Raad spreekt over coalitiebreuk

Gisteravond troffen de vijf politieke fracties elkaar voor het eerst in de raadszaal sinds het nieuws over de breuk in de coalitie. Bij aanvang van de vergadering diende CDA wethouder Claudia Bisschops haar ontslag in. Haar positie was onhoudbaar gezien CDA geen deel meer uitmaakt van de coalitie. De burgemeester sprak haar toe namens raad en college.

Vervolgens brachten de vijf fracties op volgorde van grootte hun eerste termijn over de situatie. Namens de PGP voerde fractievoorzitter Corry Fulmer het woord:

“Voorzitter, collega raadsleden en kijkers thuis,

Voor de PGP is dit geen vrolijke dag. Vandaag spreken wij uit dat ons vertrouwen in het CDA als coalitiepartner onherstelbaar beschadigd is. Wij hadden het liever anders gezien en deze vier jaar samen afgemaakt. Ook gunden wij wethouder Claudia Bisschops haar termijn vol te kunnen maken. Wij willen haar dan ook bedanken voor haar gedreven inzet voor onze gemeente.
Coalitiepartijen AB en PGP zien op dit moment geen mogelijkheid om de samenwerking met het CDA in coalitie verband voort te zetten. Ook denken wij dat voortzetting van deze coalitie niet in het belang van onze gemeente is. Wij willen graag uitleggen hoe PGP tot dit besluit gekomen is.

Elke politieke fractie zowel coalitie als oppositie vaart zijn eigen koers. Maar als coalitie maken we wel afspraken om elkaar niet te verrassen en elkaar vooraf te informeren als standpunten van elkaar verschillen. Het CDA heeft deze afspraak afgelopen jaren meerdere keren gebroken. De druppel was voor ons de gezamenlijke mail van het CDA en oppositiepartijen van 25 februari 2021 waarin men, achter onze rug om, het voorstel deed de ondernemer – die zogezegd de Polfermolen kon redden – de gelegenheid te bieden de raad nader te informeren over de inhoud van zijn voorstel. Dit terwijl het voorstel reeds door het college op inhoudelijke en juridische punten afgewezen was.

Maar het is niet alleen het verrast worden binnen en buiten de raadszaal door de CDA fractie. In dit specifieke dossier hebben zij geprobeerd het college aan te zetten tot onwettig handelen. Namelijk in onderhandeling te gaan met een partij zonder een verplicht openbaar aanbestedingstraject op te starten. Als PGP kunnen en willen wij hier niet in meegaan.

PGP heeft transparant bestuur hoog in het vaandel staan en vindt het jammer dat de ondernemer de inhoud van de plannen niet openbaar wil maken. Het college kan hun besluit tot afwijzing dan ook niet publiekelijk nader toelichten.
Het feit dat de inhoud van de plannen niet in het openbaar besproken kunnen worden is niet bevorderlijk voor het geven van volledige transparantie. Wij stellen de raad dan ook voor; de laatste 4 maanden inzake het Polfermolen dossier door de Rekenkamer te laten onderzoeken.

Zoals gezegd betreuren wij de coalitiebreuk maar we moeten verder. De PGP zal zich, onverstoord, positief en constructief blijven inzetten voor de belangen van de gemeente Valkenburg aan de Geul, haar inwoners, ondernemers en prachtig vijfsterren landschap.

Tot zover in eerste termijn.

Na een korte schorsing op verzoek van de CDA fractie, kondigde diezelfde fractie aan de vergadering te verlaten. De vier overige fracties spraken kort nog door over de suggestie van PGP een rekenkameronderzoek uit te laten voeren over de Polfermolen. De PGP had in haar eerste termijn vier maanden voorgesteld. De vier fracties kwamen overeen dat het een verstandige zet was en dat het dan wel over het laatste jaar zou moeten gaan. De fractievoorzitters zullen een opdracht formuleren en de raad zal hierover besluiten.

De gehele vergadering is terug te zien via YouTube: