Raad weer compleet en steunt Sjinse Schoolvereniging i.o.

De avond startte met het goedkeuren van voorgedragen burgerleden voor de commissies en vervolgens met het invullen van de drie vrijgekomen raadszetels. Hierna volgde de rest van de agenda met aantal hamerstukken zoals vorige verslagen, actielijsten en ingekomen post. 

Wat meer spektakel kwam toen de WOZL aan bod kwam. Dit agendapunt gebruikte Jef Kleijnen van de VSP om een motie in dienen waarmee hij wilde bereiken dat de gemeente een offensief zou starten richting de landelijke politiek om sociale werkplaatsen te heropenen. En alhoewel ook de PGP inhoudelijk snapt waarover de VSP zich zorgen maakt, steunde zij deze motie niet omdat dit volgens de PGP niet de manier is om de bestaande problemen op te lossen. Ook de rest van de raad steunde de motie niet en ook de desbetreffende wethouder raadde de motie af.

Vervolgens volgde het debat over het coalitieakkoord, u kunt dit binnenkort beluisteren via de website van de gemeente. 

Aan het eind van de avond kwam een motie vreemd aan de orde van de dag. Dit is een instrument waarbij raadsleden over een actueel onderwerp dat niet is geagendeerd een uitspraak kunnen doen. Aanleiding voor deze motie was een verzoek van de Sjinse Schoolvereniging i.o. om hen te steunen in hun initiatief weer een basisschool in Schin op Geul te starten. Een bijzonder initiatief omdat het een landelijk experiment betreft waarbij zeven kleine dorpsscholen samen een kring vormen om de krachten te bundelen in bestuur, organisatie en kwaliteitsbeheersing. De eerste school in Westerbroek, Groningen, draait inmiddels. Op 12 juni a.s. wordt een verzoek bij de Tweede Kamer ingediend om het experiment verder uit te breiden met zes scholen. Schin op Geul zou één van die andere scholen kunnen leveren. Een uitspraak wordt dit najaar verwacht.

Corry Fulmer van de PGP initieerde de afgelopen dagen een raadsbrede motie  en vond gehoor bij alle fracties. Hierin wordt onder andere toegezegd dat de gemeente een brief aan de Tweede Kamer schrijft waarin zij hun sympathie betuigen en dat het schoolgebouw tot de uitspraak van de minister wordt gereserveerd, dit laatste werd ter plekke nog wat concreter gemaakt. De raadsbrede motie werd vanavond aangenomen.

De PGP wenst de Sjinse Schoolvereniging i.o. veel succes de komende tijd en zal het initiatief blijven volgen en waar mogelijk steunen.