Vragen over A79 Goudenrood in commissievergadering

Tijdens de commissievergadering SOB op 29 november werden er vragen gesteld over de A79 ter hoogte van Goudenrood. Zo dacht de vragensteller dat men ter plekke reeds bezig is met het aanbrengen van ZOAB maar niks is minder waar. Het is inmiddels al lang gecommuniceerd dat de ZOAB pas in 2017 aangelegd wordt. Een paar maanden geleden heeft de wethouder de ‘werkgroep geluidsoverlast A79’ in kennis gesteld van de nieuwe ontwikkelingen.

Onze gemeente zal samen met de gemeente Voerendaal actie ondernemen om het ophogen van de snelheidslimiet van 120 naar 130 km tegen te gaan daar dit het geluidswerende effect van ZOAB gelijk teniet doet. We betreuren het dan ook dat op Facebook opeens melding wordt gemaakt van ‘Na ZOAB ook eindelijk geluidsscherm voor Goudenrood Houthem?’ Vooral gezien dit raadslid van de hoed en de rand weet (of tenminste zou moeten weten) en hiermee lezers op het verkeerde been zet.