Anbi

Een algemeen nut beogende instelling (anbi) is een instelling met bepaalde belastingvoordelen in Nederland. Sinds 2008 kan een binnen- of buitenlandse organisatie door de Nederlandse Staat als anbi worden aangemerkt. Dit heeft zowel voor die organisatie fiscale voordelen als voor de Nederlandse belastingbetaler die een gift (bijvoorbeeld een schenking) doet aan die organisatie. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat wij als Progressieve Groene Partij transparant opereren.

Een voorwaarde voor de anbi-status is een publicatieplicht van bepaalde documenten en die zijn op deze pagina te vinden. Klik hiervoor op de onderstaande links.

Hub Aussems

Penningmeester