Vraag en antwoord situatie Polfermolengebouw

PGP staat voor transparante communicatie. In dit vraag en antwoord artikel legt de PGP uit hoe wij in deze situatie staan. 

 

Vraag 1: Waarom is besloten om op de Polfermolen te bezuinigen?

Antwoord 1: In juli en november 2016 werd de raad geconfronteerd met een bezuinigingsopdracht van 1,2 miljoen op jaarbasis. In verschillende raadsvergaderingen werd besproken op welke manier deze bezuiniging in te vullen: minder uitgeven of meer inkomsten genereren. Omdat de raad niet wilde kiezen voor het verhogen van belastingen en drastisch verminderen van subsidies, werd door het college voorgesteld deze bezuiniging door te voeren op de Polfermolen. De raad is daarmee akkoord gegaan omdat deze voorziening te zwaar op de begroting drukte en bovendien niet optimaal door inwoners gebruikt werd.

Vraag 2: In het PGP verkiezingsprogramma 2018-2022 staat: Behoud Polfermolen in verantwoorde vorm. Wat betekent dat?

Antwoord 2: Dat betekent streven naar het behouden van de Polfermolen binnen de financiële kaders die de meerderheid van de gemeenteraad gesteld heeft in de periode 2014-2018 en die herbevestigd zijn in de periode vanaf 2018. Bij het behoud van de Polfermolen in verantwoorde vorm hebben wij altijd aangegeven dat het behouden van de Polfermolen in zijn huidige vorm alleen als het de gemeente niet meer dan die 600.000 euro per jaar zou kosten. De gemeenteraad heeft via twee openbare aanbestedingen gezocht naar ondernemers die zo veel mogelijk voorzieningen zouden kunnen behouden. Eventueel met een kleiner zwembad. Dat is niet gelukt. Behoud van sportzaal en misschien theaterzaal blijkt het hoogst haalbare binnen de gestelde financiële kaders.

Vraag 3: In kranten, op nieuwssites en op social media staat dat een (kleine) meerderheid van de raad toekomst ziet in het plan van de ondernemer uit Sittard. Waarom wordt daar niets mee gedaan?

Antwoord 3: Dat staat inderdaad in kranten, op nieuwssites, op social media en in openbaar gemaakte e-mails. Maar de meerderheid van de gemeenteraad heeft in de raadsvergaderingen in mei 2020 en in december 2020 het besluit genomen het zwembad te sluiten. Met pijn in het hart, maar het past niet binnen de financiële kaders. Om die raadsbesluiten te herroepen is een formele raadsvergadering nodig. Een dergelijk verzoek kan worden ingediend als ⅓ van de raad hiertoe het initiatief neemt ofwel 6 van de 17 raadsleden. In zo’n extra raadsvergadering kan er dan gestemd worden of het genomen besluit teruggedraaid moet worden. Tot op heden is een dergelijk verzoek niet ingediend.

Vraag 4: Waarom geven jullie deze ondernemer uit Sittard geen kans?

Antwoord 4: Met de openbare aanbestedingen had de ondernemer een kans om zijn plannen in te dienen. Dat heeft hij niet gedaan. Met instemming van alle fractievoorzitters heeft de ondernemer alsnog een kans gehad. Daarvoor is zelfs de geplande afspraak om de stop uit het zwembad te halen op 4 januari 2021 geannuleerd. De plannen zijn bekeken door en besproken met ambtenaren van de gemeente. De desbetreffende ambtenaren hebben hun bevindingen gedeeld met de het college van burgemeester en wethouders en met de fractievoorzitters. Het advies van de ambtenaren was heel duidelijk, dit plan is in het belang van de ondernemer, maar niet in het belang van de inwoners van Valkenburg aan de Geul, niet passend binnen de financiële kaders, juridisch niet zoals het hoort en financieel een groot risico voor de gemeente.

Vraag 5: Waarom vindt de PGP het voorstel van de ondernemer uit Sittard niet goed?

Antwoord 5: De ondernemer wil zijn plannen niet openbaar maken, dus wij kunnen er niet gedetailleerd op in gaan. Het voorstel is naar onze mening op gegronde redenen afgewezen. De ondernemer wil het gebouw in eigendom krijgen (zonder er iets voor te betalen) en de grond pachten (zonder er iets voor te betalen), de ondernemer verwacht van de gemeente 2,2 miljoen voor achterstallig onderhoud + bijdrage van minimaal 650.000 per jaar. Berekeningen van de ambtenaren laten zien dat de uitgaven voor de gemeente op zullen lopen tot 1 miljoen per jaar of meer. De ondernemer zorgt dan voor een wedstrijdbad met te koud water van 26 graden, waarbij je als recreatieve gebruiker zou moeten reserveren en je je eigen badmeester moet regelen of of inhuren bij de ondernemer. Ook voor het recreatiebad en het doelgroepenbad moet de gebruiker zelf een badmeester regelen of inhuren bij de ondernemer. De ondernemer denkt verder de aanbestedingswet te kunnen omzeilen door een aanbesteding zonder aankondiging te doen en als er dan geen bezwaren worden ingediend kan de 1 op 1 aanbesteding doorgang vinden (tenzij iemand wel bezwaar aantekent, dan krijgt de gemeente schadeclaims van eerdere partijen die geen rendabel plan konden presenteren). Tot slot is er geen garantie dat deze ondernemer niet wegloopt als de exploitatie tegenvalt zoals al eerder gebeurd is. Dan zitten we in dezelfde situatie als nu, alleen zijn we dan ook nog 2,2 miljoen extra kwijt die de ondernemer wil hebben voor het achterstallig onderhoud. Alle financiële risico’s liggen bij de gemeente.

Vraag 6: Wordt het zwembad leeggemaakt vanwege de angst voor legionella?

Antwoord 6: Het zwembad wordt leeggemaakt omdat de meerderheid van de gemeente heeft besloten het zwembad te sluiten in raadsvergaderingen in mei 2020 en in december 2020. Zie vraag 2. Het leegmaken van het zwembad is 4 januari 2021 uitgesteld om de ondernemer uit Sittard de kans te geven zijn voorstel nogmaals te laten indienen en beoordelen. Nu dat plan afgewezen is, is er geen reden meer om het zwembad niet leeg te laten lopen. De gemeente heeft in een bericht aangegeven dat er angst is voor legionella in de leidingen van het zwembad en de fitness. Daarom zou nog langer uitstellen onverstandig zijn.

Vraag 7: Wat is het belang van de PGP om het zwembad van de Polfermolen te sluiten?

Antwoord 7: Wij hebben zowel als partij als individuele raadsleden als wethouder geen enkel belang bij het sluiten van dit zwembad. Wij zien alleen gezien de financiële kaders geen mogelijkheid om een zwemvoorziening in onze gemeente te handhaven. De meerderheid van de raad heeft daarom besloten het zwembad te sluiten. Er is 6 jaar lang geprobeerd op alle mogelijke manieren met inzet van allerlei partijen een zwembad te behouden. Helaas is dit niet gelukt. Wij betreuren het zeer dat onze partij, onze raadsleden en onze wethouder beticht worden van niet integer handelen en kiezersbedrog aangezien dit feitelijk onjuist is, zie bovenstaande antwoorden.

Vraag 8: Wordt de Polfermolen afgebroken?

Antwoord 8: De gemeenteraad gaat besluiten over de toekomst van de sporthal en de theaterzaal. Dat er een sporthal in Valkenburg blijft, is een feit. Of dat een gerenoveerde sporthal op de huidige plaats van de Polfermolen is of een nieuwbouw op een andere locatie binnen Valkenburg zal de gemeenteraad beslissen. Deze beslissing wordt waarschijnlijk eind 2021 genomen.

21 maart 2021