Steunfractie PGP voor het eerst bij elkaar!

Dinsdagavond 10 april kwam de steunfractie van de PGP voor het eerst weer bij elkaar. Dit keer in Sibbe. Normaliter worden op deze bijeenkomsten de commissievergaderingen voorbereid, maar die zijn er deze maand niet (zie hieronder status commissies). Dinant had een informele agenda voor deze avond opgesteld met als doel bijpraten over de belangrijkste politieke ontwikkelingen in Valkenburg aan de Geul.

Allereerst werd de status van de coalitie-gesprekken tot dusverre gedeeld. Met welke speerpunten is PGP het gesprek ingegaan, wat zijn de moeilijkste onderwerpen, waar staan we nu, hoe verder en welke vragen en aandachtspunten leven er binnen de steunfractie over de coalitie-gesprekken. Tevens werden enkele standpunten vastgesteld. Vanzelfsprekend delen wij op dit moment geen verdere informatie met jullie lezers. Dat zullen de drie partijen die nu samen in gesprek zijn gezamenlijk doen als het moment daar is.

Vervolgens kwam de status van de commissies met burgerleden ter sprake. In de afgelopen raadsperiode waren er voorbereidend op de raadsvergaderingen drie commissievergaderingen Sociaal Domein, Stedelijke Ontwikkeling en Bouw en EFTR ofwel Economie, Financiën, Toerisme en Recreatie waarin naast raadsleden ook burgerleden aanschoven. Mogelijk wordt in de nabije toekomst ook naar andere vormen van burgerparticipatie gekeken, maar momenteel is het streven om de huidige structuur met commissies voort te zetten. Dit zal besproken worden in de voorbereidende raadsvergadering op 23 april a.s.

Sinds januari is de PGP een vereniging met een tijdelijk bestuur en met statuten. Hub praatte ons bij over de status. Er moet een nieuw bestuur komen, een nieuw huishoudelijk reglement en een voorstel voor begroting en afdracht. Dit alles zal besproken worden op een te houden ALV (algemene ledenvergadering) over ongeveer een maand van nu. Verder zal de ANBI status worden aangevraagd en stapt PGP over naar de ASN bank. Ook lid worden? Meld je dan aan als tientjeslid.

De effectiviteit van de campagne is onlangs besproken door Hub, Dinant en Ruud. Een korte terugblik volgt van Ruud en veel lof voor alle deelnemers dat zij binnen 3 maanden zo’n mooie en positieve campagne hebben ontwikkeld en uitgevoerd. Op papier volgt een overzicht waarop steunfractie en kandidaten kunnen reageren.

Hilde vertelde kort over de goed bezochte en inspirerende dorpsbijeenkomst in Schin op Geul. Afgesproken werd dat alle steunfractieleden waar mogelijk dit soort bijeenkomsten zullen bezoeken in de eigen omgeving.

Gerrie informeerde ons over een Stop Tihange actie op 21 april aanstaande.

Pat-Jos deelde haar idee om de komende jaren beurtelings in alle kernen prikacties (zwerfafval) te organiseren samen met verenigingen en scholen. Zij zal hiervoor als coördinator een plan en planning maken.

Ook enkele inhoudelijke onderwerpen zoals de communicatie over het parkeren in Broekhem Zuid en een locatiebezoek aan Strucht werden besproken.

Kortom, weer een fijne inspirerende bijeenkomst!