Antwoord college over legeskosten Leeuwterrein

Onlangs verstuurde PGP een artikel 32 brief  naar het college over legeskosten van het Leeuwterrein. Ook de fracties CDA en VVD schreven een brief over dezelfde kwestie. Het college van burgemeester en wethouders stuurden vandaag één brief naar alle drie de fracties met daarin antwoorden. Het is een complexe situatie en er komt een juridisch vervolg. Gemeente gaat in hoger beroep. Daardoor kan de gemeente niet alle vragen even uitgebreid beantwoorden. Wij zullen de situatie blijven volgen. 

Lees de gehele brief hier.