PGP praat met wethouders over waterkracht in de Geul

Vandaag sprak PGP met wethouders Vankan (fysiek domein) en Meijers (duurzaamheid) over nieuwe mogelijkheden van energie opwekken in water. Pat-Jos Huisman (raadslid) en Doeke Krikke (steunfractielid) grepen met twee handen de uitnodiging van de gemeente aan hun ideeën toe te lichten. Hierbij was ook Driven by Value aanwezig om advies te kunnen geven over de haalbaarheid en duurzaamheid van het idee. Uitgangspunt en tevens breekpunt is opwekking zonder beschadiging van flora en fauna.

De uitkomst van het gesprek is dat beide wethouders interesse hebben in deze ontwikkelingen. Tegelijkertijd werd ook duidelijk wat de volgende twee stappen zijn: 1. Praten met andere betrokken partijen zoals Waterschap als eigenaar van de Geul om te kijken of zij ook interesse hebben, wethouder Vankan neemt hiertoe initiatief en 2. Te kijken welke partijen interesse zouden hebben om opgewekte energie af te nemen. Wethouder Meijers gaat hierover meedenken.

PGP staat altijd op de uitkijk voor nieuwe technologieën om energie op te wekken, ter voorbereiding op de energietransitie. Energietransitie betekent de overgang naar duurzaam opgewekte energie zoals wind, zon, aardwarmte en water. Onlangs stuitten wij op het bedrijf EQA-projects. Door de technologie van het waterrad te vernieuwen, kan door gebruik te maken van de kracht van stromend water energie opgewekt worden. Al hun technologieën zijn zeer uitgebreid getest op visvriendelijkheid en geen enkele vis werd beschadigd tijdens deze tests.

PGP is namelijk heel zuinig op onze Geul en haar zeldzame flora en fauna. Het plaatsen van een stuw zou grote schade kunnen aanrichten. Delen van de Geul kunnen boven de stuw overstromen, delen onder de stuw kunnen droog komen te staan. Het wisselende karakter van de doorstroming zal gelijkmatiger worden, waardoor vissen die stroomopwaarts hun eitjes willen afzetten hun ‘paaigronden’ niet meer kunnen bereiken.

We hebben ook nog gekeken naar de turbine-installatie van Turbulent. Voor deze turbine is een hoogteverschil nodig van minimaal 1,5m. Om dat voor elkaar te krijgen bij de Geul zou er een zij-arm uitgegraven moeten worden van minimaal 230m. De vraag is of wij daar ergens in de gemeente ruimte voor hebben en ook zijn we daarbij nog niet overtuigd van de visvriendelijkheid. Op plekken waar al stuwen zijn, kan er sowieso stroom opgewekt worden. We denken hierbij aan de Walramstuw.

PGP blijft nadenken over nieuwe energie in onze gemeente en wij houden u hiervan op de hoogte. Vragen of ideeën over dit artikel of dit onderwerp? Neem dan contact op met ons raadslid Pat-Jos Huisman.