Terugblik 2020

Ook dit jaar blikt PGP Valkenburg aan de Geul kort terug op haar politieke jaar. 2020 verliep echter heel anders dan we bij de terugblik van 2019 konden vermoeden. Half maart kwam onze samenleving op zijn kop te staan. Corona. En dat had ook invloed op ons werk als politieke partij. Weinig fysieke bijeenkomsten binnen en buiten de raadzaal, weinig contacten op straat of bij lokale evenementen.

Maar wij zouden de Positieve eh … Progressieve Groene Partij niet zijn als wij niet zouden terugblikken op enkele hoogtepunten in 2020.

In januari ontsproten de eerste blaadjes in Tiny Forest Het Imbos in Hilde’s tuin. Een deel van de steunfractie bezocht Stichting Kledingbank Limburg in Maasbracht om te kijken naar de mogelijkheden voor inwoners van Valkenburg aan de Geul. Samen met onze coalitiegenoten AB en CDA plantten we een haag in de blindentuin van Esther Crombag in Berg. Later in het jaar hielpen we als PGP nog een paar keer mee. En we hielpen ook enkele keren in de tuin van de Groene Bloem. Als de maatregelen het toelieten, ruimden we zwerfafval op. Onze ervaringen met de eerste lockdown deelden wij in blogs, waarbij arts Jeanine Pluijmaekers het spits afbeet en raadslid Hilde Baaij de serie afsloot. Voor de zomer kreeg PGP de anbi-status toegekend. In september ontvingen Hub en Mieke Aussems tot hun verbazing, maar volgens PGP volkomen verdiend, de Vredesprijs.

Politieke successen waren er ook. Na twee maanden lobbyen door de PGP sloot onze gemeente zich aan bij Coalition of the Willing voor minderjarige vluchtelingen in Griekenland. Helaas heeft alle druk op de landelijke politiek nog niet het gewenste resultaat, maar fijn dat de gemeenteraad wel eensgezind was. Op 10 december vroeg een kleine delegatie opnieuw aandacht voor deze kwestie middels een Human Rights Walk waarbij linten aan kerkdeuren werden gebonden.

PGP vroeg verschillende keren aandacht voor het maaibeleid en biodiversiteit in onze gemeente. We merken dat ook andere fracties groen en bomen vaker in de mond nemen. Goed nieuws. PGP sprak verschillende keren over de balans tussen wonen, toerisme en natuur. En in juni nam de raad op ons initiatief er zelfs een motie over aan. Datzelfde gold voor onze motie Ongehinderd, een initiatief om onze gemeente toegankelijker te maken voor bewoners en bezoekers met een beperking.

Ook onze wethouder zette weer stappen voor een nog socialer Valkenburg aan de Geul. Met een beweegmakelaar, een nieuw en ruimhartig armoedebeleid en een eenzaamheidscampagne inclusief een meldpunt Eenzaamheid. Dat laatste inspireerde ons ook om in de donkere dagen van december een kaart in alle brievenbussen van Valkenburg aan de Geul te stoppen. Op het gebied van duurzaamheid ging veel tijd naar de energietransitiestrategie, maar er werd bijvoorbeeld ook een Duurzame Denktank bestaande uit inwoners en ondernemers opgericht.

Ook in 2021 gaan wij door met onze positieve politiek, samen op pad voor een sociaal, groen en duurzaam Valkenburg aan de Geul!

Iedereen een goed 2021 toegewenst 🍀 !