Blije Bijen Bordjes weer geplaatst

Afgelopen jaar stonden ze er voor het eerst. Onze zelfgemaakte Blije Bijen Bordjes. Op deze manier vraagt PGP aandacht voor het belang van verstandig maai- en zaaibeleid in Valkenburg aan de Geul. 

In ons verkiezingsprogramma van 2018 staat: “Tegengaan bijensterfte → Door te kiezen voor inheemse planten bij inrichten bloemperken en gefaseerd maaibeleid van bermen.”. In de commissie Fysiek Domein en via artikel 32 brieven aan het college van b&w vragen wij sinds een paar jaar aandacht voor dit onderwerp. Uit de antwoorden blijkt dat het onderwerp op zich wel is gaan leven binnen het gemeentehuis. In Park Dersaborg is een hoek met inheemse bloemen gecreëerd. Er worden met de groenverzorging afspraken gemaakt over bijvoorbeeld alleen de voorste meter te maaien van bermen. En er zijn bijenhotels geplaatst. Maar in de praktijk gebeurt het nog te vaak dat bloeiende bermen met te groot materiaal kapot gemaaid worden en dat er te weinig kansen gegrepen worden om de wilde bij verder te helpen.

Waarom vindt PGP dit onderwerp belangrijk? Van bijen en vlinders, wordt 40% met uitsterven bedreigd. De gevolgen die dit voor de mens heeft worden steeds duidelijker. De wilde bij is een solitaire bij die geen honing verzameld, maar wel voor 60% van de bestuiving van gewassen zorgt. De volgende maatregelen zijn belangrijk:

  • Houdt bij het inrichten van bloemenperken rekening met de bij door te kiezen voor inheemse planten (bloembollen e.d.). Exoten zijn vaak mooier (fellere kleuren, aparte bloem vormen) maar de nectar is niet bereikbaar voor de Nederlandse bij. 
  • Pas het maaibeleid aan. Bijen hebben verschillende planten nodig. Ze stichten geen kolonie in een gebied waar maar een gewas groeit. Wanneer de bloeitijd van dit gewas over is, kunnen de bijen namelijk geen voedsel meer vinden. In een gebied met meerdere plantensoorten, wisselen bloeiperiodes elkaar af en is er voor een langere periode voedsel.
  • De bermen staan meestal in bloei (met onkruid, maar dat is een relatief begrip) nadat de voorjaarsbloeiers zijn uitgebloeid. Ideaal dus voor bijen, zou het niet zo zijn dat de bermen meestal gemaaid worden voordat ze in bloei komen.   
  • Op leegstaande bouwgrond bloemenmengsels inzaaien en zo een bijenoase creëren. 

Met het plaatsen van onze vrolijke bordjes vragen we dus opnieuw aandacht voor de bij. Tips voor locaties mogen worden doorgegeven aan Pat-Jos Huisman via de e-mail.

Achtergrondinformatie:

Meer informatie over de bijensituatie:
https://newscientist.nl/nieuws/veertig-procent-bijen-en-vlinders-met-uitsterven-bedreigd/
https://www.citaverde.nl/bedrijfsopleidingen/projecten/samen-voor-bijen/

Veel gesprekken over het maaibeleid vinden direct met de verantwoordelijke wethouder achter de schermen plaats, maar ook in het openbaar vraagt PGP er aandacht voor. Zie bijvoorbeeld:
Commissie SOB juni 2019
Digitale Commissies mei 2020
Artikel 32 brief aan college juni 2020 
Raadsvergadering juni 2020
Antwoord op onze artikel brief augustus 2020 
Plaatsing bijenhotel