Volle tribune bij commissie SOB

Op dinsdag 19 november zat de tribune bij de SOB commissievergadering helemaal vol. Er stonden 3 onderwerpen op de agenda die van grote invloed zijn op de leefbaarheid van Schin op Geul. Veel inwoners hadden dan ook hun avond vrijgemaakt om te luisteren naar de inspraak van dorpsgenoten, een presentatie over de uitbreiding van camping de Vinkenhof, een presentatie over de plannen voor Topparken Résidence Valkenburg en de behandeling van het raadsvoorstel aangaande de mogelijke intrek van de fysiotherapeut in de leegstaande basisschool.

De onderdelen voor Schin op Geul waren rond 21.30 afgerond maar de gehele vergadering heeft tot 23.00 uur geduurd. Bij deze geven we een verslag van de hoogtepunten. De gehele vergadering kunt u terugluisteren op de website van de gemeente. Namens PGP voerden Pat-Jos Huisman, Colette Rasenberg en Ruud Engels het woord.

De insprekers gebruikten hun spreekrecht om hun bedenkingen, vragen en kritische opmerkingen te delen over de aankomende veranderingen in Schin op Geul. Stichting Natuurlijk Geuldal gaf daarin de natuur een stem door te wijzen op de afname van natuurwaardes (biodiversiteit), toenemende verkeersintensiteit, bebouwing van het beekdal en de opheffing van de wintersluiting van Topparken Résidence Valkenburg. Aangaande de wijzigingen van camping Vinkenhof werd gevraagd om te denken aan het vliegend hert. Nederlands grootste kever en een beschermde diersoort. De heren Meertens en Briels vroegen de raad- en commissieleden rekening te houden met de impact voor omwonenden. Door de hoge bebouwing raken zij hun privacy kwijt.

De presentaties van de initiatiefnemers waren beide uitgebreid. Topparken had al een aantal punten uit ingediende zienswijzen verwerkt in haar plannen. Zo gaan er geen groepsaccommodaties komen. Onze fractie had en heeft nog een aantal vragen. Er komt nog een locatie bezichtiging en we zullen zeer kritisch naar de plannen kijken. De presentatie van camping Vinkenhof maakte duidelijk dat de initiatiefnemer bereid is zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de wensen van de omwonenden. De glamping accommodaties werden voorgesteld als hutten op hoge poten volledig gebouwd uit natuurlijke materialen. Om de daken aan het zicht te onttrekken wordt gedacht aan mosdaken. Het kappen van 70 kersenbomen dat nodig is om ruimte vrij te maken voor de nieuwe accommodaties verkleint wel het leefgebied van het vliegend hert. De vraag is of dat zomaar kan.

Na de presentaties stond de leegstaande basisschool in Schin op Geul op de agenda. Tijdens de raadsvergadering op 1 juli j.l. werd dit raadsvoorstel verworpen, maar na het inspreken tijdens de CIE vergadering SOB op 10 september werd besloten het raadsvoorstel nogmaals op de agenda te zetten. Het voorstel is inmiddels op verzoek van 3 partijen aangepast, waarbij vermeld moet worden dat initiatiefnemer heel wat water bij de wijn heeft gedaan wat betreft het onderhoud. Wij hadden al ingestemd met het vorige raadsvoorstel daar wij het behoud van voorzieningen in onze kernen uitermate belangrijk vinden. Door de toelichting van de fysiotherapeut zelf, werd nog duidelijker dat het niet alleen op een fysiopraktijk gaat maar dat er vele zorgverleners willen aanschuiven in het gebouw. Op die manier zou Schin op Geul dus een soort zorgcentrum krijgen met naast de fysiotherapie, sportbegeleiding, voedingsadvies, mindfulness, yoga, pilates, coaching, pedicure, kinderopvang en nog veel meer. Bovendien is het duidelijk dat de inwoners van Schin op Geul deze voorziening belangrijk vinden voor hun dorp en het schoolgebouw liever niet verder zien verkrotten. Tijdens de raadsvergadering op 9 december as stemt de gemeenteraad over dit voorstel en PGP hoopt dat er dit keer wel een meerderheid van stemmen is.

Na het behandelen van de stukken die specifiek Schin op Geul aangingen, passeerden de woonvisie, het jaarprogramma duurzaamheid en de welstandsnota de revue. Alledrie stukken waar wij het in grote lijnen mee eens zijn, maar wel wat vragen over stelden.

Het jaarprogramma duurzaamheid is een hamerstuk geworden. Hierin is bijvoorbeeld te lezen dat er een project wordt opgestart gericht op het vergroenen van tuinen. Ook worden er 50 gratis woning scans aangeboden om de mogelijkheden van verduurzaming voor woningen in kaart te brengen. Op onze vraag ‘of het mogelijk zou zijn om de scans over de gehele gemeente te verspreiden zodat er in 1 wijk, met ongeveer dezelfde huizen, er 1 huis onder de loep genomen wordt en de resultaten van deze meting gedeeld kunnen worden met eigenaren met overeenkomende type huizen’ werd zeer positief gereageerd. Op deze manier kan er goed in kaart gebracht worden wat de stand van verduurzaming is over de gemeente en kan er gericht advies gegeven worden aan een grotere doelgroep dan de oorspronkelijke 50 huishoudens waarbij een scan gedaan zou worden.

Met dank aan een efficiënte voorzitter die de tijd in de gaten hield en tijdens de schorsing van de ene wethouder stukken van de andere wethouder bespreekbaar maakte waren we om 22.59 uur klaar!