Zwemvangnet moet voor meer zwemdiploma’s zorgen

Leren zwemmen is voor kinderen van ouders met lage inkomens niet vanzelfsprekend. Al jaren wordt hiervoor aandacht gevraagd in de gemeenteraad. In december 2017 nam AB het voortouw om hierover een motie in te dienen. Deze werd natuurlijk door PGP gesteund en daarnaast ook door VSP en CDA.

Na de verkiezingen in 2018 heeft PGP in de commissie Sociaal Domein het onderwerp steeds weer onder de aandacht gebracht in het kader van armoedebestrijding en gelijke kansen voor kinderen.

Achter de schermen heeft wethouder Remy Meijers geprobeerd om een regionale regeling te treffen in Zuid-Limburg. Toen dat niet lukte, nam hij het initiatief voor een speciale regeling in de gemeente Valkenburg aan de Geul. Dit is nu gelukt met het Zwemvangnet. Dit betekent dat ouders binnenkort eenmalig 450 euro kunnen aanvragen om zwemlessen voor diploma A te betalen, daarnaast kunnen ze ook nog 225 euro voor zwemmen als sport aanvragen. Samen genoeg voor een diploma. Over een jaar zal dit Zwemvangnet geëvalueerd worden om te kijken hoe er gebruik van gemaakt wordt en hoe ermee verder te gaan.

PGP is erg verheugd dat een zwemdiploma A nu daadwerkelijk vergoed wordt voor deze doelgroep, waardoor er echt sprake is van gelijke kansen voor kinderen in onze gemeente.

Lees hier het Raadsinformatiebulletin 19.21 Zwemvangnet gemeente Valkenburg aan de Geul.