Remy Meijers

Ik ga voor:

 • Behoud van de leefbaarheid in de kernen. Dat heb ik de afgelopen 4 jaar ondersteund door zelfsturing stevig te stimuleren, waardoor nu in Limburg wordt gesproken van het “model Valkenburg” op dit gebied.
 • De energietransitie waar heel Nederland aan onderworpen wordt. Dat wordt een zware maar wel mooie opgave die inzet zal vereisen van zowel gemeente, bedrijven als individuele inwoners. Maar samen kan ons dat lukken en tot een prachtig resultaat leiden.
 • Een goed functionerende gemeentelijk apparaat, ten dienste aan de burgers. Jaren van stevige bezuinigingen hebben gezorgd voor efficiency, maar ook voor gaten in de dienstverlening. Denk maar aan communicatie. Die kan veel beter.
 • En o ja, van Valkenburg de groenste en schoonste gemeente van Nederland maken! We hebben al speciale zwerfafvalprojecten opgezet, maar ook dat is pas het begin: we gaan nu voor 0% rotzooi in de natuur. Opruimen is zo simpel!

   Wethouder Sociaal Domein en Duurzaamheid

   Ik woon helemaal aan het eind van de Plenkertstraat in Valkenburg. Ik ben getrouwd met Marie-Hélène en heb 3 jongvolwassen dochters. Als vrijwilliger ben ik actief voor het reanimatienetwerk Valkenburg en voor KWF Kankerbestrijding.

   Mijn plaatselijke politieke belangstelling begon in 2007. De verkeersvoorzieningen voor de kwetsbare verkeersdeelnemers, voetgangers en fietsers, bleken onder de maat en daarom heb ik toen samen met mijn vrouw een aantal acties opgezet om die omstandigheden te verbeteren. Naar aanleiding daarvan werd ik door toenmalig wethouder Jef Kleijnen gevraagd voor de verkeerscommissie. Daarna nam ik voor de PvdA plaats in enkele raadscommissies. En in 2012 volgde ik dan Jan Hendrikx op als wethouder financiën en burgerkracht. Op 16 mei 2018 ben ik opnieuw geïnstalleerd als wethouder. Dit keer met een duurzame en groene portefeuille namens de PGP. Betrokkenheid en participatie zijn volgens mij het cement van de gemeenschap. De maatschappij vormen wij immers met zijn allen. Ik zie het als een eervolle plicht een bijdrage te leveren aan de lokale politiek als je daartoe in de gelegenheid bent. En samen kunnen we dus veel bereiken, zo niet alles wat we willen en vooral wat goed is voor onze gemeenschap en onze toekomstige generaties.

   Ik ontspan door te gaan hardlopen in onze mooie omgeving, fietsen of lezen. Ik kan me persoonlijk ontzettend opwinden over troep die in de natuur wordt weggegooid. Daarom ga ik ook meestal voorzien van een knijper en vuilniszak hardlopen, dan kan ik het nuttige met aangename verenigen.

   Volg mij op social media