Coalitiepartijen AB en PGP zeggen vertrouwen in coalitiegenoot CDA op

Helaas is donderdagavond 25 februari 2021 de coalitie van Valkenburg aan de Geul gevallen. Op een later tijdstip zal verder uitleg gegeven worden.

Onderstaande tekst is het persbericht dat verstuurd is. Er is inmiddels een bericht naar burgemeester en griffie verstuurd met het verzoek een extra raadsvergadering in te plannen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met onze fractievoorzitter Corry Fulmer

 

Persbericht

Valkenburg aan de Geul, 25-2-2021

Coalitiepartijen AB en PGP zeggen vertrouwen in coalitiegenoot CDA op.

Geachte,

De Valkenburgse raadsfracties van Algemeen Belang (AB) en de Progressieve Groene Partij
Valkenburg (PGP) zeggen- per direct- hun vertrouwen op in de coalitiepartner CDA. De afgelopen
periode is de coalitie bij herhaling op de proef gesteld. De rol van het CDA hierin heeft ertoe geleid
dat continuering van de samenwerking in deze coalitie niet meer mogelijk blijkt en niet in het belang
is van de gemeente Valkenburg aan de Geul.
AB en PGP zullen zo snel als mogelijk een raadsvergadering laten oproepen, daarbij gesteund door de
Valkenburgse fractie van de VVD.

Nadere informatie volgt.

Namens de fracties
AB en PGP

Niels Dauven (Fractievoorzitter AB)
Corry Fulmer (Fractievoorzitter PGP)

 

Update: PERSVERKLARING AB, PGP

Inzake vertrouwensbreuk binnen de coalitie.

Valkenburg aan de Geul, 26-2-2021

Voor de coalitiepartijen AB en PGP was de wijze waarop het CDA de afgelopen maanden in het dossier Polfermolen acteerde de druppel die de emmer deed overlopen. Het vertrouwen dat al meermaals door het CDA op de proef gesteld was, is hiermee onherstelbaar beschadigd.

Aangaande het dossier Polfermolen stelt het CDA dat ze het zwembad wilden redden en AB en PGP niet. Deze uitspraak strookt niet met de werkelijkheid:

De raad heeft in de vergadering van december 2020 een duidelijk besluit genomen over de Polfermolen aangaande sluiting van het zwembad.

Uitvoering van dit raadsbesluit is vervolgens op uitdrukkelijke wens van het CDA en zonder tussenkomst van de gemeenteraad stopgezet om het voorstel van een nieuwe externe partij te kunnen bespreken. Het college is daarop de ruimte gegeven om dit voorstel te onderzoeken. Het college heeft vervolgens – na gedegen onderzoek – heel duidelijk gemaakt dat deze plannen juridisch, financieel, maatschappelijk en inhoudelijk volstrekt onrealistisch (binnen de gestelde kaders) zijn. Het voorstel zou de Valkenburgse burger uiteindelijk alleen maar meer geld gaan kosten. Daarbij zou het bedoelde zwembad slechts zeer beperkt publiekelijk toegankelijk zijn.

Bovenal heeft het college aangegeven dat in zee gaan met deze partij onwettig is aangezien het indruist tegen de aanbestedingsregels. Dit is het CDA en de andere fracties op meerdere momenten uitgelegd. De fracties AB en PGP vinden het onbegrijpelijk en bedenkelijk dat het CDA in deze toch is blijven volharden en aanstuurde op een confrontatie met college en coalitiepartners.