Een algemeen nut beogende instelling (anbi) is een instelling met bepaalde belastingvoordelen in Nederland. Sinds 2008 kan een binnen- of buitenlandse organisatie door de Nederlandse Staat als anbi worden aangemerkt. Dit heeft zowel voor die organisatie fiscale voordelen als voor de Nederlandse belastingbetaler die een gift (bijvoorbeeld een schenking) doet aan die organisatie. Een voorwaarde voor de anbi-status is een publicatieplicht van bepaalde documenten en die zijn op deze pagina te vinden. Klik hiervoor op de onderstaande links.

Beleidsplan PGP 8-4-2020

Bijlage 1a Uittreksel KVK

BIJLAGE  1B Statuten PGP

BIJLAGE 2 Politiek Programma

BIJLAGE 3 Uitgangspunten

BIJLAGE 4 Effectiviteitsmonitor

BIJLAGE 5 Excelmatrix effectiviteit Meten is Weten

Huishoudelijk Reglement