Torens en bruggen in de eerste commissie van 2019

De eerste vergadering van het jaar zit er weer op. We hopen dat deze niet de trend gaat zetten voor 2019. Het was een extra ingelaste SOB/EFTR commissievergadering omdat er een aantal zaken besproken moesten worden waar haast bij zou zijn. De herinrichting van het noordelijke deel van het Leeuwterrein en de mogelijke herbouw van de Wolfstoren van de ruïne stonden op de agenda. Haastige spoed is zelden goed bleek maar weer.

Het agendapunt ‘Wolfstoren’ was voordat de commissievergadering begon, besproken tijdens een overleg van fractievoorzitters en b&w, het presidium. In dat overleg werd vastgesteld dat het voorstel nog niet rijp was voor de raad en dat het beter zou zijn als het van de agenda werd gehaald. En zo geschiedde. De commissie stemde hiermee in.

De gebiedsontwikkeling rondom de ruïne zal een andere keer op de agenda verschijnen. Tijdens een speciale bijeenkomst op 28 januari as zal de raad verder geïnformeerd worden. Wij wachten in spanning af.

Bij de inrichting van het noordelijke deel van het Leeuwterrein ging het om de vervroegde uitvoering van vervanging van de brug, reconstructie van de oprijlaan en aanleg nieuwe brug richting parkeerterrein. Hiervoor wil men 450.000,- euro uit de strategische reserve halen om deze dan weer op een later tijdstip aan te vullen. Wij hadden veel vragen en deze zijn niet allemaal naar tevredenheid beantwoord.

Waarom is dit onderwerp niet tijdens de begrotingsvergadering aan de orde gekomen zodat de raad een afgewogen keuze had kunnen maken? Waarom wordt de vervanging van de brug en bestrating als strategisch gezien en wordt dit niet uit het potje regulier wegen- en bruggenonderhoud betaald? Uit welk potje wordt de andere 450.000 euro gehaald die wordt genoemd?

De wethouder heeft tijdens de vergadering de plantekening van het project laten zien (die overigens op de website van gemeente Valkenburg a/d Geul te vinden is). Aan de hand van die tekening heeft hij al een aantal vragen kunnen beantwoorden. De brug die vervangen moet worden, is momenteel verstevigd met ijzeren platen die meer op de oevers dan op de brug rusten. Er is dus gelukkig geen sprake van een acute onveilige situatie. Maar er zijn nog veel onderdelen van het kostenplaatje onbekend.

We zullen op dit raadsvoorstel volgende week maandag tijdens de raadsvergadering dan ook nog uitgebreid ingaan.

Meer weten over de vergadering. Lees en luister de vergadering hier na.