Volledig verkiezingsprogramma én bereikte resultaten: nu te downloaden.

Ons korte verkiezingsprogramma was al enige tijd te lezen op onze website, nu kunt u ook ons uitgebreide programma downloaden. Kijk daarvoor hier. Hierin worden onze sociale, groene en duurzame standpunten uitgelegd in concrete doelen en acties. 

Hebt u vragen of opmerkingen over ons programma, neemt u dan vooral contact met ons op.

Om te laten wat we al bereikt hebben in de afgelopen vier jaar, hebben we samen een lijst met resultaten opgesteld. Te vinden in ons uitgebreide verkiezingsprogramma, maar ook hieronder:

Armoedebestrijding

 • Hoge rente voor schuldhulpverlening omlaag, middels PGP-motie (door raad unaniem ondertekend) opdracht aan college de hoge rente te minimaliseren. (Foto: PGP-raadslid Hub Aussems schudt wethouder Bert Dauven de hand na de aangenomen motie.) 
 • Uitbreiding investeren in fondsen tegen jeugd-armoede.
 • Extra structurele gelden voor bestrijding gevolgen armoede bij kinderen, alleen en in natura (middelen, goederen, benodigdheden, contributies) direct aan gezinnen in armoede te laten toekomen.
 • Voor kinderen van gezinnen met lage inkomens is inschrijving Kindervakantiewerk gratis.

Zelfsturing/burgerparticipatie

 • Instellen van cofinancieringsfonds zodat initiatieven van burgers structureel en volgens objectieve maatstaven ondersteund kunnen worden.
 • Instellen Bureau Burgerkracht, waardoor de ambtelijke organisatie burgerinitiatieven veel beter kan ondersteunen en adviseren. (We gelden in Zuid-Limburg als voorbeeld, er wordt openlijk gesproken over het “Valkenburgse model”).
 • Het ondersteunen van een heleboel burgerinitiatieven, uiteenlopend van de renovatie van een wegkruis, wandelpad of oude kalkoven tot het in gang zetten van een groots project als Natuur- en Recreatieplan Vilt
 • Ondersteuning bij de oprichting van Whatsapp-buurtpreventie-groepen, zodat inwoners zelf de ogen en oren van hun buurt kunnen zijn (en dat zijn vaak degene die het meeste horen en zien).
 • Ondersteunen van zogenaamde wijkscans in samenwerking met de politie, zodat bewoners zelf de belangrijkste wensen en problemen in kaart kunnen brengen en veel beter kunnen (laten) oppakken.

Duurzaamheid

 • Instellen project Dubbel Duurzaam, waardoor inwoners goedkoop advies en investeringen kunnen doen voor duurzame aanpassingen in hun woning, zowel voor energiebesparing als om tot op hogere leeftijd in de eigen woning te kunnen blijven wonen.
 • De openbare verlichting in de gemeente is voorzien van led, dus bespaart energie.
 • Beleid op elektrische laadpalen voor auto’s.
 • Statiegeld Alliantie. Middels PGP-motie (door raad unaniem ondertekend). Oproep van onze gemeente aan Nederlandse en Vlaamse overheid statiegeld in te voeren op kleine plastic flesjes en blikjes om zwerfafval drastisch te verminderen.

Milieu

 • Openstellen milieuparken in geheel Zuid-Limburg voor alle inwoners. (Zie foto.)
 • Ontwikkeling milieu-app zodat inwoners veel makkelijker op de hoogte zijn van inzameling, tarieven en mogelijke besparingen.
 • Acties ondersteund om zwerfafval te verminderen.

Sport en Gezondheid

 • Programma Jongeren Op Gezond Gewicht geïntroduceerd.
 • Meer Bewegen voor Ouderen ondersteund.
 • Een nieuw sportbeleid opgesteld.

Veiligheid

 • Kerncentrale Tihange 2. Middels PGP-motie (door raad in meerderheid ondertekend) oproep om Tihange 2 te sluiten.

En daarnaast:

 • Onze bijdrage geleverd aan meer budget voor wegen- en groenonderhoud. 
 • De realisatie van veilige schoolroutes en toeristische fietsroutes.
 • Gezorgd voor meer toezicht en handhaving (maar we vinden dat het nog steeds meer mag zijn).
 • Bewaakte fietsenstalling en openbaar toilet toegevoegd aan de plannen voor het nieuwe Walramplein.
 • Plus een verlaging van de tarieven voor de eerste parkeerkaart voor bewoners afgedwongen.
 • Bewustwording milieu. (Zie foto: Door PGP georganiseerde wandeling olv waterschap op 16 juli 2016 over meer aandacht voor bodem- en waterbeheer)

En tot slot, ook niet onbelangrijk, maar minder zichtbaar voor de inwoners, een verantwoord financieel beleid gevoerd, waardoor Gemeente Valkenburg a/d Geul financieel gezond is en de vaste lasten voor onze inwoners nog steeds tot de laagste van Zuid-Limburg behoren.