Goud, groen, grijs, rood: kleur bekennen in de commissie SOB.

Op dinsdag 20 november kwam de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer bij elkaar. Het was een enerverende vergadering met 2 presentaties en 4 insprekers. En alle PGP dames van deze commissie zijn aan het woord geweest, Pat-Jos Huisman, Colette Rasenberg en Jeanine Pluijmaekers.

De presentaties gingen over de omgevingswet en het bijbehorende systeem waarin de basisregistraties adressen en gebouwen in wordt bijgehouden. Gemeente Valkenburg loopt, zoals meerdere kleine gemeenten, iets achter op de planning om de omgevingswet in te voeren. Reden hiervoor is de beperkte mankracht van het ambtelijk apparaat.

pat-jos huisman Dat er iets aan de Prinses Beatrixsingel moet gebeuren was al duidelijk nog voor de plannen van Par’Course ontwikkeld werden. Op deze singel heeft de fietser geen eigen plek op de rijbaan en wordt te hard gereden. Bij dit agendapunt hadden twee mensen zich aangemeld om in te spreken. De voorliggende plannen met brede fietsstroken, middengeleiders en zebrapaden hadden echter niet de goedkeuring van de sprekers. Zij willen graag nog een gesprek met de wethouder om onder andere ook de mogelijkheid van een vrijliggend fietspad te bespreken. Wij wilden graag weten waarom er niet gekozen was voor een 30km/u weg. Dat heeft immers veel problemen op de doorgaande weg in Houthem opgelost. Wethouder Vankan legde uit dat de Beatrixsingel gezien wordt als een gebiedsontsluitingsweg en daar zijn bepaalde karakteristieken aan verbonden. Momenteel vinden er 2600 verkeersbewegingen plaats per etmaal, dit zal door de opening van Par’Course in april volgend jaar verdubbelen.
Voor nu is er gekozen om de plannen voor aanpassingen aan de Beatrixsingel eerst nogmaals met de omwonenden te bespreken en daarna het plan opnieuw voor te stellen aan de raad. Wordt vervolgd dus.

colette rasenbergHet gasontvangststation in Broekhem-Noord gaat verplaatst worden. Nu ligt het nog midden in de wijk, straks ligt het in de natuur bij het Ignatiuscollege. In de natuur is niet ideaal, zeker niet in dit specifieke geval. De desbetreffende plek is namelijk aangemerkt als zijnde “goudgroene” natuur. Goudgroene natuur maakt onderdeel uit van het Nationaal Natuurnetwerk en de provincie streeft naar behoud en beheer van de reeds aanwezige natuur, en de ontwikkeling van nieuwe natuur.
Bij de uitvoering van het plan om het gasontvangststation te verplaatsen is er rekening gehouden met het aanleggen van een weg. Stichting Natuurlijk Geuldal heeft gebruik gemaakt van het burgerspreekrecht en heeft de vrees uitgesproken dat er straks een heel wegennetwerk wordt aangelegd door dit mooie stukje natuur. In dit raadsstuk ging het echter alleen om het verplaatsen van het gasontvangststation en niet over andere werkzaamheden.
Onze Colette Rasenberg vroeg zich terecht af of er geen alternatieve locaties mogelijk zijn voor het station en als dat niet het geval is hoe de natuurcompensatie geregeld wordt. Helaas zijn er in onze gemeente weinig locaties buiten de bebouwde kom die niet in de natuur liggen. Natuurcompensatie is dan de enige optie. De provincie zal dit uitvoeren.

Verder zijn de reconstructie van de Valkenburgerstraat in Berg en het Natuur en Recreatieplan van Vilt kort ter tafel gekomen. Over het laatste legde de wethouder uit dat de gemeente hier in principe geen rol inspeelt, maar dat hij wel pogingen doet om het vlot te trekken en hier in de volgende commissie op terug zal komen.

Jeanine PluijmakersIn de rondvraag hebben wij een vraag gesteld over de plannen voor de rotonde in Strabeek (vlakbij de Hanos). Deze rotonde is niet bepaald overzichtelijk voor fietsers. De wethouder is momenteel aan het kijken naar mogelijkheden om de waterbuffer onder de rotonde te leggen zodat er meer ruimte vrijkomt voor een grotere rotonde. Ook het onderzoek van ProRail aan de duiker onder het spoor in Schin op Geul is ons niet ontgaan. Op de vraag of er al duidelijkheid is of de duiker gebruikt kan worden door wandelaars die straks in de Graafstraat niet meer het spoor kunnen oversteken, was het antwoord dat de eerste onderzoeksresultaten positief zijn.

Net voor 23.00 uur sloot voorzitter Hilde Baaij de vergadering.

Wilt u de vergadering beluisteren of de stukken bekijken? Dat kan op de website van de gemeente.

Vragen nav dit verslag? Neem dan zeker contact met ons op via ons formulier of klik op één van de vertegenwoordigers van de PGP.