Laatste commissie EFTR van deze raadsperiode

Woensdag 31 januari jl. vond de laatste commissie EFTR van deze raadsperiode plaats. Naast raadslid Corry Fulmer en commissielid Jos Smeets vertegenwoordigde deze avond ook commissielid Ruud Engels voor het eerst de PGP. 

Op de agenda stond prominent de presentatie Energietransitie door Dennis Fokkinga van Driven by Values. Deze presentatie zullen wij morgen in een apart bericht toelichten op onze website.

Voorts werd er onder andere gesproken over het voorstel college betreffende investeringsbijdrage in project ‘bloembakken centrum’. Volgens de PGP een prima voorstel om het centrum op te fleuren, mede gezien het feit dat dit een samenwerking is tussen middenstand en gemeente. Er is echter wel een kanttekening. In de kernen zijn afgelopen zomer wisselperken en bloembakken verwijderd wegens bezuinigingsmaatregelen. Dit heeft de PGP in juli al middels interruptievragen ter sprake gebracht. Wat ons betreft worden de kernen weer opnieuw verfraaid met wisselperken en bloembakken. Ook andere fracties hadden bezwaren tegen het voorstel. Daarom gaat het niet als hamerstuk de eerstvolgende raadsvergadering in, het laatste woord is er dus nog niet over gesproken. PGP bereidt een motie voor.

Ook de situatie A79 ter hoogte van Goudenrood kwam uitgebreid aan bod. De PGP vroeg zich met name af hoe het overleg met de bewoners was verlopen alvorens het college hun besluit genomen had én hoe het college tot hun besluit gekomen was. Volgens onze informatie kan de handhaving van 100 km/u en een dubbele laag zoab rekenen op instemming, De gevelisolatie wordt bestempeld als een lachertje, dat helpt niet als je in de tuin zit. Over de ‘lelijke’ geluidsschermen wees PGP op het bestaan van een enorme variëteit in schermen en stelt voor dat het collega toch inzet op schermen die 1. Effectief zijn, 2. Passen in het landschap, en 3.  Ecologisch verantwoord zijn. Wellicht zijn zelfs schermen met (gesubsidieerde) zonnepanelen mogelijk. PGP heeft wethouder dringend verzocht contact op te nemen met de bewoners van Goudenrood om verder te praten over de te nemen maatregelen. Uitkomst: De wethouder gaat met plezier in gesprek met de omwonenden en zal streven naar geluidsschermen mét zonnepanelen.