De Polfermolen grootste discussiepunt in de commissie EFTR

Afgelopen woensdag tijdens de commissie EFTR kwamen twee raadsnota’s inzake financiën aan bod. De ‘Tweede algemene bijstelling begroting 2018’ en ‘Controleprotocol jaarrekening 2018’. Beiden stukken gingen als hamerstuk door naar de raadsvergadering, ofwel geen verdere discussie nodig.

Maar de grootste discussie van deze avond ging over de toekomst van de Polfermolen (open of dicht) en over de wijze van communiceren (consulteren of informeren). Deze twee aspecten zijn geformuleerd in twee raadsnota’s: ‘Invulling taakstelling Polfermolen’ en ‘Maatschappelijke raadpleging Polfermolen’.

De meerderheid van de gemeenteraad heeft met frisse tegenzin in juli 2017 o.a. besloten de Poldermolen in zijn huidige vorm te gaan sluiten, een nieuwe sporthal te bouwen en onderzoek te doen naar de mogelijkheid van een nieuwe sporthal in combinatie met een doelgroepenbad. Aanleiding was de opdracht om 1,2 miljoen euro per jaar minder uit te geven per 2021, dat wordt taakstelling genoemd. Dat betekent ofwel bezuinigingen op voorzieningen ofwel het verhogen van de gemeentelijke belastingen. Niemand wilde belastingen verhogen, niemand wilde bezuinigen op verenigingsleven en dergelijke. De Polfermolen in de huidige vorm werd de dupe.

Ook tijdens deze commissie EFTR bleek dat niemand blij is met dit besluit. De PGP ook niet. Wij vinden het ontzettend jammer dat de Polfermolen in zijn huidige vorm financieel niet levensvatbaar is. De PGP is wel blij dat er een alternatief plan met woningen op tafel ligt, waarbij niet alleen de sporthal, maar ook een doelgroepenbad gerealiseerd kan worden, vooral voor dat laatste hebben wij ons hard gemaakt. Een doelgroepenbad waarin minimaal bewegen voor ouderen en gehandicapten en zwemlessen voor kinderen georganiseerd kunnen worden. Behoud van alle maatschappelijke voorzieningen is belangrijk, voor die verenigingen die niet meer in de vernieuwde Polfermolen terecht kunnen, wordt in nauw overleg buiten de Polfermolen een oplossing gezocht. Over de woningen vinden wij alleen de genoemde prijzen van de starterswoningen aan de hoge kant. Mocht dit op deze plek niet lager kunnen, dan hopen wij dat de gemeente zich wil inspannen deze op een andere plek wel te realiseren, want aan betaalbare woningen is grote nood.

De vier haalbare varianten, waarvan C veel genoemd werd deze avond, en het financiële plaatje erbij (aanklikken voor groter beeld):

Over de maatschappelijke raadpleging. Ja natuurlijk moet er gesproken worden met inwoners en gebruikers. Wel roept de PGP op eerlijk te zijn over wat er met de uitkomsten van deze gesprekken kan gebeuren. De bezuiniging van 1,2 miljoen euro per jaar moet ergens vandaan komen.

Op 10 december komt de raad opnieuw samen en staat ook de Polfermolen weer op de agenda. Wilt u komen luisteren? Dat kan, om 19.00 uur in het gemeentehuis van Valkenburg aan de Geul.

Wilt u deze EFTR vergadering beluisteren of de stukken bekijken? Dat kan op de website van de gemeente.

Vragen nav dit verslag? Neem dan zeker contact met ons op via ons formulier of klik op één van de vertegenwoordigers van de PGP.