Ombudsman: toegang tot gemeentelijke schuldhulp moet beter

Vandaag was in het landelijk nieuws zoals de NOS te lezen dat de nationale ombudsman stelt dat gemeenten betere hulp moeten bieden aan inwoners met problematische schulden.

De PGP en dan met name in de persoon van raadslid Hub Aussems ijvert zich al langer voor een beter geregelde gemeentelijke schuldhulpverlening. Zo stelde hij de woekerrente van 12% aan de kaak in de commissie Sociaal Domein van 11 september 2017 en vervolgde hij zijn kritische vragen aan wethouder Dauven in de commissie Sociaal Domein van 11 december 2017.

Tijdens de begrotingsvergadering van 7 november 2017 gaf Corry Fulmer de opdracht mee om te onderzoeken hoe andere gemeentes omgaan met die schuldsaneringen en leningen. We moeten er immers voor waken dat mensen niet nog verder in de schulden raken.

Ook in ons verkiezingsprogramma is schuldhulpverlening een belangrijk punt.