Vragen aan de raad: verdwijning PIN automaten ABN en Rabobank

Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg a/d Geul

Betreft: schriftelijke vragen krachtens artikel 41 Reglement van Orde.

Geacht college,

Naar wij hebben begrepen wil de Rabobank in de kern Schin op Geul de pinautomaat laten vervallen. Naast Houthem dus weer een kern zonder die voorziening. Ook hebben wij begrepen dat ABN haar kantoor wil sluiten in Valkenburg. Of de pinautomaat blijft is niet bekend.

De banken zijn het geweest die de burgers massaal naar de banken gelokt hebben. Wij met z’n allen hebben met veel belastinggeld via de regering de banken moeten redden. Nu het wat minder gaat met die banken, worden vertrouwde voorzieningen geschrapt en een deel van de burgers aan hun lot overgelaten.  Maar wel hopen dat die burgers bij die bank blijven.

En als een deel van de bevolking niet of slecht kan omgaan met PC aangaande bankzaken, is de leefbaarheid op dat gebied in het geding. En dat treft dan heel snel kleinere kernen. En onze gemeente gaat zeker ook over leefbaarheid.

Omgerekend naar het inwonertal zijn er in onze gemeente pinautomaten voldoende. Maar de verdeling over de kernen klopt niet.

Vraag aan het college is of:

  • Zij onderkennen dat het gebrek aan een bank en zeker een pinautomaat in wat kleinere kernen, individuele- en groepen burgers voor problemen stelt?
  • Zij onderkennen dat als er geen pinautomaat is in een kern maar wel nog middenstand, dat heel slecht is voor die middenstand? Immers, de kans is groot dat bewoners gebruik gaan maken van de middenstand kort bij de pinautomaat, dus niet in hun eigen kern.
  • Zij bereid zijn met de banken in onze gemeente overleg te voren. Om hen te wijzen op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en overleg om te komen tot onderling verdelen van de pinautomaten in onze gemeente . En samen de lasten dragen van de meer onrendabele pinautomaten.