Vragen aan het college: Vuurwerkoverlast jaarwisseling

Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg a/d Geul

Betreft: schriftelijke vragen krachtens artikel 41 Reglement van Orde.

Houthem, 3 januari 2014

Geacht college,

Naar aanleiding van diverse publicaties van TV Valkenburg en Dagblad De Limburger aangaande overlast van vuurwerk in onze gemeente tijdens de jaarwisseling het volgende;

Meerdere malen heeft de fractie PPGV u een artikel 41 brief laten toekomen waarin zij hun ongerustheid over het afschieten van vuurwerk tijdens de jaarwisseling hebben uitgesproken. Zij schreef destijds; “Het afschieten van vuurwerk is een oude traditie die de sfeer rondom de jaarwisseling kenmerkt en die een meerderheid van de bevolking in stand wil houden”.
Ook hebben zij aangegeven dat; ”ofschoon ook zij van mening zijn dat feestelijk vuurwerk bij de jaarwisseling hoort, men echter niet blind moet zijn voor de nadelen en gevaren die het met zich meebrengt”.

Zij hebben destijds een voorstel gedaan hoe onze gemeente het afschieten van individueel vuurwerk zou kunnen ontmoedigen door, in overleg met de kernen, over te gaan op het organiseren van professioneel vuurwerk op verschillende plekken binnen onze gemeente. Het college heeft destijds aangegeven, in dezen, de landelijke regelgeving te willen afwachten.

Inmiddels zijn er al weer jaren verstreken en lijkt de regering nog steeds doof voor deze problematiek. De reacties van burgers op diverse media nalezend wordt duidelijk dat een steeds grotere groep zich verzet tegen het individueel afschieten van vuurwerk. Uit een opiniepeiling van “Een Vandaag” blijkt dat 64 % van de Nederlandse bevolking voorstander is van een algeheel vuurwerkverbod voor particulieren. VVD Burgemeester van Aartsen van Den Haag pleit inmiddels ook voor een stadsvuurwerk.

Anno 2014 is de bevolking niet meer te spreken over hoe sommige mensen denken vuurwerk te moeten afsteken en hoe, door een aantal raddraaiers, de sfeer tijdens de jaarwisseling verziekt wordt.

Ook dit jaar weer hebben zich, verspreid over het land, incidenten voorgedaan uiteenlopend van vernieling, brandstichting, mishandeling tot het rechtstreeks aanvallen van hulpdiensten toe. Ook in onze gemeente zijn de nodige incidenten geweest waarin zelfs een persoon gewond is geraakt. De uitslag van de poll op TV Valkenburg laat zien dat 69,3 % van onze inwoners voor een vuurwerkverbod is.

Hoe gevaarlijk vuurwerk kan zijn en het feit dat er ieder jaar weer slachtoffers vallen is iedereen bekend. Er wordt door oogartsen gepleit voor een algeheel vuurwerkverbod vanwege het onaanvaardbaar hoge aantal kinderen en jongeren die oogletsel oplopen door ondeskundig afgeschoten vuurwerk. Was het vroeger nog zo dat men kans had op een schroeiplek door ondeskundig gebruik, tegenwoordig is het knalvuurwerk dermate gevaarlijk dat je een oog of een hand kwijt kan raken. Bovendien lopen ook (jeugdige) toeschouwers het risico gewond te raken door vuurwerk.

Het wordt de hoogste tijd dat de overheid dit niet langer meer tolereert en dat maatregelen zoals een algeheel vuurwerkverbod en samenscholingsverbod genomen worden.

De fracties PPGV en PvdA zijn van mening dat onze gemeente geen afwachtende houding moet innemen en zelf initiatief moet tonen. In het kader van zelfsturing zou onderzoek moeten worden gedaan hoe onze inwoners aankijken tegen een jaarlijks, door diverse partijen georganiseerd, professioneel opgezet vuurwerk op verschillende plekken in onze gemeente.

De voordelen; allereerst het bevorderen van de veiligheid van onze inwoners, een spectaculair vuurwerk voor iedereen, minder rommel op straat en het bevorderen van sociale contacten zouden wellicht de doorslag kunnen geven om hier, in de toekomst, tot over te gaan.

Onze vraag is dan ook; is het college bereid om, in samenwerking met de kernoverleggen en belangengroeperingen, onderzoek te doen of ons voorstel in een behoefte voorziet, of een dergelijk opgezette aanpak in de toekomst tot de mogelijkheid behoort en in hoeverre deze opzet door onze inwoners gedragen wordt?

Wij zien uw antwoord met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet.

Namens de fracties PPGV, PvdA

Corry Fulmer-Bouwens. Hub Aussems