Schrappen gratis parkeren voor gehandicapten van de baan !

Tijdens de raadsvergadering op 25 april jongstleden heeft de PGP fractie een coalitiebreed amendement ingediend waardoor het collegevoorstel om vanaf heden het gratis parkeren voor gehandicapten in onze gemeente af te schaffen van de baan is. Dit amendement werd overigens raadsbreed gesteund daar iedereen het met ons eens was dat het ondenkbaar zou zijn dat dit in onze gemeente afgeschaft zou worden. Valkenburg aan de Geul is een gastvrije gemeente met oog voor de zwakkeren en wil dit ook uitdragen. Daar hoort gratis parkeren voor gehandicapten ook bij. 80 % van alle gemeenten handhaaft dit uitgangspunt, wij dus ook!

Onze gehandicapte inwoners en bezoekers kunnen dus ook in de toekomst hun auto gratis parkeren op de daarvoor aangemerkte invalidenparkeerplaatsen. De enige plek waar wel betaald moet worden door gehandicapten is bij het ‘parkeren achter de slagboom’, dus in parkeergarages e.d.