Willekeurig gestalde fietsen in centrum Valkenburg

Een zonnige zaterdag in juli van dit jaar. Gezellig veel mensen op de been, terrassen goed bezet. Gelukkig ook met bezoekers die per fiets zijn gekomen. De PGP is geweldige voorstander van toeristen en andere bezoekers per fiets. Veel bezoekers, maar toch minder volle wegen in het centrum en op toegangswegen en minder overlast door autoverkeer. Goed voor Valkenburg aan de Geul. Maar helaas biedt onze gemeente onvoldoende gelegenheid aan de fietsers, die fiets zonder overlast voor derden, te kunnen stallen.

Op de bewaakte fietsenstalling wachten wij al erg lang en een oplossing zal wel niet voorhanden zijn voordat het Walramplein gerenoveerd is (de bewaakte fietsenstalling is opgenomen in dat plan).

Maar de gemeente kan wel sturing geven aan het meer geordend stallen van fietsen op andere plaatsen. Door het plaatsen van meer, veilige mooie aanbindpalen. Die zijn er nu te weinig en dus stallen de fietsers hun fiets waar hen dat goed dunkt en waar ze zicht kunnen houden op de vaak dure fietsen.
Op de foto’s de situatie op die zaterdag op het Casinopleintje. Het misschien wel mooiste pleintje in het centrum wordt gebruikt om her en der fietsen te stallen, vooral tegen het fraaie hek langs de Geul.

Het zicht op kasteel Den Halder en de monumentale kerk wordt vanaf het Casinoplein ernstig ontsiert. Het Casinopleintje heeft aan de westzijde 2 plekjes die zich uitermate lenen voor het plaatsen van aanbindpalen; Tussen de bankjes tegen de haag. Daar kunnen zeker 20 fietsen staan. Wij doen een oproep aan het college hierin te voorzien of in de directe omgeving.

Praktijk wijst uit dat daar waar goede fiets aanbindpalen aanwezig zijn, die volop gebruikt worden en er geordend gestald wordt. Zowel de fietsers als andere bezoekers zullen de gemeente dankbaar zijn.