Terugblik Algemene Beschouwingen 2018

Valkenburg aan de Geul in helikopterperspectief.

Is het college bereid te lobbyen voor energie-opwekkende geluidsschermen voor de snelweg A79? Welke uitbreiding van Chinese connecties heeft het college voor ogen? Is het college bereid te onderzoeken of de Valkenburgpas breder gebruikt kan worden en ook voor sociale participatie ingezet kan worden? Een kleine greep uit de 40 vragen die Corry Fulmer namens de PGP aan de portefeuillehouders stelde. Het doel van deze vragen was deels verduidelijking van de begroting 2019-2022, deels om extra aandacht te vragen voor de sociale, groene en duurzame onderwerpen die PGP nauw aan het hart liggen.

Aan het eind van de dag kon de driekoppige fractie tevreden terugkijken naar de behandeling van de voorliggende begroting 2019-2022. Het merendeel van onze vragen werden goed beantwoord en deels meegenomen door het college van B&W.

Voor het Sociaal Domein geldt bijvoorbeeld dat onze wethouder Remy Meijers beloofde met onze aanbeveling over inburgering aan de slag te gaan. Het inburgertraject gaat vanaf 2020 onder de verantwoordelijkheid van de gemeentes vallen en zal in Zuid Limburg regionaal georganiseerd gaan worden. De PGP ziet graag dat Valkenburg aan de Geul het voortouw hierin neemt en indien mogelijk in 2019 al met een pilot start.
Verder kregen wij de bevestiging dat de rente van de gemeentelijke schuldhulpverlening daadwerkelijk verlaagd is en dat we binnenkort de onderzoeksgegevens krijgen over verhoging inkomensgrens voor toeslagen. Ingewikkeld blijft de centralisatie van scholen en kindcentra, dit wordt aangestuurd door de branche, maar de PGP blijft dit kritisch volgen.

Voor het Fysiek Domein hebben wij vooral aandacht gevraagd voor schoolveilige routes en beschermen van de zwakke verkeersdeelnemers. Dit heeft de aandacht van de wethouder. Tevens werden onze kritische opmerkingen over de investering voor Wijland in Houthem onderschreven door meerdere fracties, dit zal verder besproken worden wanneer er een concreet voorstel naar de raad komt. Afwatering ter voorkoming van overbelasting riolering heeft ook de aandacht van het college.

Voor Toerisme en Economie hebben wij vooral gepleit voor het behoud van ons mooie landschap, de leefbaarheid van de inwoners van Valkenburg aan de Geul en inzetten op duurzame initiatieven. Speciaal hebben wij gevraagd hoe ver het college is met de onderzoeken naar mogelijke herbestemming van hotels naar betaalbare woningen voor starters en senioren. De verantwoordelijke wethouder vonden wij in deze onderwerpen veel aan onze zijde.

Tot slot voor Algemene Taakvelden spraken wij onze waardering uit voor meer budget naar communicatie. “Het college dient inwoners op de hoogte te houden van de stavaza op belangrijke onderwerpen die ‘leven’ bij onze burgers en waar nog veel onduidelijk is Mensen zouden om de zoveel tijd even ‘bijgepraat’ moeten worden. Dit kan o.a. middels publicaties, persberichten, infoavonden, gemeentelijke pagina, persoonlijk contact met inwoners en
raadsinformatiebulletins (die overigens vaak verstrekt worden de laatste tijd waarvoor dank) en
persoonlijk contact met onze inwoners.”. In het bijzonder vroegen wij aandacht voor neutrale verslaglegging over wat de raad en de commissies bespreken en besluiten.

Over de drie vragen uit de inleiding. Ja, het college wil pleiten voor deze schermen. De Chinese connecties richten zich momenteel op hotelovernames. Ja, het college wil de Valkenburgpas breed onderzoeken en neemt daarvoor de aanbevelingen in onze Algemene Beschouwing ter overweging.

Rond kwart voor zeven ‘s avonds waren alle voorstellen goedgekeurd door een meerderheid van de raad.

Lees hier onze volledige Algemene Beschouwing 2018.
Lees hier onze eerste termijn van 6 november 2018.
Luister hier alle fragmenten na van de begrotingsvergadering op 6 november 2018.
Bekijk de begroting 2019 op 1 A4, klik op de afbeelding voor een grotere weergave.

begroting A4