Zomerreces 2020

Op het moment van schrijven, is het buiten grauw en regenachtig. Niets verraad dat de lange schoolvakantie is begonnen. Het politieke leven ligt momenteel in Nederland stil. Ook in Valkenburg aan de Geul. Het is zomerreces. Op 6 juli jl. vond de laatste raadsvergadering voor het zomerreces plaats. Het verslag daarvan kan hier worden gelezen. Geheel stil ligt de gemeente natuurlijk niet. Wat niet kan wachten, gaat door. De burgemeester en wethouders gaan om de beurt op vakantie, er is altijd iemand om op de gemeente te passen.

De PGP raadsleden en steunfractieleden hebben deze weken hun laatste overleggen en gesprekken. Zaterdag drinken we er samen nog eentje op de zomer en dan is het pauze. Tijd voor onszelf, tijd voor onze gezinnen, tijd voor ontspanning én tijd voor herbezinning. Om in de loop van augustus weer met frisse energie te werken aan een nog socialer, groener en duurzamer Valkenburg aan de Geul.

Natuurlijk kan iedereen ons altijd bereiken via e-mail of via Facebook of ons aanspreken op straat, maar je zult wellicht wel iets langer op een reactie moeten wachten.

Het is sinds half maart een ongewone tijd door Corona. Iedereen heeft daar wel op een bepaalde manier last van. Geliefden verloren, ziek geweest, eenzaamheid, financiële zorgen, uitgestelde plannen. Inmiddels zijn de grootste beperkingen opgeheven, maar nog lang niet alles. Een ongewone periode. En toch wil de PGP iedereen bij deze een goede zomer wensen. Het gaat u goed en tot na de zomer.

PGP zomerwens