Presentatie Coalitieakkoord 2014 – 2018

Maandagavond 28 april 2014 werd, tijdens een druk bezochte raadsvergadering, het coalitieakkoord 2014-2018 van de coalitiepartijen AB, VVD en PGP formeel aan de burgemeester overhandigd.

Tevens werd deze avond het nieuwe college officieel geïnstalleerd. Zij zullen de komende vier jaar de gemeente besturen.

Het college bestaat uit:

  • Bert Dauven & Charles van Melsen – AB
  • Jan Vermeer – VVD
  • Remy Meijers – PGP

Na deze procedure werden drie nieuwe raadsleden ingezworen, die door de vorming van het college de opengevallen plaatsen innamen. Dit waren:

  • Niels Dauven & Henk Bemelmans – AB
  • Bianca Eurlings – VVD

Daar Sjaan Savelsbergh die avond, wegens vakantie, verhinderd was, zal zij tijdens de eerstvolgende raadsvergadering 26 mei a.s. ingezworen worden en kan zij tijdens deze raadsvergadering haar plek aan de PGP tafel officieel innemen.