters hebben je altijd ondersteund en je hebt gelukkig, ondanks je drukke weektaak, altijd tijd voor ze vrij weten te maken.


Remy bedankt voor je tomeloze inzet voor onze gemeente en de PGP. Blij dat wij op je kennis van zaken, inzet en bevlogenheid kunnen blijven rekenen. We wensen je veel succes en voldoening in je nieuwe baan. Natuurlijk nemen wij als PGP nog een keer van jou afscheid in kleine kring. “

Remy zelf nam ook het woord. Uitgebreid en bevlogen blikte hij terug op de afgelopen 9 jaar plus 8 maanden min 1 dag. Bekijk zijn toespraak op Youtube:

Na afloop was er nog een hapje en een drankje. Een fotoimpressie van de avond.

Meer nieuws