Vragen aan het college: Afketsen struinpaadje achter Genhoes

Aan: College van B&W Gemeente Valkenburg aan de Geul

Datum: 24-12-2013

Betreft : Art. 41 vraag m.b.t. afketsen struinpaadje achter Genhoes

Geacht college,

Vanuit de krant van 19 december 2013 hebben wij eerst kunnen vernemen dat Natuurmonumenten in stemde met de aanleg van een onverhard wandelpad achter kasteel Genhoes. Dat alles in het kader van gebiedsontwikkeling GOMV.

Met verbazing en verontwaardiging hebben wij een dag later, ook uit de krant, moeten vernemen dat een aantal bewoners van Genhoes en de kasteelhoeve mordicus tegen zijn. Hierop heeft Natuurmonumenten het plan van het struinpad weer ingetrokken.

Gebiedsontwikkeling GOMV dient een algemeen belang, zowel van inwoners als bezoekers. Dat algemeen belang dient te allen tijde voorop te staan. Waar hebben we het over!!

In het centrum van Valkenburg worden, vanwege het algemeen belang, bewoners straks geconfronteerd met veel autoverkeer voor het bereiken en verlaten van de, nu nog in aanleg zijnde, parkeergarage. Waarschijnlijk gaan straks ook de bewoners van de kasteelhoeve en kasteel Genhoes naar Valkenburg en maken dan gebruik van de parkeergarage. Bij het, aan te leggen, struinpad hebben de bewoners het over overlast van wandelaars die op meters afstand van hun woning, overdag, de paden bewandelen. En dat noemen zij overlast en aantasting van privacy. Het moet niet gekker worden. Als die bewoners alleen maar iets voor zich zelf willen, hoe egoïstisch kun je dan überhaupt zijn? Verhuis dan maar naar gebieden of landen die niet zo dicht bevolkt zijn.

De fracties PvdA en PPGV hebben een aantal vragen waar zij dringend antwoord op willen.

  • Hoe is het mogelijk dat de ontwikkeling in de uitvoering van het, door de raad aangenomen voorstel, niet eerst met de raad wordt gecommuniceerd en dat we deze informatie via de krant moeten vernemen? Daardoor wordt onherstelbare schade veroorzaakt aan het proces van invulling.
  • Kan het college aangeven welke rol ons college en wethouder hierin (niet) heeft gespeeld?
  • Zijn er, vooraf, afspraken gemaakt met GOMV over de communicatie van de ontwikkelingen in de uitvoering?
  • Hoe kan het gebeuren dat de raad wordt voorgesteld € 500.000 te investeren in GOMV, met het doel recreatieve fiets-en wandelpadenstructuur te verbeteren en uit te breiden, als er, kennelijk, vooraf geen helderheid is of partijen in het gebied ook meedoen? Wij willen inzage in de afspraken die er gemaakt zijn.
  • Welke actie gaat het college ondernemen om Natuurmonumenten, alsnog, te doen besluiten het struinpad, hoe dan ook, aan te leggen?

Met vriendelijke groet,

Namens de PvdA Hub Ausems Namens de PPGV Corry Fulmer-Bouwens