Over strategische reserves en strategische antwoorden

14 januari in de avond vond de ingelaste raadsvergadering plaats over het raadsvoorstel om 450.000 euro voor brug en toegangsweg op het Leeuwterrein uit de strategische reserves te halen. Al tijdens de voorbereidende commissievergadering op 7 januari jl. werd duidelijk dat de fracties niet blij waren met het gegoochel met cijfers.

Dit voorstel had namelijk integraal behandeld moeten worden in de begrotingsvergadering van 6 november 2018. Zowel wethouder Vankan als wethouder Bisschops probeerden er afgelopen week nog een draai aan te geven, maar vandaag startte de behandeling van dit voorstel met excuses van wethouder Vankan aan de raad. En terecht, aldus de PGP.

Corry Fulmer stak als enige ook hand in eigen boezem. Zij stelde dat de raad tijdens de behandeling van de begroting op 6 november 2018 ook de vraag had moeten stellen hoe dit project – dat in 2019 uitgevoerd zou gaan worden – gefinancierd moest worden. Uiteraard had het college de raad erop moeten wijzen dat in de begroting hiervoor geen krediet was opgenomen en dat hiervoor alsnog middelen moesten worden vrijgespeeld. Dat heeft het college nagelaten. Vandaar dat de excuses zeker op hun plek waren.

Na een aantal kritische vragen en twee schorsingen werd uiteindelijk hoofdelijk gestemd over een geamendeerd besluit van AB. Namelijk dat met een eventueel voordelig saldo uit 2018 niet automatisch de strategische reserve weer zal worden aangevuld met die 450.000 euro, maar dat daarover in juni gediscussieerd zal gaan worden. Dit amendement was tegen het advies in van het college, toch haalde het met 9 tegen 8 een meerderheid in de raad. Uiteindelijk is er abusievelijk niet meer gestemd over het voorstel zelf, dus de stemming over het amendement geldt ook voor het voorstel.

Tot slot werd er gesproken over een motie vreemd aan de orde van de dag, over het kinderpardon. Reeds 144 gemeentes hebben zich hierover uitgesproken. Ook PGP had in het voorjaar van 2018 reeds vragen gesteld of dit in onze gemeente ook speelde. Het antwoord toen luidde dat dit niet het geval was. Afgesproken werd dat college de raad zou inlichten in het geval dat het wel zou gaan spelen. Recent stelde AB er vragen over middels een artikel 41 brief en stelde CDA voor om toch de symbolische stap te nemen deze motie in te dienen. Vier fracties ondertekenden de motie: AB, CDA, VSP en PGP. De vijfde fractie VVD stemde tegen met stemverklaring.

Rond kwart over negen sloot de burgemeester de vergadering.

Meer weten over de vergadering. Lees en luister de vergadering hier na.