Vandaag is de grote dag!

Vandaag zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Vandaag bepaalt ú voor de komende vier jaar wie het beleid mag vormgeven in uw gemeente.

Stem op PGP Valkenburg, want wij staan voor een sociaal, solidair, duurzaam, veilig Valkenburg, kortom voor een lééfbaar Valkenburg aan de Geul voor iedereen.

Dat betekent concreet:

  • Werkgelegenheid voor iedereen
  • Geen verschraling thuiszorg
  • Jong en oud betrekken bij de samenleving
  • Meer geld naar veiligheid
  • 500.000 euro per jaar voor initiatieven in kernen en wijken
  • Duurzaam omgaan met energie (energieneutrale gemeente spaart juist geld!)
  • Eerste parkeerkaart voor inwoners gratis
  • Wij staan daarbij voor een nuchter en helder beleid, want bezuinigingen zijn helaas bitter nodig de komende vier jaren. En dit terwijl er wel veel extra taken op de gemeente afkomen, juist op de sociale terreinen werk, jeugd- en ouderenzorg en maatschappelijke ondersteuning.

Van ons geen populistische uitspraken als ´alle ambtenaren er uit´ of ´verkoop de Polfermolen met verlies´: gedegen bezuinigingsmaatregelen, zónder lastenverzwaring, zijn te realiseren door kritisch om te gaan met het gemeenschapsgeld, dus het geld van u als burger.

Zie daarvoor de recente uitzending in Raodskalle, waar lijsttrekker Remy Meijers één en ander vanaf minuut 15 helder en nuchter uitlegt.

Daarom, stem PGP Valkenburg: Samen sterk voor een beter Valkenburg a/d Geul!