Strijd tegen woekerrente sociale kredietverlening gewonnen!

De PGP en dan met name in de persoon van Hub Aussems heeft zich sterk ingezet voor de verlaging van rentepercentages van sociale kredietverlening en nu eindelijk met resultaat! Van 6-12% naar 2% voor gewone leningen, het saneringskrediet blijft ongewijzigd 6,5%.

Ter achtergrondinformatie. Dit gaat over leningen aan mensen die niet meer terecht kunnen bij commerciële banken. Voor noodzakelijke gebruiksgoederen of om achterstallige schulden af te lossen. Deze sociale kredietverlening is in Nederland per gemeente geregeld. Valkenburg aan de Geul is aangesloten bij Kredietbank Limburg. Deze kredietbank heeft geen winstoogmerk, maar rekende toch hoge rentes, namelijk 6-12%. Zo help je mensen van de regen in de drup!

Ter illustratie: Per toeval, bij hulp aan een Syrisch gezin, kwam Hub Aussems hier achter. Het gezin had bij het betrekken van de toegewezen woning, een bedrag geleend om de eerste inrichting van de woning te kunnen bekostigen. Na 30 maanden zou hij verlost zijn van het maandelijkse terugbetalingbedrag. Maar er bleek nog een rekening open te staan: 12% rente van het geleende bedrag. En dat was een fikse tegenvaller.

Uiteindelijk kwam er op initiatief van de PGP een motie die raadsbreed gesteund is en die dit alles in gang gezet heeft. Lees het volledige raadsinformatiebulletin voor meer informatie.

En hier ons verslag over de raad waarin de genoemde motie aangenomen is.