We houden van onze gemeente. We willen bereiken dat iedereen het goed heeft. Dat kan volgens ons het beste vanuit de kernwaarden Sociaal, Groen en Duurzaam.

Hieronder staan onze belangrijkste onderwerpen op een rij. Ons volledige verkiezingsprogramma 2018 – 2022 kunt hier downloaden. Het coalitieakkoord 2018 – 2022 van AB, CDA en PGP kunt u hier downloaden.

Wij zijn Sociaal. Iedereen doet mee.
Wij zijn groen. Geniet van onze omgeving.
 1. Armoedebestrijding → Verhogen inkomensgrens voor toeslagen. Verlagen rente schuldhulpverlening. Realisatie voedselbank/kledingbank. Gratis zwemles voor kinderen van gezinnen met lage inkomens.
 2. Leefbaarheid in de kernen → Meer budget voor de kernen. Continueren en stimuleren zelfsturing. Voorzieningen behouden en stimuleren daar waar mogelijk.
 3. Veiligheid → Regelmatige wijkscans in samenwerking met politie. Ondersteuning Whatsapppreventie groepen.
 4. Ouderen ondersteunen → Meer voorzieningen die langer thuis blijven mogelijk maken. Netwerk van ondersteuning voor kleine huishoudelijke zaken. Realiseren gemeenschappelijk kleinschalig wonen via herbestemming leegstaande horeca. Aandacht vragen voor Alzheimerproblematiek.
 5. Jongeren behouden voor de gemeente → Voorwaarden scheppen gezonde arbeidsregio voor jongeren. Voldoende betaalbare woningen voor starters. Jeugdgemeenteraad instellen.
 6. Mantelzorgers en vrijwilligers beter ondersteunen → Advies en scholing. Betrekken bedrijven, instellingen en middenstand bij lokale vrijwilligersactiviteiten.
 7. Werkgelegenheid behouden en uitbreiden voor iedereen → Stimuleren gezonde arbeidsregio voor alle leeftijdsgroepen. Ondersteunen van horeca bij de veranderingen in de markt. Stimuleren van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en lokale samenwerking. Realiseren betere arbeidsvoorwaarden sociale werkplaatsen.
 8. Effectief, simpel en helder communiceren door de gemeente → Versterking communicatieafdeling. Burgerpanels. Verhogen telefonische bereikbaarheid en afhandeling.
 9. Behoud Polfermolen in verantwoorde vorm.
 10. Ondersteuning herinvoering schoolzwemmen.

 

Wij zijn Groen. Geniet van onze omgeving.
 1. Weren zwerfafval → Stimuleren preventieve acties. Bewustwording creëren. Aansluiten bij de Statiegeldalliantie (invoeren statiegeld op blik en petfles).
 2. Realiseren goed en veilig fietsnetwerk voor zowel recreanten als schoolgaande kinderen.
 3. Starten actie groene gevels → Stoeptegel eruit, plant erin.
 4. Gekapte bomen vervangen door nieuwe bomen.
 5. Bomen planten in en om winkelcentrum.
 6. Tegengaan bijensterfte → Door te kiezen voor inheemse planten bij inrichten bloemperken en gefaseerd maaibeleid van bermen.
 7. Goed zorgen voor alle dieren, wild of gedomesticeerd → Goede zwerfdierenopvang. Groenbeheer houdt rekening met schuil- en broedplaatsen. Geen megastallen in onze gemeente.
 8. Voldoende groene speel- en recreatieplekken.
 9. PGP kan zich niet voorstellen dat uitbreiding van het vliegveld bijdraagt aan een beter leefklimaat en is daarmee tegen. 
Sociaal, Groen en Duurzaam: PGP

 

Wij zijn duurzaam. Zorg nu voor onze toekomst.
 1. Burgers helpen in verduurzamen van hun woning → Zonnepanelenproject. Gratis advies over energiezuinigheid eigen woning (dubbel duurzaam).
 2. Burgers helpen verduurzaming betaalbaar te maken → Door een zogenaamd revolving fonds opzetten waardoor energiemaatregelen zich terugverdienen.
 3. Ontkoppeling regenwater van riool regelen en stimuleren.
 4. Stimuleren gescheiden inzameling → Plaatsen van openbare vuilnisbakken waarin afval gescheiden kan worden. Als voorwaarde voor toekenning vergunning evenementen.
 5. Gemeentehuis energieneutraal → Zonnepanelen op het dak. Bij aflopen energiecontract het nieuwe energiecontract afsluiten bij een echte groene leverancier.
 6. Invoeren JaJa sticker → Geen reclame en ongeadresseerde post tenzij sticker op deur.
 7. Verkeer & mobiliteit duurzamer maken → Stimuleren carpoolen via een P&R. Wegdek bij vervanging geluidsarmer. Elektrisch vervoer stimuleren door plaatsen van meer elektrische laadpalen (ook voor ebikes). E-carsharing.
 8. Meer geluidswerende maatregelen snelweg A79.